Spørg Bolius

Kan svigermor bo gratis hos os uden at hun skal betale skat af den gratis husleje?

Hej Bolius

Vi er to folkepensionister, der tænker på at sælge vores nuværende 60'er hus og flytte nærmere til vore børn i et nyere hus. Samtidig har vi talt om at tilbyde min svigermor på 92 flytte med.

Vi kunne forestille os, at hendes husleje kunne betales med den skattefri gave, hun må give os hvert år. Vi forestiller os et hus, hvor hun kunne bo i de to børneværelser med tilhørende bad og dele resten af husets
faciliteter med os.

Hvordan er vi stillet rent økonomisk, har det nogen indflydelse på vores folkepension/pensionstillæg, hvis
svigermor flytter med? Og kan skattevæsnet finde på, at vi skal beskatte en fiktiv lejeindtægt?

Hanne V

Hej Hanne V

Som udgangspunkt er indtægter fra udlejning af fast ejendom skattepligtige og skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. I de tilfælde, hvor ejendommen udlejes til en slægtning eller anden nærtstående person til ingen eller en kunstig lav husleje, beskattes ejeren af den ”objektive udlejningsværdi”.

Hvis der er tale om udlejning af værelser i ens egen bolig, afhænger beskatningen af, om der er tale om et egentligt boligfællesskab med fælles husførelse eller om værelset/værelserne kan karakteriseres som en selvstændig bo-enhed.

I en konkret sag fra 4. december 2019 fastslog Landsskatteretten, at der ikke kunne ansættes en ”objektiv udlejningsværdi” for den del af ejendommen, der var udlejer til udlejers familiemedlemmer. I afgørelsen blev der lagt vægt på ejendommens status som enfamiliehus med én beboelseslejlighed og, at det udlejede værelse udgjorde en integreret del af ejendommen.

Landsskatteretten lagde endvidere vægt på, at udlejers familiemedlemmer betalte for forbrug samt bidrog til den fælles husholdning og derfor udgjorde et boligfællesskab.

Afgørelsen fra Landsskatteretten slår dermed fast, at udlejer uden skattemæssige konsekvenser kan udleje til bl.a. nære slægtninge, når det udlejede udgør en integreret del af udlejers enfamiliehus og lejer udgør en del af den fælles husholdning.

Hvis ovenstående også måtte være tilfældet i jeres situation, bør der ikke være nogle skattemæssige konsekvenser ved udlejning til din svigermor. At din svigermor måtte vælge at give en afgiftsfri gave til jer hvert år, har i princippet intet med en eventuel husleje at gøre.

Skat: Objektiv udlejningsværdi – landsret om bofællesskab
Skat: Fikseret lejeindtægt – samlet husstand - værelsesreglen

Svaret er rettet 6 september 2021

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Jørgen Munksgaard Rasmussen, boligøkonomisk fagekspert

Aktuelt på forsiden