Store stigninger i huslejen for værelser i landets fire største studiebyer betyder, at de studerende skal bruge en stadig større del af SU'en til betaling af husleje. Det fremgår det af en statistik over udbudte værelser fra BoligPortal, der er Danmarks største formidler af private lejemål.

Af statistikken fremgår det, at den gennemsnitlige husleje for et værelse i en af de fire store studiebyer, København, Aarhus, Odense og Aalborg steget med mellem 22 og 34 procent fra 2011 til 2019. 

I samme periode er SU'en steget med 12 procent og udgør i dag 6.166 kr. før skat og cirka 5.420 kr. efter skat.

Største huslejestigninger i København

I Storkøbenhavn betyder de stigende værelsespriser, at op mod 88 procent af SU'en efter skat går til betaling af lejen for et værelse. Eksempelvis kostede et gennemsnitligt værelse i Storkøbenhavn 3.532 kr. i 2011, hvilket otte år senere steg til 4.743 kr.

Den mest beherskede prisudvikling finder vi i Aalborg, hvor den månedlige leje for et værelse er steget fra 2.472 kr. til 3.008 kr., hvilket svarer til en stigning på 21,7 procent.

Med så relativ lav en husleje sluger boligudgiften kun 55 procent af SU'en for en studerende i Aalborg mod de førnævnte 88 procent for en studerende i København.

Lejelejligheder følger mønstret

I både København og Aarhus er det vanskeligt for en studerende at få råd til en etværelseslejlighed, der udbydes til henholdsvis 7.138 og 5.697 kr. i gennemsnitlig leje.

En del af forklaringen på det høje prisniveau i København kan være et stort udbud af små, nybyggede studieboliger, hvor huslejen i nogle tilfælde ryger op omkring 7.000 kr. månedligt for en lille etværelses.

I både Aalborg og Odense er huslejeniveauet mere moderat for de små etværelseslejligheder, som udbydes til hhv. 4.241 og 3.949 kr. månedligt. Fra beløbene skal i de fleste tilfælde fratrækkes boligsikring på cirka 600 kr. månedligt.

Klag til Huslejenævnet, hvis lejen er for høj

Hvis du mener, at du betaler for meget i husleje for dit lejede værelse eller lejlighed, kan du klage til Huslejenævnet i din kommune.

Den lovlige leje afhænger som udgangspunkt af huslejeniveauet i området. Men vel at mærke den lovlige husleje, hvor lejen er fastlagt efter reglerne i Boligreguleringsloven.

Den lovlige leje afhænger altså ikke af, hvad andre tager for et værelse i lokalområdet, hvis alle de andre forlanger en for høj husleje.

Hvis alle på Østerbro i København eksempelvis udlejer et værelse til 4.500 kr., er lejen ikke nødvendigvis lovlig, blot fordi alle gør det. Den lovlige leje kan i stedet havne på 3.500 kr., hvis det er niveauet, som reglerne i Boligreguleringsloven tilsiger.

Læs mere om huslejenævnene, og hvordan du klager på borger.dk