Spørg Bolius

Må drivhus have glas (vinduer) mod naboskel?

Hej Bolius

Min nabo har bygget et drivhus med langside 0,5 m fra skel, højde ca 2,7 meter på midten af drivhus, som er 2,5 meter fra skel.

Dvs., der både er vinduer mod skel, og det er 20 cm for højt fra terræn.

Overtræder naboen bygningsreglementet?

Hvad kan jeg gøre?

Mvh

Ejvind

 

Hej Ejvind

Hvis der er tale om et drivhus udelukkende til planter, betragtes glasset i et drivhus normalt ikke som vinduer. Som du kan se her i Bygningsreglementet (BR15): 1.6 Byggearbejder der kan opføres uden tilladelse og ansøgning

Men drivhuset skal så overholde de regler, der gælder for udhuse m.v., der under visse betingelser må bygges nærmere end 2,5 meter fra skel, blandt andet, at ingen del af bygningen må være højere end 2,5 meter.
Læs mere her: Love og regler for udhuse og skure

Så hvis drivhuset er højere end 2,5 meter, og denne højde ligger nærmere end 2,5 meter fra skel, overholder drivhuset ikke "de bygningsregulerende bestemmelser" i Bygningsreglementet, 2.2.6 Garager, carporte og lignende mindre bygninger stykke 2, hvor der blandt andet står: "1) Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusive eventuel brandkam, må inden for en afstand af 2,5 m fra skel være højere end 2,5 m over terræn eller det for bygningen fastsatte niveauplan".

Hvis drivhuset udføres, så det kan benyttes til ophold, har kommunen mulighed for at vurdere, at der er tale om en form for havestue eller udestue. Så gælder helt andre bestemmelser, blandt andet, at bygningen skal placeres mindst 2,5 meter fra skel, og at der skal søges byggetilladelse
Læs mere her: Udestuer

Du skal være opmærksom på, at der for de enkelte områder kan gælde andre regler, der har betydning for, hvad man må bygge, og hvor på grunden man må bygge, det kan være fx lokalplan, grundejerforeningsbestemmelser eller servitutter

Hvis du ikke mener, at drivhuset overholder reglerne, så tal først med din nabo. Ellers har du mulighed for at henvende dig til kommunens byggesagsafdeling der skal sikre, at gældende regler for byggeri overholdes.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden