Hvorfor vælge et lydregulerende loft?

De fleste kender nok fornemmelsen af at komme ind i et stort, åbent rum uden møbler, hvor enhver lyd runger, og akustikken er forfærdelig. I sådan et rum skal der ikke megen lyd til, før det giver et ubehageligt støjniveau.

I mange boliger er problemer med støj et velkendt problem. Det gælder i store sparsomt møblerede stuer, køkken-alrummet, hvor der foregår mange aktiviteter på én gang, dobbelthøje rum, rum med loft til kip og i byggeri med mange hårde overflader som glas og beton. Også i tv-stuer og hjemmebiografer kan der være behov for at regulere lyden. Her kan en løsning være et lydregulerende loft.

Et loft, der regulerer akustikken, er forholdsvist let og kræver ikke en specielt stærk loftskonstruktion. Loftet stiller heller ikke særlige krav til underlaget, hvilket gør løsningen velegnet i de fleste boliger.

Lydregulerende loft, akustikloft eller lyddæmpende loft

Kært barn har mange navne, men generelt kan lydregulerende lofter - også kaldet akustiklofter eller lyddæmpende lofter - gøre lyden bedre i rum, som har en dårlig akustik, en lang efterklangstid eller andre støjproblemer.

Fordelene ved et lydregulerende loft er, at det ikke kun gør lyden i rummet bedre, ved at lyden bliver absorberet. Det medvirker også til et langt bedre indeklima hvad angår støj, og oplevelsen af rummet bliver en helt anden.

Hvilke typer lofter dæmper lyde og støj?

Der findes forskellige løsninger på et akustikproblem. Det er både muligt at få lavet et fuldmonteret loft med lydisolering, men det er også muligt at lave løsninger, hvor kun dele af loftet får monteret akustikregulerende plader. Her taler man ofte om flåder.

I en tv-stue kan du eksempelvis, i stedet for at sætte et helt lydregulerende loft op, montere en flåde lige over fjernsynet eller musikanlægget, bestående af en eller flere akustikregulerende akustikplader. Der skal være mindst 1 meter til væggene, så der skabes en "ø" oppe under loftet. Du kan ved hjælp af skinnesystemer eller et skelet sænke dette "lydloft" ned mod lydkilden, mellem 5 cm og maks. 50 cm. Effekten på lyden bliver større, jo mere loftet sænkes.

Lydregulerende akustikplader er som regel lavet af enten mineraluldsplader eller træbeton. Men der findes også perforerede gipsplader, som kan absorbere lyden.

Lofter af mineraluldsplader

Akustikplader af mineraluld er normalt beklædt med væv el.lign. Pladerne kan enten monteres i et skinnesystem eller klæbes direkte på det eksisterende loft. Pladerne er så lette, at de i et skinnesystem kan lette en smule, når døre og vinduer åbnes og lukkes. Derved bliver støv fra pladerne hvirvlet rundt i lokalet. Pladerne kan få revner eller ridser, men er forholdsvis nemme at skifte, hvis de er i et skinnesystem.

Lofter af træbeton

Træbetonlofter er meget gode til at lydisolere, og bliver især anvendt i boliger og institutioner, hvor der er store krav til lydabsorption. Pladerne er nemme at genkende på deres overflade, der ligner og minder om høvlspåner, der er mikset godt sammen. Tidligere var der primært én udgave, som var grov i strukturen og blev brugt netop i institutioner. I dag fås træbetonlofter i mange forskellige design, og med meget finere strukturer.

Lofter med perforerede gipsplader

Perforerede gipsplader er sammensat af huller i forskellige størrelser, hvilket giver pladen sit helt eget udtryk. Pladens huller er gennemgående og giver - i kombination med den bagvedliggende akustikfilt - gode akustiske egenskaber. De ligner almindelige gipsplader, bare med felter med perforeringer.

Lofter af akustikpuds

Akustikpuds går også under betegnelsen mikroporøs mineralsk puds. Pudsen har en åben porestruktur, der lader lyden passere, så den absorberes i underlaget. Underlaget består typisk af et isoleringsmateriale, eksempelvis mineraluld, og uden det vil pudsen ikke have nogen støjdæmpende effekt.

Hvad koster et akustikloft eller lyddæmpende loft?

Et lydregulerende loft af mineraluld, træbeton eller perforerede gipsplader koster ca. 150-250 kr. inkl. moms pr. kvadratmeter (2021-priser). Dette beløb er kun for selve materialerne og altså ikke inkl. håndværkerløn. Du skal derfor påregne udgifter til selve monteringen også, der ved de fleste af denne type løsninger kræver ekspertise af en fagmand.

Hvilken forskel gør loftet for akustikken?

Loftets lydregulerende virkning er meget afhængig af, hvordan pladerne sættes op. Akustikpladerne kan enten limes op mod eksisterende lofte, eller de kan hænge et stykke under loftet, ved hjælp af et system af stropper, eller som oftest ved hjælp af et almindeligt forskallingsloft af enten træ eller stål.

Mens arbejder med at lime plader op mod eksisterende lofter kan udføres af de fleste, så er det ikke en nem opgave at montere et nedhængt loft. Det kan derfor ikke anbefales som gør det selv-arbejde, medmindre du har et virkelig godt håndelag. I langt de fleste tilfælde kan der derfor anbefales at få loftet monteret af en montør med forstand på den type løsning, du vælger.

Er der særlige regler for akustiklofter?

Hvis du vil montere et lydregulerende loft i din bolig, skal du være opmærksom på, at bygningsreglementet stiller krav til loftshøjden. For etplanshuse gælder det, at lofthøjden minimum skal være 230 cm, mens den i lejligheder minimum skal være 250 cm. Reglerne kan sætte nogle begrænsninger for, hvad der kan lade sig gøre, hvis du ønsker at regulere akustikken i din bolig ved hjælp af en sænket loftsbeklædning. Omvendt vil det oftest være i rum med højt til loftet, man finder problemer med akustikken.