Spørg Bolius

Købt hus med tæring i skorsten, forsikring og sælger vil ikke dække - er det fejl eller slid?

Hej Bolius!

Vi købte et hus opført i 1960'erne og overtog hen over sommeren.

Kort tid efter overtagelse kom skorstensfejeren på sit årlige gennemsyn af skorstene. Her konstaterede han at røgrøret var tæret og skulle udskiftes. Han gjorde os opmærksom på at dette ikke var en ny skade, men at han også have gjort tidligere ejer (tilmed også forrige ejer) opmærksom på dette. (Dette har vi på skrift)

I tilstandsrapporten under spørgsmålet "kendskab til skader i/ved skorsten" har tidligere ejer svaret "Nej", hvilket jo så er usandt.

Vi henvendte os til ejerskifteforsikringen, der umiddelbart mente at dette var under normalt slid på skorstenen og at vi såfremt vi ville oprette en sag på dette, nok ville få afslag.

Vi vil umiddelbart mene at sliddet i skorstenen er en tilstand på huset, som har været kendt, men som vi ikke er blevet gjort opmærksom på i handlen, hvilket stiller os med et hus af lavere værdi og det derfor burde være tidligere ejer eller ejerskifteforsikring, der skal hæfte for en sådan udbedring.

Hvad er jeres syn på sagen, hvordan er vi stillet og hvordan mener I vi burde gå frem?

Venlig hilsen Peter K

Hej Peter K

Det er ikke muligt for os at vurdere, om det er forventeligt og almindeligt slid på en skorsten på et hus af den type fra det samme byggeår. 

Men hvis skorstenen og huset er fra 1960 må man nok forvente et vist slid, men ikke nødvendigvis  decideret skade.

Tæring kan være slid der opstår med tiden ved almindeligt brug.

Generelt beskriver en tilstandsrapport husets tilstand set i forhold til et hus af samme type på samme alder. Så forventelig slid og ælde eller manglende vedligeholdelse dækkes ikke af en ejerskifteforsikring.
Mens den generelt dækker hvis der skjulte skader der skyldes skjulte fejl eller mangler der ikke fremgår af Tilstandsrapporten eller er beskrevet i de OBS punkter der fremgår af den hustypebeskrivelse der er en del af tilstandsrapporten.
Læs mere her: Huseftersynsordningen - tilstandsrapport og elinstallationsrapport
og her: Ejerskifteforsikring

Vi har desværre heller ikke mulighed for at vurdere om sælger med fortsæt har tilbageholdt væsentlige oplysninger han/hun var vidende om, og som man har pligt til at oplyse om. Heller ikke hvad den oplysning  så ville have betydet for prisen på ejendommen. 

I må bede den advokat der har rådgivet jer i forbindelse med købet, og derfor har kendskab til de konkrete forhold, om at vurdere jeres muligheder for eventuelt at gå videre i forhold til sælger.
Eller bede en anden boligadvokat om at vurdere den konkret sag 
Læs mere her: Køb af bolig

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden