Hvornår skal du overveje jordvarme?

Hvis du har et gammelt oliefyr eller gasfyr, som skal udskiftes, bør du overveje jordvarme, for du kan spare halvdelen af dine varmeudgifter. Desuden har det siden 1. januar 2013 været forbudt at installere oliefyr eller gasfyr i nybyggeri. (I visse tilfælde er gasfyr dog undtaget fra forbuddet. Det gælder fx nybyggeri, der er dispenseret fra forbuddet samt nybyggeri, der opføres i områder, hvor der, ifølge varmeplaner vedtaget inden 1. januar 2013, er givet tilladelse til installation af naturgas.)

Jordvarme egner sig fint til et traditionelt centralvarmeanlæg, men det er især økonomisk attraktivt, hvis du har vandbåren gulvvarme i et eller flere rum. Jo større dit hus er, des mere sparer du ved at gå over til jordvarme.

Det er vigtigt at dit hus er velisoleret, hvis du skal skifte til jordvarme. Er det ikke godt isoleret, kan du ikke varme det tilstrækkeligt op.

Hvis du har elradiatorer, er jordvarme betydelig billigere i drift. Til gengæld skal du så etablere et vandbårent radiatorsystem.

Har du fjernvarme, kan det i de fleste tilfælde ikke svare sig at etablere jordvarme.

SE TEMA: Varmepumper

Hvad skal du overveje, før du går i gang?

Du skal have plads i din have til at grave de slanger ned, som leder jordvarmen – i form af opvarmet vand - ind til anlæggets varmepumpe. Regn med, at du skal have dobbelt så mange kvadratmeter tilgængeligt haveareal som det antal kvadratmeter, der skal varmes op. Det vil sige fx 300 kvadratmeter haveareal til et hus på 150 kvadratmeter.

Selve varmepumpen placeres normalt i et fyrrum eller et bryggers, fx der, hvor der har stået et olie- eller gasfyr. Varmepumpen er på størrelse med et stort køleskab.

Du skal også gøre op med dig selv, om du kan leve med at få gravet en større eller mindre del af haven op, typisk græsplænen. Her kan du trøste dig med, at plænen bliver pæn igen, og at jordslangerne ikke skader den øvrige beplantning.

Hvis du ikke har tilstrækkeligt haveareal, kan du overveje en luft til vand-varmepumpe, hvor der ikke skal graves jordslanger ned. Den ikke er helt så billig i drift som et jordvarmeanlæg, men stadig billigere end et nyt oliefyr.

Du skal sikre dig at boligen er velisoleret. Varmepumpen kan kun varme vandet, som sendes ud i radiatorerne, op til omkring 40-50 grader. Da varmen i vandet ved naturgas eller fjernvarme er på omkring 60-70 grader bliver radiatorerne ikke så varme ved anvendelse af varme fra jordvarme som ved varme fra fjernvarme, naturgas eller oliefyr.

Hvordan kommer du godt fra start?

Næste skridt er at bede om tilbud fra 2-3 kompetente og erfarne installatører. Du bør vælge installatører, som anbefales af de førende varmepumpefabrikanter, eller som er tilsluttet Kvalitetssikringsordningen for Varmepumpeinstallatører (se nedenfor under henvisninger). Nogle installatører sender en regning for at afgive tilbud, hvis ikke de får ordren. Spørg, før du beder om tilbud.

Den gode installatør møder op hos dig og gennemgår huset grundigt. Desuden beder han om oplysninger om husets varmeforbrug og størrelse, om nuværende opvarmningsform og tilgængeligt haveareal. Jordvarmeanlægget skal dimensioneres korrekt til netop dit hus for at yde optimalt. Installatøren skal også kunne bedømme, om de eksisterende radiatorer og ejendommens varmtvandsbeholder er egnede til jordvarme.

Installatøren vil normalt foreslå en bestemt varmepumpe, som han forhandler. Det er mest trygt for dig, hvis varmepumpen optræder på Energistyrelsens liste over energimærkede jordvarmepumper (se nedenfor under henvisninger).

Få en tidsplan, inden arbejdet sættes i gang. Det er ikke altid en del af tilbuddet, men det er rart at vide, hvornår arbejdet sættes i gang, og hvornår det forventes afsluttet. Du bør også sikre dig, at installatøren fjerner et eventuelt eksisterende fyr og lukker af for eventuel olietank.

LÆS OGSÅ: Jordvarme

Hvordan installeres et jordvarmeanlæg?

Installationen foretages i 2 arbejdsgange. Der skal graves jordslanger ned i haven, og der skal opstilles en varmepumpe indenfor i huset, fx i det hidtidige fyrrum.

Jordslangerne graves normalt ned ved hjælp af en rendegraver. Du kan lade installatøren stå for gravearbejdet, eller du kan selv engagere en fagmand til dette arbejde. Jordslangerne lægges i S-lag – altså så de ligger formet som S’er - så opgravningen fylder mindst muligt. Se billedet øverst i artiklen.

Opstilling af varmepumpen og eventuel fjernelse af eksisterende fyr tager få timer. Installatørens elektriker sørger for den nødvendige eltilslutning til varmepumpen (trefaset, 400 volt). Til sidst forbindes jordslangerne i haven med varmepumpen inde i huset, og installatøren starter anlægget med tryk på en knap. Få på stedet en instruktion i, hvordan anlægget betjenes.

Når gravearbejdet er overstået og jordslangerne dækket til, kan du så nyt græs på de berørte havearealer.

SE TEMA: Græsplæne

Hvis jordvarmeanlægget erstatter et oliefyr, lukkes forbindelsen til en eventuel olietank, som måske skal fjernes (men det er ikke altid nødvendigt).

Hvor lang tid tager det at installere et jordvarmeanlæg?

Typisk tager arbejdet 1-3 dage, afhængigt af jordforhold og anlæggets størrelse. Du skal regne med at være uden varme 1 dags tid.

Hvad koster et jordvarmeanlæg?

Et jordvarmeanlæg koster 100.000-120.000 kr., bl.a. afhængigt af husets størrelse. Det er noget mere end et nyt oliefyr. Men fordi jordvarmeanlægget er så billigt i drift, har det tjent sig hjem efter 7-14 år, og varmepumpen har normalt en levetid på mindst 20 år (jordslangerne fungerer i over 40 år).

Eksempel med lille hus:

I et hus på 90 kvadratmeter kan du få en årlig besparelse på godt 7.000 kr. sammenlignet med et nyt oliefyr. Her er tilbagebetalingstiden 14 år.

Eksempel med stort hus:

I et hus på 180 kvadratmeter er den årlige besparelse på knap 14.000 kr. sammenlignet med et nyt oliefyr, og tilbagebetalingstiden er 8,5 år.

Hvilke myndigheder og forsyningsselskaber skal underrettes?

Du skal have tilladelse hos kommunen til at etablere jordvarme. Den seriøse installatør hjælper dig med at lave en korrekt ansøgning.

Du skal anmelde det færdige anlæg til BBR-registeret og orientere dit forsikringsselskab. Du skal også anmelde anlægget til dit elselskab, for du kan få reduceret din eludgift, hvis du anvender el til boligopvarmning og har et årligt forbrug på over 4.000 kWh.

Desuden er det altid en god idet, at underrette dit forsikringsselskab, når du laver væsentlige ændringer i din bolig

Hvad skal du holde øje med, når anlægget kører?

Tjek de første dage efter, om anlægget er sat i gang, om det leverer den varme og det varme vand, som det skal. Hvis det ikke gør det, skal du kontakte installatøren.

Lovgivningen kræver, at jordvarmeanlægget tilses en gang om året. Normalt foretages denne kontrol af anlæggets installatør, og det koster omkring 1.500 kr.

Derudover kører anlægget helt af sig selv. Der skal ikke hældes væske på eller foretages løbende justeringer.