Spørg Bolius

Kommunal kloakseparering – kan man som husejer forsikre sig mod sætningsskader som gravearbejdet kan medføre?

Hej Bolius Der er mange steder i Danmark hvor der for tiden separatkloakeres. Der er sager hvor kommunen har gravet ud i gaden, hvor huse har fået sætningsskader som følge af udgravningen. Kommunen fralægger sig alt ansvar, og siger at det er boligejerne som skal sikre at deres sokkel/huse kan holde til gravearbejdet i gaden. Spørgsmålet er så om man kan lave en forsikring som kan dække sådanne skader ? mvh Morten

Hej Morten

Tak for din mail og jo, alt kan lade sig gør hvis chancen for gevinst er stor nok. Sagt med andre ord, hvis man kan overtale et selskab til at tage risikoen er der ikke noget til hinder herfor, MEN det blive ganske svært, i hvert fald ud fra en generel betragtning. 

Den almindelige husforsikring dækker ikke sætningsskader og en af  grundende er – ligesom ved oversvømmelse – at det ikke er muligt at skaffe reassurance for risikoen, i hvert fald på generel basis.

Hvis kommunen påstår at de kan fralægge sig ethvert ansvar er det nok en påstand med modifikationer. Juridisk set er forholdene  mere komplekse end som så. Det er rigtigt at en husejer ikke kan gøre krav gældende imod bygherre hvis det måtte vise sig at hans hus/fundament er mere skrøbeligt/ustabilt end forventeligt. Det kan være ud fra en individuel betragtning eller på grund af husets alder, men udgangspunktet er selvfølgelig at man som bygherre ikke kan lave skader på andres ejendom og at man bliver ansvarlig hvis det kan bevises/sandsynliggøres at gravearbejder har medført revnedannelser/sætningsskader på nærliggende ejendomme.

Når – retten – skal tage stilling til om en bygherre har været ansvarlig for skader vil der, ud over ovenstående vurdering om fundamentets tilstand, også blive lagt vægt på den fremgangsmåde der har været valgt til at foretage udgravningen. (tunge gravemaskiner contra håndskovl)

Det er vigtigt at husejerne inden arbejdets påbegyndelse sikre sig beviser for ejendommens tilstand bl.a. ved billedmateriale.

Så husejerne kan nok ikke lave en forsikring der dækker sætningsskader, men kommunen kan tegne en ansvarsforsikring der dækker ansvar for graveskader, hvilket er en helt almindelig forsikringstype, og det må være helt klart at kommunen ikke bare generelt kan fraskrive sig sit bygherre ansvar.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Ole Vidstrup, konsulent

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden