Spørg Bolius

Kan vores ejerforening stille økonomiske krav til formanden?

Kære Bolius

Jeg har et spørgsmål vedr bedrageri i en ejerforening, som jeg håber I kan hjælpe mig med.

Jeg har en lejlighed i en beboelsesejendom. Det er en gammel bygning, som blev fuldstændigt renoveret for ca 10 år siden.

Formanden i ejerforeningen siger nu, at han har trækproblemer, som skyldes byggefejl ved selve bygningen. Derfor mener han, ejerforeningen skal betale for udbedringen.

Vi ved han har kørt en syn&skønssag mod byggeherren og fået erstatning. Vi har spurgt om han har haft dette problem med i hans sag. Han svarer, at han ikke ikke kunne få erstatning for forhold, som vedrører selve bygningen. Det har jeg bedt ham dokumentere, men det har han nægtet. Han udnytter sin position som formand til undlade at dokumentere det, ved at få bestyrelsen til at støtte ham.

Jeg har derfor kontaktet retten og fået aktindsigt i hans sag. Det viser sig, at han har fået erstatning for disse trækproblemer.

Sælger hæfter i 10 år for byggefejl, men formanden venter så længe med at bringe problemet op til ejerforeningen, at vi ikke kan nå at rejse krav mod sælger.

Byggefejlen kunne have kostet hver af ejerne ca 75.000 kr. Jeg mener det er bedrageri, at han forsøger at få ejerforeningen til at betale for fejl, som han allerede har fået erstatning for. Er det korrekt?

Kan vi politi anmelde formanden?

Trækken er værst hos formanden, men mærkes også i nogle få andre lejligheder. Vi kunne nok have rejst krav mod sælger, da vi havde gjort opmærksom på problemet inden udløbet af de 10 år, men da formanden jo havde det med i sin sag for 5 år siden, så vil kravet blive afvist, pga der ikke er gjort opmærksom på det, inden for rimelig tid efter det blev opdaget. Dermed bliver ejerforeningen påført en udgift, pga formanden har valgt, selv at føre sagen i håb om en meget stor erstatning, og derfor har forhindret ejerforeningen, i at søge erstatning hos sælger.

Kan ejerforeningen rejse krav mod formanden og få ham til at betale for udbedringen af hele bygningen, da han jo er skyld i at ejerforeningen ikke kan få det dækket af sælger?

På forhånd mange tak.

Med venlig hilsen,

Henrik J

Hej Henrik.

Hvis din skitsering af hændelsesforløbet står uimodsagt, så vil der principielt kunne indgives politianmeldelse i forhold til formanden. Det er således udtryk for forsøg på bedrageri i straffelovens forstand, at han har forsøgt at få jer til at betale ham ”dobbelt op” for noget, som han allerede har fået erstatning for.

En sådan politianmeldelse vil dog ikke automatisk give jer noget økonomisk krav over for formanden. Hvis det er rigtigt, at formanden fik dom i sin sag for 5 år siden, så vil der i en eventuel sag mod ham desværre - som udgangspunkt - være indtrådt forældelse for 2 år siden, idet der jo som udgangspunkt gælder en 3-årig forældelsesfrist. I dansk ret er det dog ikke fuldstændig afklaret, om en sådan svigagtig adfærd fra formandens side kan begrunde, at I alligevel kan rejse et krav efterfølgende.

Derfor er der heller ikke noget fuldstændig klart svar på dit spørgsmål om jeres muligheder for at rejse et økonomisk krav imod formanden. Den 3-årige frist skal så i givet fald regnes fra det tidspunkt, hvor du/I ved at opnå aktindsigt kunne konstatere, at han havde talt usandt. Under alle omstændigheder kan det i øvrigt være vanskeligt at komme igennem med jeres krav over for formanden.

De enkelte ejere kunne jo have indledt deres egne sager, idet jeg ikke ud fra din beskrivelse kan se, at formanden ligefrem skulle have hindret jer i at køre sådanne egne sager.

 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden