Nej. Det er ikke en god ide at bruge regnvand fra taget på dit hus, hvis taget indeholder asbest.

Asbest er sundhedsskadeligt og kan selv i små mængder påvirke lungerne, hvis du kommer til at indånde det.

Det er kun, hvis de asbestholdige tagplader smuldrer eller er gået i stykker, at de afgiver asbest. Men da asbestfibre er så små, at man ikke kan se dem med det blotte øje, bør du for at være på den sikre side aldrig genbruge regnvand fra et tag med asbest.

Har du et tag af fibercement (tidligere kaldet eternit), som er lagt inden 1988, kan det indeholde asbest. I faktaboksen kan du se, hvordan du finder ud af, om der er asbest i dit tag.

Tjek om dit tag indeholder asbest

Det er forholdsvis enkelt at finde ud af, om der er asbest i dit fibercementbaserede kunstskifertag eller bølgepladetag.

 • Kunstskifertage og bølgepladetage fra før 1984 indeholder altid asbest.
 • Kunstskifertage og bølgepladetage fra 1984-1988 kan indeholde asbest.
 • Kunstskifertage og bølgepladetage produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.

Du kan undersøge, om dine tagplader indeholder asbest ved at tjekke det nummer, der er præget ind i pladens yderside. Afhængig af pladens alder kan nummeret bestå udelukkende af tal eller af en kombination af bogstaver og tal.

Hvis der indgår bogstaver i nummeret, er pladerne fremstillet uden asbest. Et sådan nummer vil typisk være afsluttet med NT (Non-Asbestos Technology).

Numre, der består udelukkende af tal, kan deles op i to grupper:

 • Numre med otte cifre, der altid starter med enten 4 eller 5. Disse plader er fremstillet uden asbest. 
 • Numre med fem eller seks cifre, der kan starte med 0, 1, 3, 6, 5 eller 7. Disse plader er fremstillet med asbest.

Hvis du ikke kan aflæse tallene eller kender tagpladernes alder, bør du få lavet en analyse af, om de indeholder asbest.

Er du i tvivl, så kontakt gerne producenten Swisspearl (tidligere Dansk Eternit og Cembrit).

Er andre tage uegnede til genbrug af regnvand?

Det er ikke kun tage med asbest, der kan afgive forurening til vandet. Ved følgende typer tage kan du heller ikke genbruge regnvandet:

 • Tage med nyt tagpap – det afgiver forurening det første år.

 • Græs-, mos- og stråtage vandet er ikke nødvendigvis giftigt, men afgiver farve pga. skidt og støv fra taget.

 • Zink- og kobbertage og kobbertagrender koncentrationen af zink og kobber i vandet vil som regel være højere end de tilladte grænseværdier.

Vær også opmærksom på, om du har en ekstra stor koncentration af fugle i dit område og dermed mange fugleekskrementer på dit tag. Fugleekskrementer forurener også vandet fra taget.

Hvad kan du genbruge regnvand til?

Har du et fx et tegltag, kan du genbruge regnvand fra taget til blandt andet:

 • Tøjvask.
 • Toiletskyl.
 • Bilvask.
 • Havevanding og vanding af potteplanter.
 • Vanding af planter i din køkkenhave, som du koger, før du spiser dem, eller planter, der suger vandet nedefra jorden.

Hvad kan du ikke bruge regnvand til?

 • Drikkevand.
 • Badebassiner.
 • Overbrusning af bær og grønsager, der skal spises rå.

Fordele ved at genbruge regnvand

 • Du sparer penge på vandregningen.
 • Det er godt for miljøet.
 • Det reducerer risikoen for oversvømmelser.
 • Ingen kalkrande i fx toilettet, da regnvand ikke indeholder kalk.
 • Bedre tøjvask – regnvand uden kalk vasker bedre og ødelægger ikke vaskemaskinens varmepumpe.
 • Nem adgang til vand til vanding af fx køkkenhaven.