Misteltene er flotte, men er det en god idé at lade en snylteplante leve i dit træ? Det undrer nogle haveejere sig over.

Misteltenen er en såkaldt halvsnylter, der suger vand og næringsstoffer fra sit værtstræ – men den laver sin egen fotosyntese, hvilket vil sige, at den selv producerer ilt og sukker.

Misteltene kan stjæle vand og næringsstoffer fra træet

Misteltenen kan i sjældne tilfælde suge så store mængder vand og næringsstoffer fra værtstræet, at det kan svække og i sidste ende dræbe træet.

Det kræver dog mange misteltene, mere end én for hver stor gren på træet, eller et meget lille træ.

Misteltene kan få grene til at knække

Derudover kan vægten fra misteltene få træets grene til at knække, hvis de ikke er stærke nok. Hvis en gren er i fare for at knække, er det bedre, at du skærer grenen af, da en afrevet gren kan give grobund for svampe, som i værste fald kan slå træet ihjel. Du kan også beskære misteltenen, så den ikke vejer så meget på grenen.

Nyd misteltenen

Som udgangspunkt kan du dog nyde mistelten, hvis det lykkes dig at få den til at vokse på dit træ. Det er nemlig et projekt, der kan tage lang tid – helt op til 10 år kan der gå, fra du planter et frø, til du kan høste de første grene fra misteltenen.

Sådan planter du din egen mistelten

Hvilke træer egner sig til mistelten?

I Danmark findes der 3 mistelten-underarter, som opdeles efter det træ. De gror på:

  • Fyr-mistelten kan du dyrke på alle arter af fyrretræ. Den kan også vokse på lærketræ og grantræ.
  • Løvtræ-mistelten kan du dyrke på birketræ, hasseltræ, hvidtjørn, lindetræ, lønnetræ, piletræ, poppeltræ, robinietræ og æbletræ.
  • Ædelgran-mistelten kan du dyrke på alle arter af ædelgran.