Selv om du køber en ny opvaskemaskine i energiklasse A, vil det altid bedst kunne betale sig at beholde din gamle opvaskemaskine, både når det gælder din økonomi, og når det gælder din opvaskemaskines CO2-udledning og dermed klimabelastning. 

Din gamle opvaskemaskine er billigst i drift

Hvis din opvaskemaskine er omkring 10 år gammel, og du overvejer, hvorvidt du kan spare penge ved at udskifte den til en nyere model, så er svaret: Nej, med elpriser på 2,78 kr. pr kWh (november 2023), kan det IKKE svare sig at købe en ny opvaskemaskine.

Det viser Videncentret Bolius’ seneste beregninger, der tager udgangspunkt i en 10 år gammel opvaskemaskine versus køb af en ny opvaskemaskine med henholdsvis energimærke A, B, C, D, E og F.

Selv efter 15 år, det vil sige, når din gamle opvaskemaskine er 25 år gammel, vil den gamle opvaskemaskine stadig være billigere i drift, sammenlignet med den samlede indkøbs- og elpris for en ny opvaskemaskine, også selv om denne har energimærke A.

Sådan har vi lavet den økonomiske beregning

Vi har taget udgangspunkt i, at du har en ældre opvaskemaskine, som er ca. 10 år gammel og produceret af en kendt producent fra den tid. 

Herefter har vi taget udgangspunkt i, hvor meget strøm denne gamle model bruger pr. år og omregnet strømforbruget til kroner ud fra en elpris på 2,78 kr. pr kWh. Vi har ikke medregnet udgiften til vand.

Det har vi sammenlignet med seks nye opvaskemaskiner med hhv. energimærke A, B, C, D, E og F. 

Ved at købe en ny opvaskemaskine med energimærke A og B, sparer du på strømforbruget i forhold til den gamle opvaskemaskine, og din pris til drift bliver dermed billigere. Men da du allerede har investeret i den gamle opvaskemaskine, er investeringsprisen for den ikke medregnet i den samlede pris efter 10 og 15 år for den. En ny opvaskemaskine vil derimod betyde en ny investering, så den investering er regnet med i den samlede pris efter 10 og 15 år for alle de nye opvaskemaskiner.

Den samlede omkostning for alle opvaskemaskinerne i eksemplet er beregnet ud fra en sammenlægning af nyprisen for opvaskemaskinen og den årlige udgift til el med udgangspunkt i en elpris på 2,78 kr. pr kWh.

* Præcist hvor meget strøm en gammel opvaskemaskine bruger, afhænger både af størrelse, energimærke og alder.

 

Investerings-pris for opvaske-maskinen

Elforbrug pr. år i kWh

Elpris til drift pr. år

Samlet omkost-ning efter 10 år

Samlet omkostning efter 15 år

Eksisterende opvaskemaskine

0

296*

823

8.229

12.343

Opvaskemaskine, energimærke A

11.499

197

548

16.978

19.718

Opvaskemaskine, energimærke B

10.397

234

649

16.891

20.138

Opvaskemaskine, energimærke C

5.777

270

751

13.286

17.040

Opvaskemaskine, energimærke D

4.499

314

873

13.225

17.589

Opvaskemaskine, energimærke E

3.939,5

343

954

13.478

18.247

Opvaskemaskine, energimærke F

3.649

372

1.035

13.999

19.174

Prisen på opvaskemaskinen gør den største forskel – ikke elforbruget

Når du skal vælge, om du skal beholde din gamle opvaskemaskine eller investere i en ny, så er det ikke elprisen, der gør en stor forskel for den samlede økonomi, hverken for den nye eller gamle maskine. Der er nemlig ikke stor forskel på, hvad en nyere opvaskemaskine og en gammel bruger i el. 

Fx bruger den eksisterende opvaskemaskine i eksemplet her 1.480 kWh om året, hvor en ny opvaskemaskine med energimærke C bruger 1.351 kWh om året. Selv ved en stigning i elprisen til fx 5 kr. pr kWh kan en udskiftning samlet set ikke betale sig.

Du sparer mest CO2 ved at beholde din gamle opvaskemaskine

Overvejer du, om du kan spare klimaet for CO2 ved at udskifte din gamle opvaskemaskine med end nyere model, så er svaret også nej. 

Selv hvis du beholder din gamle opvaskemaskine i 10 år, dvs. til den er 20 år gammel, vil du stadig spare klimaet for CO2 i forhold til, hvis du køber en ny. Dog når du en lille CO2-besparelse, hvis du køber en opvaskemaskine med energimærke A og beholder den i mindst 15 år.

Årsagen til, at det bedst kan svare sig at beholde din gamle opvaskemaskine, er, at det er meget CO2-omkostningstungt at producere en ny opvaskemaskine sammenlignet med at beholde den gamle, som jo allerede er produceret.

Sådan har vi lavet CO2-beregningen

Vi har taget udgangspunkt i, at du har en ældre opvaskemaskine, som er 10 år gammel. Opvaskemaskinen er allerede produceret, så derfor har vi noteret 0 kg under ’CO2-udledning til produktion af ny’ under eksemplet med en eksisterende opvaskemaskine.

Herefter har vi taget udgangspunkt i, hvor meget CO2 denne gamle model udleder pr. år og omregnet strømforbruget til CO2 ud fra en aktuel udledning på 0,142 kg CO2 pr. kWh. Dette har vi sammenlignet med seks nye køle/fryseskabe med hhv. energimærke A, B, C, D, E og F, og jo bedre energimærket er, jo mindre CO2 udleder opvaskemaskinen pr. år.

Til sidst har vi udregnet, hvor meget CO2 de 7 modeller, inklusive den eksisterende opvaskemaskine, udleder efter hhv. 5, 7, 10 og 15 år.

 

Elforbrug pr. år i kWh

Antal opvaske pr. år

kg CO2-udledning pr. år

kg CO2-udledning ved produktion af ny

kg CO2-udledning i alt efter 5 år

kg CO2-udledning i alt efter 7 år

kg CO2-udledning i alt efter 10 år

kg CO2-udledning i alt efter 15 år

Eksisterende opvaskemaskine

296,00

365

42,032

0

210,16

294,224

420,32

630,48

Opvaskemaskine energimærke A

197,1

365

27,9882

194,7

334,641

390,6174

474,582

614,523

Opvaskemaskine energimærke B

233,6

365

33,1712

194,7

360,556

426,8984

526,412

692,268

Opvaskemaskine energimærke C

270,1

365

38,3542

194,7

386,471

463,1794

578,242

770,013

Opvaskemaskine energimærke D

313,9

365

44,5738

194,7

417,569

506,7166

640,438

863,307

Opvaskemaskine energimærke E

343,1

365

48,7202

194,7

438,301

535,7414

681,902

925,503

Opvaskemaskine energimærke F

372,3

365

52,8666

194,7

459,033

564,7662

723,366

987,699

Sådan har Bolius beregnet

Bolius har beregnet, hvorvidt det kan svare sig at beholde sin 10 år gamle opvaskemaskine i forhold til to parametre: 

  • Økonomi: Hvornår bruger den gamle opvaskemaskine så meget strøm, at det kan betale sig at skifte til en nyere model?
  • CO2: Hvornår udleder den gamle opvaskemaskine så meget CO2, at dens klimabelastning er større end den samlede klimabelastning ved at producere en ny opvaskemaskine?