Hvad er et passivhus?

Et passivhus er et super lavenergihus, hvor behovet for rumopvarmning er mindre end 15 kWh/m2 pr. år. Til sammenligning må et almindeligt enfamiliehus ifølge Bygningsreglementet maksimalt bruge 30 kWh/m² tillagt 1000 kWh divideret med det opvarmede etageareal.

Kravene til husets tæthed er bl.a. væsentligt strengere til et passivhus, end bygningsreglementets krav til almindelige enfamiliehuse – netop for at mindske husets varmetab og holde energiforbruget nede.

At være passivhus kræver et særligt certifikat.

Læs mere om certificering af passivhuse hos passivhus.dk

Hvorvidt kan et traditionelt dansk hus ombygges til et passivhus?

Et traditionelt dansk hus kan muligvis bygges om til et passivhus, men det er et både omfattende, kompliceret og dyrt projekt.

I mange tilfælde vil det koste mindst det samme som at rive huset ned og bygge et nyt. Du bør derfor tage stilling til, om det overhovedet kan betale sig, hvis du går med tanker om at omdanne dit eksisterende hus til et passivhus. Ofte vil det kræve, at huset har en vis affektionsværdi eller på anden måde er bevaringsværdigt.

For at blive ombygget til et passivhus kræver det desuden, at huset ligger rigtigt i forhold til verdenshjørnerne. De fleste vinduer skal fx vende mod syd og vest, så der kommer mest muligt sol og dermed passiv solvarme ind gennem vinduerne.

De skrappe krav, der skal indfries for at blive certificeret som passivhus, er svære at leve op til, når et almindeligt hus ombygges. Derfor vil der frem for en gennemført omdannelse til passivhus typisk være tale om ombygninger, hvor nogle af de principper og idéer for passivhus integreres i byggeprojektet – fx ved at indtænke faktorer som komfort, indeklima, energioptimeringer og miljø.

Hvornår kan det betale sig at bygge et eksisterende hus om til et passivhus?

Det er typisk dyrt at omdanne et almindeligt hus til passivhus. Og om du kan få din investering igen, når huset engang skal sælges, afhænger af mange ting, bl.a. hustype, ombygningens karakter og kvalitet og husets beliggenhed. Du kan søge hjælp hos en certificeret passivhusrådgiver, hvis du har brug for rådgivning og assistance til beregninger.

Skulle du nå frem til den erkendelse, at det ikke kan betale sig at gennemføre en ombygning til passivhus, vil det altid være en fordel for både varmeregningen og husets komfort, at du integrerer nogle af principperne for passivhuse i renoveringen af din bolig. Det vil øge husets komfort og give energibesparelser, som kan bidrage til at finansiere dine renoveringsudgifter.

Hvordan bygges et eksisterende hus om til et passivhus?

For at et eksisterende hus kan blive et passivhus, skal det isoleres og tætnes så godt, at det får et varmeforbrug, der stort set kan klares med et ventilationsanlæg med varmegenvinding. Bygningen skal altså kunne opretholde et komfortabelt indeklima sommer og vinter uden brug af et aktivt varme- eller kølesystem. 

Ombygningen skal have særligt fokus på disse 5 punkter:

  • Ydervægge.
  • Loft.
  • Vinduer.
  • Gulv.
  • Kuldebroer.

Isolering af ydervægge

Ombygningen af et eksisterende hus til et passivhus skal omfatte husets ydervægge. Ofte er huset muret med en isoleret hulmur, men isoleringen er ikke tilstrækkelig.

Der skal være omkring 300-400 mm isolering i en ydervæg, for at huset kan certificeres som passivhus. En hulmur har typisk kun plads til 50-125 mm isolering.

For at opnå en tilstrækkelig isoleringstykkelse er det derfor nødvendigt at isolere ydervæggene udvendigt, hvilket vil ændre husets udseende. Den udvendige isolering kan pudses, eller huset kan beklædes med en let beklædning, fx af brædder eller fibercementplader.

Isolering af loft

På loftet skal der typisk være omkring 500 mm isolering eller mere. For at få plads til det, kan det kræve en ændring af tagkonstruktionen.

Har huset fladt tag, skal taghøjden sandsynligvis øges. Det kan også være nødvendigt ved et tag med hældning, hvis den ekstra isolering kommer til at reducere loftshøjden inde i huset for meget.

I huse med loft til kip eller en 1. sal med skråvægge er problemet det samme. Enten skal du isolere indad i rummet eller hæve taget for at få plads til isoleringen.

Se videoen 'Sådan isolerer du dit loft'

Udskiftning af vinduer

Vinduerne skal skiftes ud med certificerede passivhusvinduer, som består af en 3 lags rude og ekstra isolering i karm, ramme og eventuelle sprosser. For de nyeste vinduer med 3 lag energiglas er rudens energitilskud større end energitabet

Isolering af gulv

Gulvet i huset skal isoleres grundigt. Hvis huset er et etplanshus med terrændæk, dvs. med betongulv støbt direkte på jorden, skal gulvet og hele konstruktionen brækkes op, og der skal graves yderligere ud for at gøre plads til isoleringen, der for et passivhus skal være omkring 400-600 mm i gulvkonstruktionen.

Før isoleringen skal der desuden lægges et kapillarbrydende lag, inden et nyt terrændæk kan støbes og radonsikres.

Inden du sætter gang i et projekt med at brække gulve op og grave ud, skal du undersøge, om fundamentet skal understøbes for at forhindre skader på husets konstruktioner. Har huset en krybekælder, er det noget nemmere at isolere. Krybekælderens gulv skal brækkes op, og alt organisk materiale fjernes, før et nyt, isoleret terrændæk kan etableres.

Kuldebroer

Kuldebroer kan gøre det svært at omdanne et ældre hus til passivhus. Kuldebroer skal minimeres og allerhelst fjernes helt. Et betonfundament under et almindeligt hus kan være en kuldebro, idet kulden fra jorden kan trænge op igennem fundamentet og derfra op i ydervæggene.

Det kan løses ved at lægge isolering på ydersiden og indersiden af fundamentet. Forbindelser mellem yder- og indermur omkring vinduer vil typisk også danne en kuldebro i ældre huse.

Få evt. foretaget en termografisk undersøgelse af din bolig for at få udpeget kuldebroerne.

Hvilke hustyper er nemmest og billigst at ombygge til et passivhus?

Vil du efterisolere et hus for at gøre det til et passivhus, er det enklest på et hus med tagudhæng, fx en bungalow fra 1930'erne, en murermestervilla fra 1950'erne eller et parcelhus fra 1960'erne og 1970'erne.

På disse hustyper kan du muligvis undgå at forlænge spærene i tagkonstruktionen, da den nye facade kan placeres under det eksisterende tagudhæng.

Har huset ikke et tagudhæng, skal husets tag forlænges ud over facaden, som på grund af efterisoleringen bliver tykkere. Forlængelsen af taget er lettest, hvis du alligevel skal udskifte det.

Da mange modernistiske villaer har fladt tag, som alligevel trænger til udskiftning, er det nok det hus uden tagudhæng, der er nemmest at bygge om med godt resultat. Desuden passer en pudset facade til denne hustype, og det er oplagt at efterisolere udvendigt og derefter pudse efterisoleringen.