Spørg Bolius

Kan naboen bruge vores garage til at bygge et skur op ad?

Kan vores nabo bruge vores garagevæg til at bygge et skur? Garagen står i skel.

I må begge bygge i skel. Som udgangspunkt bør/må man ikke fastgøre sin bygning til naboens bygning. Der skal desuden fra begge sider være mulighed for at holde bygningen i en forsvarlig og sømmelig stand (Byggelovens §14).

At man bør undgå at fastgøre sin bygning til naboens skelbygning, grundes bl.a. i de udfordringer, det kan medføre, hvis naboen beslutter sig for at fjerne eller nedrive hans bygning i skel. 

I Bygningsreglementets § 14 er angivet, at: "Stk. 4. Hvis ny bebyggelse eller ændring eller fjernelse af eksisterende bebyggelse i skel mod nabo medfører, at naboen må ændre eller fjerne konstruktioner ved skellet, skal naboen have mulighed for at foretage det fornødne, inden byggearbejdet forhindrer det."

Hegnsloven omfatter bestemmelser vedrørende hegn. I denne er angivet at: "§ 25. Enhver grundejer har ret til på et mod hans grund vendende plankeværk eller mur at befæste espalier, halvtage, mindre skure o.lign. Stk. 2. Bliver hegnets vedligeholdelse herved mere byrdefuld for naboen, kan denne kræve den gældende fordeling af vedligeholdelsesbyrden ændret."

Hegnsloven gælder dog for hegn og hegnsmure, og ikke for bygninger i skel.

Tal med din nabo om at finde den rette løsning for jer begge. Også i forhold til fremtidig vedligehold af bygningerne. 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Christina Schjervig, fagekspert

Aktuelt på forsiden