Hvilke typer indvendige døre findes der?

Indvendige døre kan deles op i 3 hovedtyper:

  • Fyldingsdøre
  • Celledøre
  • Moderne højglanslakerede døre af MDF.

Fyldingsdør

Fyldingsdøre findes især i gamle huse. Døren er bygget op omkring en ramme med en tyndere, høvlet plade i midten (en fylding). Normalt er dørens karme samlet med snedkersamlinger med tapper og kiler, diverse profiler m.m. Gamle fyldingsdøre er oftest lavet af fyrretræ.

Det kan stadig lade sig gøre at købe nye fyldingsdøre af fyrretræ til sin bolig. De er dog normalt lidt dyrere end en ny dør af MDF-plade.

Celledøre

Celledøre findes i huse fra 1960'erne og frem. Døren består af en ramme, som er udfyldt med papceller - heraf navnet. På rammerne er monteret tynde finérplader (ca. 5 mm tykke). Pladerne er som regel brun mahognifinér som på de døre, der kendes fra 1960'ernes og 1970'ernes parcelhuse. Der findes også en anden type celledøre, som er glatslebne og malede.

Celledøre virker meget lette, når man tager fat i dørhåndtaget og lukker døren.

Højglanslakerede døre af MDF

I dag bliver de fleste indvendige døre lavet af MDF-plade, der højglanslakeres. MDF står for Medium Density Fibreboard og er plader fremstillet af hårdt sammenpressede træfibre og lim. MDF-døre fås i mange forskellige design - lige fra helt glatte til rigt udsmykkede fyldingsdøre. Karmene bliver for det meste stadigvæk fremstillet af fyrretræ. 

Hvad skal du tænke på, når du skal vælge en indvendig dør?

Det er vigtigt, at de indvendige døre passer godt til husets stil. Bor du fx. i en murermestervilla fra 1920'erne, passer det bedst med fyldingsdøre. Det allerbedste er, hvis du kan istandsætte og bevare de oprindelige døre. 

Hvis det ikke er muligt at redde de gamle døre, kan løsningen være at bruge moderne døre af MDF-plade, der er udført i den gamle stil med fyldinger og diverse profiler.

Du kan godt montere glas i en gammel indvendig fyldingsdør ved at fjerne fyldingen og erstatte den med glas. På den måde kan du få mere lys ind i mørke rum, trappegange og lign. Det er tit en fin løsning at sætte glas i franske døre mellem to stuer.

Når du skal købe en ny dør, bør du sikre dig, at kvaliteten er i orden. Vælg en dør, som virker tung og solid og uden fejl. Tjek, at alle samlinger er helt tætte. Kvaliteten af selve døren og karmen er det vigtigste, da du kan skifte dørhåndtag og hængsler senere, hvis det bliver nødvendigt.

De bedste hængsler er kraftige bladhængsler. De kan stort set ikke slides op. Mindre hængsler kan se godt ud i starten, men vil med tiden blive løse og skæve og vil sandsynligvis skulle udskiftes på et tidspunkt.

Hvordan måler du op til en ny dør?

Før du kan købe en dør, skal du måle omhyggeligt op. Du skal bruge følgende mål:

  • Dørhullets bredde og højde, dvs. målet inde i murhullet fra mur til mur (vandret mål) og fra gulv til top (lodret mål).
  • Dørkarmens højde og bredde. Karmen er det træværk, der sidder inde i selve dørhullet. Karmen skal passe til murens tykkelse – plus/minus 5 mm. Der bør altid være 12 mm luft/afstand til væg og gulv hele vejen rundt.
  • Indfatningernes højde og bredde. Indfatningerne er det træværk, der sidder på væggen rundt om døren. De kaldes også gerigter (gerichter).
  • Den eksisterende dørs højde og bredde.

Er døren højrehængt eller venstrehængt?

En dør er enten højrehængt eller venstrehængt. Du kan nemt afgøre, hvad din dør er. Stil dig på den side af døren, så du kan se hængslerne når døren er lukket. 

Hvis hængslerne sidder til højre, er det en højrehængt dør (højre dør).

Hvis hængslerne sidder til venstre, er det en venstrehængt dør (venstre dør).

Hvordan finder du en ny indvendig dør?

Når du skal købe en ny dør, er det rart med et overblik over udvalg og muligheder. På internettet kan du finde mange hjemmesider fra forhandlere og producenter af døre, hvor du kan se et bredt udvalg af forskellige døre.

I større trælaster og byggemarkeder kan du fysisk se et mindre udvalg af døre, og du kan som regel få reklamebrochurer fra forskellige producenter af døre. Du kan også hente inspiration i boligmagasiner, bøger og lign.

Hvis du vil have lavet specialfremstillede døre til dit hus, er det en god idé at tale med en tømrer eller snedker om dine ønsker.