Hvorfor bruge et organiseret flyttefirma?

Afhængig af, hvor meget der skal flyttes, kan det være en god idé at hyre et professionelt flyttefirma til at ordne din flytning for dig. Skal du blot have flyttet småting, kan det måske bedst svare sig selv stå for opgaven. Men flytter du fx fra et enfamiliehus, vil det hurtigt kunne blive en omstændig opgave selv at stå for hele flytningen.

Et flyttefirma kan spare dig for tid og mange tunge løft. Desuden tilbyder mange flyttefirmaer hjælp til nedpakning og mulighed for at låne flyttekasser, så du slipper for selv at skulle investere i dem. Desuden har professionelle flyttemænd både viden og erfaring med, hvordan man bedst muligt sikrer genstandene under flytningen, så risikoen for at ting går i stykker undervejs minimeres.

Hvad skal du selv gøre?

 • Selvom du hyrer et flyttefirma til at stå for både flytning og evt. nedpakning, skal du stadig forberede en del ting selv forinden:
 • Sortér i god tid gammelt tøj og alle andre genstande, som skal kasseres eller foræres væk (inkl. alt det, der står på loft, i kælder eller garage osv.)
 • Send tæpper, gardiner osv. til vask eller rens.
 • Husk at melde flytning til alle relevante parter.
 • Har du behov for hjælp til at afmontere tekniske installationer såsom hårde hvidevarer, tv-antenner, stereoanlæg osv., bør du bestille det i god tid.
 • Anbring smykker, bankbøger og personlige papirer på et sikkert sted. Du kan muligvis få brug for dem under flytningen.
 • Gennemgå og pak køkkenredskaber, tøj og linned, du ikke skal bruge i den nærmeste fremtid.
 • Alt, der skal være tilgængeligt umiddelbart ved indflytning/ankomst, bør pakkes separat - fx toiletartikler, sengetøj, tøj, madvarer osv.
 • Afrim, rens og aftør køleskabe, frysere osv., og sørg for forsvarlig transport af dybfrosne madvarer.
 • Husk transport af eventuelle hus- og kæledyr.
 • Husk at indsamle alle nøgler til garage, kælder, skabe osv. - og husk nøglen til den nye bolig!

Kilde: Dansk Møbeltransport Forening.

En måde at undgå ekstraudgifter eller andre gener ved flytningen er at benytte sig af et flyttefirma, der har klare forretningsbetingelser, som fx flyttefirmaer, der er organiseret under Dansk Møbeltransport Forening (DMF).

Som en del af medlemskabet i DMF stilles en række krav til medarbejderne, der skal være uddannede flyttefolk, ligesom de skal have egnede biler og egnet materiel stillet til rådighed. Både biler og øvrigt materiel skal være af en beskaffenhed og kvalitet, der betyder, at det er velegnet til at flytte privat indbo på en betryggende måde. Ligeledes stilles krav til flyttefirmaets forsikringer, så der er dækning, hvis firmaet skulle påføre kunden en skade. Dansk Møbeltransport Forening behandler desuden klager fra kunder, der har hyret en medlemsvirksomhed.

Vælger du ikke at benytte dig af et flyttefirma, der er organiseret under DMF, så sørg for at læse forretningsbetingelserne grundigt igennem, så du ved, hvordan du er stillet i forhold til forsikring, betaling og opgavens indhold – fx aftaler om hjælp til nedpakning eller levering af flyttegodset.

Er det nødvendigt at indgå en skriftlig aftale med flyttefirmaet? 

I udgangspunktet, ja.

Det kan være vanskeligt at bevise, at man har lavet en mundtlig aftale, samt hvad den indeholder. For hvad blev parterne præcis enige om, i hvilket omfang og til hvilken pris og kvalitet?

Flytning er ingen undtagelse, og som i alle andre tilfælde, hvor du indgår en aftale, er det en god idé at få aftalen nedfældet på et stykke papir, som underskrives af begge parter. Især er det vigtigt, at den aftalte pris tydeligt fremgår af den skriftlige aftale. Det skal ligeledes præciseres, hvad prisen dækker over.

Har du specielt, kostbart, tungt eller skrøbeligt indbo såsom et klaver, kunstværker, sjældent porcelæn eller en omfattende bogsamling, bør du tillige lade flyttefirmaet bese og vurdere tingene på egen hånd, før det giver dig et tilbud og aftalen underskrives. Mange flyttefirmaer, især dem af en vis størrelse, råder over en eller flere pakmestre, der er specielt uddannet til at foretage denne type vurderinger.

Flyttefirmaernes ABC

Hvis flyttevirksomheden er medlem af Dansk Møbeltransport Forening, så kan du forvente:

 • Et flyttetilbud er gældende i otte dage fra afgivelsen.
 • Dine flyttekasser maks. må veje 20 kg.
 • Tunge møbler maks. må veje 100 kg – ellers kræver det godkendelse og koster ofte ekstra.
 • Erstatning for ødelagte ting under flytningen højst kan udgøre 50.000 kr. pr. genstand eller indholdet af en flyttekasse og samlet 2 mio. kr. for hele flyttegodset.
 • Alt gods skal være klar til at blive båret ud. Af- og påmontering kræver skriftlig aftale.
 • Afstanden fra flyttebilen til din hoveddør er maks.15 meter, ellers koster det ekstra.
 • De fleste flyttefirmaer leverer gerne flyttekasser som en del af flytningens pris.

Hvor meget skal du pakke selv?

Jo mere du selv pakker, jo kortere tid bruger flyttefolkene i din "gamle" bolig, og jo billigere bliver det. Langt de fleste flyttefirmaer kan levere alt, du har behov for, til en grundig og sikker emballering af hele dit indbo - uanset om du selv gør det eller lader flyttefirmaet om arbejdet. Det gælder fx flyttekasser i forskellige størrelser, silkepapir til glas, luftboblefolie, bølgepap osv. Ligeledes flyttes klædeskabets indhold nemt ved hjælp af flyttefirmaets transportable garderobeskabe på hjul.

Der kan opstå problemer med forsikringen, hvis noget af dit bohave skades eller ødelægges undervejs, og du selv har pakket det.

Et krav til medlemmer af Dansk Møbeltransport Forening er, at de skal have en dækkende ansvarsforsikring. Men flyttefirmaets forsikring dækker kun for skader opstået på ting, som flyttefirmaets egne medarbejdere har pakket ned og håndteret under flytningen. Dermed er der ingen forsikringsdækning på ejendele, som du selv har pakket ned. Hvorvidt de evt. er dækket af din egen indboforsikring, er mere end tvivlsomt, men det kan du naturligvis få afklaret ved at henvende dig til dit forsikringsselskab.

Hvad koster det at hyre et flyttefirma?

På internettet kan du finde mange forskellige priser på flytning af indbo, og ofte hænger pris og kvalitet sammen. Som udgangspunkt skal man ifølge Dansk Møbeltransport Forening forvente en timepris på 900-1.100 kroner (2019), hvis det er en flyttebil med to flyttemænd, der hjælper med at bære.

Mange forskellige forhold påvirker dog prisen, fx afstand, adgangsforhold, indboets omfang og evt. særlige karakter. Flytter du til og fra fjerde sal uden elevator, er det selvsagt dyrere, end hvis du flytter fra og til en villa. Den slags er afgørende at tage højde for, når du indhenter pristilbud. Det fordyrer også arbejdet, hvis du bor et sted, hvor man ikke må parkere en flyttebil lige uden for hoveddøren.

Før du indhenter tilbud, bør du også afgøre, hvilke genstande der skal med til din nye bopæl. Er I flere, der flytter sammen, er der sjældent grund til at tage flere spiseborde med, ligesom de færreste familier har behov for mere end ét køleskab og én fryser.