Hvilke skader får indvendige døre typisk, og hvordan reparerer du dem?

Når en gammel dør skal repareres, skyldes det i langt de fleste tilfælde, at:

  • Fyldningerne er flækket på grund af udtørring, eller at de er faldet ud/mangler.
  • Dørtrinnet er slidt.
  • Døren har løse hængsler eller håndtag.
  • Døren binder eller er blevet skæv.
  • Låsen ikke længere fungerer.

Den slags skavanker kan i de fleste tilfælde repareres, så du ikke behøver at skifte hele døren ud.

Ødelagte fyldninger

I en fyldningsdør kan fyldningen flække, hvis træet tørrer meget ud. I værste fald kan fyldningen krympe så meget, at den falder helt ud.

Se mere om reparationsmulighed her.

I mange tilfælde kan du reparere døren ved at skære den gamle fyldning ud og erstatte den med en plade af eksempelvis krydsfiner, som tilpasses døren, så den hverken flækker eller krymper. Når pladen er blevet grundet, og hele døren har fået en gang maling, er det svært at se reparationen. 

Det er ikke helt nemt at skille fyldningen i døren ad og reparere den, så resultatet bliver pænt. Derfor er det en god idé at få en snedker eller tømrer til at udføre arbejdet, medmindre du selv er god til tømrerarbejde.

Slidte dørtrin

Et slidt dørtrin kan forholdsvis let skiftes ved at skære det ud og lægge et nyt i. Det er bedst at bruge samme træsort som den oprindelige til det nye dørtrin. Husk at måle op inden du går i trælasten.

Det kan være lidt svært at finde originale dørtrin af eg, ask eller mahogni hos en almindelig trælast, men i langt de fleste tilfælde kan de bestille dem hjem til dig.

Løse hængsler

Dørens hængsler kan blive løse på grund af slid mv. De fleste løse hængsler kan let skrues fast igen. Det kan som regel betale sig at bruge skruer, der er en anelse længere end de gamle. Skruehullerne er tit så slidte og store, at det er svært at få hængslet til at sidde ordentligt fast, hvis du skruer de oprindelige skruer i igen.

Du kan også tage hængslet helt af og sætte propper i de gamle huller, så der igen er noget fast at skrue i.

Nogle typer gamle hængsler kan ikke skrues fast igen, da de er konstrueret, så det ikke kan lade sig gøre. Her må du montere et nyt hængsel eller tilkalde en fagmand.

Løse håndtag

I langt de fleste tilfælde kan et løst håndtag blot skrues fast igen. De fleste håndtag sidder fast på døren med en gennemgående pal, som håndtagene på begge sider af døren er sat fast på. Ud over palen er der en rund afslutningsskive, som skrues fast på selve døren. Hvis denne skive er løs, kan du dreje den en kvart omgang, så der er fast træ at skrue skruerne fast i.

Selve håndtaget kan også være blevet løst. Håndtaget sidder normalt fast med en unbrakoskrue på den gennemgående pal. Hvis du strammer den unbrakoskrue, der sidder på undersiden af håndtaget, vil det igen sidde fast.

På meget gamle dørhåndtag sidder håndtaget fast med en split, som bankes ind i et hul i håndtaget i stedet for den omtalte unbrakoskrue.

Døre, der binder

Træ er et levende materiale. Det trækker sig sammen om sommeren og udvider sig om vinteren, når luften er mere fugtig. Døren kan udvide sig så meget, at den binder. At døren binder betyder, at den er svær at lukke/åbne, fordi selve døren skraber mod karmen.

Et godt sted at starte vil ofte være at undersøge om det er hængslerne, der er årsagen til, at en dør binder. En tung dør kan, hvis ikke der sidder gode og solide hængsler på den, med tiden trække så meget i hængslerne, at de bliver vredet ud af facon, eller skruerne bliver løse. I så fald kan døren repareres ved at bukke hængslerne tilbage til deres oprindelige position med en såkaldt hængselbukker.

Vær dog varsom med ikke at vride for meget i hængslet, da du nemt kan komme til at vride dem helt ud af form. Løse skruer kan ofte strammes - se ovenfor.

En anden mulighed er at bruge hængselringe, dvs. ringe af messing. Ringen placeres ned over stablen i hængslet, så døren, der nu hviler på ringen, bliver hævet et par millimeter. Det kan være nok til, at en dør, der er blevet lidt skæv, ikke længere binder.

Kan døren ikke justeres, kan det være en mulighed at tilpasse den del af døren, som skraber imod karmen. Først skal du markere på døren, hvor den går imod. Derefter bør døren tages af, og operationen bør ordnes på et arbejdsbord/værksted. Det er bedst at bruge en høvl eller en rundsav til at fjerne det overflødige materiale. En stiksav dur ikke, da den ikke kan skære ordentligt lige i tykke materialer. En almindelig håndsav kan også bruges, men det kan være svært at få ordentligt fat, da der oftest kun skal skæres en meget lille del af døren.

Skæve døre  

Skæve døre kan i nogle tilfælde repareres på samme måde som en dør, der binder. Men gamle døre kan være så slidte og skæve, at det nærmest er umuligt at lukke dem op og i.

Hvis døren er meget skæv, er det svært at reparere den, så den bliver pæn igen. I så fald er den bedste løsning normalt at skifte døren ud med en ny, men tjek gerne med en snedker, inden du træffer beslutningen om at udskifte den gamle dør. 

En dør kan også blive skæv, hvis den har været taget ud af dørhullet og i en periode fx har været opbevaret på loftet eller i kælderen. Når den bliver monteret igen, er det ikke sikkert, at den passer til dørhullet.

Sådan fikser du en dør der klaprer

Låsen passer ikke længere til hullet

Hvis døren er blevet skæv, passer den lås, som skal holde døren lukket, måske ikke længere. Den pal, der skal gå ind i hullet i karmen (slutblikket), når døren lukkes, sidder måske ikke længere præcis ud for det hul. Det kan betyde, at døren ikke kan lukke, eller at den er svær at åbne, fordi palen går på.

Løsningen på dette problem kan være at sætte et par af de føromtalte dørringe på dørens hængsel, så døren løftes lidt. Hvis det ikke er nok, kan det være nødvendigt at flytte hullet (slutblikket) i karmen en smule op eller ned eller at tilpasse hullet (file lidt af) på det sted, hvor palen går på.

Hvordan vedligeholder du husets indvendige døre?

Du bør vedligeholde nogle dele på døren cirka en gang om året, både for at holde dem pæne og for, at de skal blive ved med at fungere ordentligt.

Sådan vedligeholder du døren:

  • Mal døren, hvis den trænger til det. Skrab løs maling af dør, karm og indfatning. Slib let med sandpapir, og giv træværket ny maling.
  • Smør hængslerne. Hvis døren knirker eller virker træg, er det en god idé at tage døren af, så du kan smøre den del af hængslet, som sidder på døren. Der findes mange smøremidler til hængsler. Vælg et, der er syrefrit, eller et, der kan sprayes på - og tør det overskydende smøremiddel af med køkkenrulle.
  • Tjek, om hængsler og håndtag sidder godt fast, og skru dem fast, hvis de er løse.
  • Giv selve låsen lidt låsespray i ny og næ. Støv og snavs sætter sig også fast inde i en lås. Derfor kan låsene med fordel renses med lidt rensemiddel til låse og derefter smøres med låsespray.

Hvornår skal en indvendig dør udskiftes?

Så længe døren virker, som den skal, er der ingen grund til at udskifte den. Der bruges store mængder af ressourcer og energi til at udvinde, producere og transportere nye produkter. Det er bæredygtigt at bevare så meget som muligt og forbedre dele, frem for at udskifte det hele. Hvis døren er blevet slidt at se på, kan du som regel gøre den pæn igen med ny maling eller måske klæbe folie på. Det kan være nødvendigt at skifte døren, hvis den fx er blevet skæv eller ødelagt.

I et ældre hus med fine, gamle fyldningsdøre kan det i høj grad betale sig at gøre en indsats for at istandsætte og bevare de gamle døre. Det kan være svært at finde nye døre, der passer lige så godt til husets stil som de oprindelige. Hvis du skal have lavet nye, specialfremstillede fyldningsdøre, kan det hurtigt blive en meget bekostelig affære.

Huse fra 1960'erne og frem har som regel såkaldte celledøre, der er lavet af tynde finerplader sat på en ramme. Celledøre kan være svære at reparere, hvis der er slået hul i dørpladen. Man vil næsten altid kunne se reparationen, fordi døren er glat. Her vil den bedste løsning ofte være at udskifte døren.

Når døren udskiftes, bør karmen også udskiftes. Det skyldes, at dør og karm er produceret samtidig og derfor altid passer perfekt til hinanden. Det kan være svært at finde en ny dør, der passer nøjagtigt til det eksisterende dørhul.

Hvis du er nødt til at skifte døre og karme i et ældre hus, kan du tage de originale indfatninger af den gamle dør og genbruge dem, da de passer til husets oprindelige stil. Indfatningerne er det træværk, der sidder "på væggen" rundt om døren. De kaldes også gerigter.