Hvornår skal du overveje et jordvarmeanlæg?

Hvis du har et gammelt oliefyr eller gasfyr, som skal udskiftes, bør du overveje jordvarme, for du kan spare halvdelen af dine varmeudgifter. Desuden har det siden 1. januar 2013 været forbudt at installere oliefyr eller gasfyr i nybyggeri. (I visse tilfælde er gasfyr dog undtaget fra forbuddet. Det gælder fx nybyggeri, der er dispenseret fra forbuddet samt nybyggeri, der opføres i områder, hvor der, ifølge varmeplaner vedtaget inden 1. januar 2013, er givet tilladelse til installation af naturgas. Du må installere et oliefyr i områder, hvor der ikke er mulighed for fjernvarme eller naturgas.)

Jordvarme egner sig fint til et traditionelt centralvarmeanlæg, men det er især økonomisk attraktivt, hvis du har vandbåren gulvvarme i et eller flere rum. Jo større dit hus er, des mere sparer du ved at gå over til jordvarme.

Det er vigtigt, at dit hus er velisoleret og tæt, hvis du skal skifte til jordvarme. Er det ikke godt isoleret, kan du ikke varme det tilstrækkeligt op.

Hvis du har elradiatorer, er jordvarme betydelig billigere i drift. Til gengæld skal du så etablere et vandbåren radiatorsystem.

Har du fjernvarme, kan det i de fleste tilfælde ikke svare sig at etablere jordvarme.

Hvad er jordvarme?

Jordvarme eller jordvarmeanlægget består primært af en slange, der graves ned i haven, og en varmepumpe, der stilles op indendørs.

Når solen opvarmer jorden lagres en masse energi i de øverste jordlag. Denne energi trækkes ud af jorden med jordslangen og transporteres via en frostsikker væske ind til varmepumpen, der omsætter varmen til en temperatur, der passer til husets vandhaner og radiatorer.

Jordvarmeanlæg - overvejelser inden du går i gang

Du skal have plads i din have til at grave de slanger ned, som leder jordvarmen – i form af et særligt kølemiddel - ind til anlæggets varmepumpe. Regn med, at du som minimum skal have dobbelt så mange kvadratmeter tilgængeligt haveareal som det antal kvadratmeter, der skal varmes op. Det vil sige fx minimum 300 kvadratmeter haveareal til et hus på 150 kvadratmeter. Det præcise areal eller antallet af meter slange, der skal bruges, skal beregnes ud fra det forventede energiforbrug

Selve varmepumpen placeres normalt i et fyrrum eller et bryggers, fx der, hvor der har stået et olie- eller gasfyr. Varmepumpen er på størrelse med et stort køleskab.

Du skal også gøre op med dig selv, om du kan leve med at få gravet en større eller mindre del af haven op, typisk græsplænen. Her kan du trøste dig med, at plænen bliver pæn igen, og at jordslangerne ikke skader den øvrige beplantning. Du skal desuden være opmærksom på, at der ikke må være træer eller anden bevoksning, som kan skygge på arealet. 

Hvis du ikke har tilstrækkeligt haveareal, kan du overveje en luft til vand-varmepumpe, hvor der ikke skal graves jordslanger ned. Den er næsten lige så billig i drift som et jordvarmeanlæg, og stadig billigere end et nyt oliefyr.

Du skal sikre dig at boligen er velisoleret og tæt. Varmepumpen er billigst i drift, når det varme vand, som sendes ud i radiatorerne, opvarmes til omkring 40-50 grader. Da varmen i vandet ved fjernvarme, naturgas eller olie er på omkring 50-70 grader bliver radiatorerne ikke så varme ved anvendelse af varme fra jordvarme eller anden varmepumpe som ved varme fra fjernvarme, naturgas eller oliefyr.

Hvordan får du installeret et jordvarmeanlæg?

Næste skridt er at bede om tilbud fra 2-3 kompetente og erfarne installatører. Du bør vælge installatører, som er medlem af en garantiordning som fx VE godkendelsesordningen eller Varmepumpeordningen - VPO (se nedenfor under henvisninger). Nogle installatører sender en regning for at afgive tilbud, hvis ikke de får ordren. Spørg, før du beder om tilbud.

Det er vigtigt, at installatøren møder op hos dig og gennemgår huset grundigt. Desuden beder han sandsynligvis om oplysninger om husets størrelse, varmeforbrug, om nuværende opvarmningsform og tilgængeligt haveareal. Jordvarmeanlægget skal dimensioneres korrekt til netop dit hus for at yde optimalt. Installatøren skal også kunne bedømme, om det eksisterende fordelingsanlæg med gulvvarme og/eller radiatorer er egnet til jordvarme.

Installatøren vil normalt foreslå en bestemt varmepumpe, som han forhandler. Det er mest trygt for dig, hvis varmepumpen optræder på Energistyrelsens liste over varmepumper, som overholder alle lovkrav (se nedenfor under henvisninger).

Du skal sikre dig, at du får en kontrakt og tidsplan, inden arbejdet sættes i gang. Du bør også sikre dig, at kontrakten indeholder fjernelse af et eventuelt eksisterende fyr og lukker af for eventuel olietank.

Hvordan installeres et jordvarmeanlæg?

Installationen foretages i to arbejdsgange. Der skal graves jordslanger ned i haven, og der skal opstilles en varmepumpe indenfor i huset, fx i det hidtidige fyrrum.

Jordslangerne graves normalt ned ved hjælp af en rendegraver eller en specialmaskine. Du kan lade installatøren stå for gravearbejdet, eller du kan selv engagere en fagmand til dette arbejde. Jordslangerne lægges i s-lag – altså så de ligger formet som S’er - så opgravningen fylder mindst muligt. Slangerne bør ligge med en indbyrdes afstand på omkrinh 1,5 meter. 

Hvor lang tid opstilling af varmepumpen tager varierer. Der skal eventuelt fjernes et eksisterende fyr, og så skal varmepumpen tilsluttes rørene til fordelingsanlægget. Installatørens elektriker sørger for den nødvendige el-tilslutning til varmepumpen (trefaset, 400 volt). Til sidst forbindes jordslangerne i haven med varmepumpen inde i huset, og installatøren starter anlægget med tryk på en knap. Det er en god ide at få en instruktion i, hvordan anlægget betjenes.

Når gravearbejdet er overstået, og jordslangerne dækket til, kan du så nyt græs på de berørte havearealer.

Hvis jordvarmeanlægget erstatter et oliefyr, lukkes forbindelsen til en eventuel olietank, som måske skal fjernes (men det er ikke altid nødvendigt) eller sløjfes.

Hvor lang tid tager det at installere et jordvarmeanlæg?

Typisk tager arbejdet 1-3 dage, afhængigt af jordforhold og anlæggets størrelse. Du skal regne med at være uden varme en dags tid.

Hvad koster et jordvarmeanlæg?

Et jordvarmeanlæg koster 100.000-200.000 kr., bl.a. afhængigt af husets størrelse og energiforbrug. Det er noget mere end et nyt oliefyr. Men fordi jordvarmeanlægget er så billigt i drift, har det tjent sig hjem efter 7-14 år. Varmepumpen har normalt en levetid på mindst 20 år, mens jordslangerne fungerer i over 40 år.

Eksempel med lille hus:

I et hus på 90 kvadratmeter kan du få en årlig besparelse på godt 7.000 kr. sammenlignet med et nyt oliefyr. Her er tilbagebetalingstiden 14 år.

Eksempel med stort hus:

I et hus på 180 kvadratmeter er den årlige besparelse på knap 14.000 kr. sammenlignet med et nyt oliefyr, og tilbagebetalingstiden er 8,5 år.

Hvilke myndigheder og forsyningsselskaber skal underrettes?

Du skal have tilladelse hos kommunen til at etablere jordvarme. Den erfarne installatør hjælper dig med at lave en korrekt ansøgning.

Du skal anmelde det færdige anlæg til BBR-registeret og orientere dit forsikringsselskab. Du skal også anmelde anlægget til dit elselskab, for du kan få reduceret din eludgift, hvis du anvender el til boligopvarmning. Reduktionen er for det forbrug, der er over 4.000 kWh.

Desuden er det altid en god ide at underrette dit forsikringsselskab, når du laver væsentlige ændringer i din bolig.

Hvad skal du holde øje med, når anlægget kører?

Tjek de første dage efter, om anlægget er sat i gang, om det leverer den varme og det varme vand, som det skal. Hvis det ikke gør det, skal du kontakte installatøren.

Lovgivningen kræver, at jordvarmeanlægget tilses en gang om året. Normalt foretages denne kontrol af anlæggets installatør, og det koster omkring 1.500 kr.

Derudover kører anlægget helt af sig selv. Der skal ikke hældes væske på eller foretages løbende justeringer.