Spørg Bolius

Kan kommunen stoppe renoveringen og forlange, at vi bygger huset et andet sted på grunden?

Hej Bolius

Vi er i gang med at renovere vores sommerhus og nogle genboer har klaget over byggehøjden. Byggehøjden er i orden, men nu siger kommunen, at vi skal stoppe renoveringen.

Kommunens begrundelse er, at vores renovering er så omfattende, at den kræver en byggetilladelse. Vi har netop ikke væltet hele huset, fordi vi ønsker at bevare dele af det. Kernen i huset er en gammel rutebil, som vi meget gerne vil bevare.

I sommerhusområdet er der en ny lokalplan, der siger, at nybygninger skal ligge i det nye byggefelt. Det vil sige, at hvis vores renovering betragtes som nybygning, så skal huset rives ned og flyttes.

Mit spørgsmål er så: Hvad kræves der for, at arbejdet kan kaldes renovering i stedet for en ombygning, der kræver byggetilladelse?

Kan kommunen virkelig kræve, at vi river sommerhuset ned, fordi renoveringen griber om sig?

Med venlig hilsen

Ivar T.

Kære Ivar T

Hvis huset udvides, så det bliver større, højere eller der på anden måde ændres på husets ydre begrænsninger, skal der altid søges byggetilladelse. Også selvom du lader en del af det eksisterende hus stå.

Hvis huset konstruktivt ændres, eller hvis renoveringen er så omfattende, at huset ændres gennemgribende, kan kommunen vurdere, at man ved renoveringen skal opfylde alle kravene til nybyggeri på det aktuelle sted.

Når du ombygger, renoverer eller foretager andet på huset, skal du altid opfylde kravene i det gældende bygningsreglement samt krav og bestemmelser i fx lokalplaner.

Så hvis der ændres på de ydre afgrænsninger, skal der altid søges byggetilladelse - og ellers kan det være en vurderingssag i det enkelte tilfælde. Ud fra oplysningerne i dit spørgsmål har vi derfor ikke mulighed for at vurdere rimeligheden i kommunens konkrete krav.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden