Nej. Du må ikke bruge regnvand, hvis du har et tag på dit hus, som indeholder asbest.

Asbest er farligt og kan selv i små mængder påvirke lungerne, hvis du kommer til at indånde det.

Det er dog kun, hvis tagpladerne er gamle og derfor smuldrer eller er gået i stykker, at de afgiver asbest. Men for at være på den sikre side, må du ikke bruge genbruge regnvand fra den type tage.

Hvordan finder du ud af, om der er asbest i dit tag?

 • Eternitplader fra før 1984 indeholder altid asbest.
 • Eternit fra 1984-88 kan indeholde asbest.
 • Eternit produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.

Du kan også selv undersøge det:

 1. Find et nummer med 5-10 cifre på oversiden af eternitpladerne.
 2. Hvis det første tal er 4 eller 5, er tagbelægningen fremstillet uden asbest.
 3. Hvis det første tal er 0 eller 1, indeholder pladen med garanti asbest.

Er andre tage uegnede til genbrug af regnvand?

Det er ikke kun tage med asbest, der kan afgive forurening til vandet. Ved følgende typer tage kan du heller ikke genbruge regnvandet:

 • Tage med nyt tagpap - det afgiver forurening det første år.
 • Græs-, mos- og stråtage – vandet er ikke nødvendigvis giftigt, men afgiver farve pga. skidt og støv fra taget.
 • Zink- og kobbertage og kobbertagrender - koncentrationen af zink og kobber i vandet vil som regel være højere end de tilladte grænseværdier.

Vær også opmærksom på, om du har en ekstra stor koncentration af fugle i dit område og dermed mange fugleekskrementer på dit tag. Fugleekskrementer forurener også vandet fra taget.

Hvad kan du genbruge regnvand til?

Har du et fx et tegltag kan du sagtens genbruge regnvandet. Fx til:

 • Tøjvask
 • Toiletskyl
 • Bilvask
 • Havevanding og vanding af potteplanter
 • Vanding af planter i din køkkenhave, som du koger, før du spiser, eller planter, der suger vand nedefra jorden.

Hvad kan du ikke bruge regnvand til?

 • Drikkevand
 • Badebassiner
 • Overbrusning af bær og grønsager, der skal spises rå.

Fordele ved at genbruge regnvand

 • Spar penge på vandregningen.
 • Godt for miljøet.
 • Reducerer risikoen for oversvømmelser.
 • Ingen kalkrande i fx toilettet, da regnvand ikke indeholder kalk.
 • Bedre tøjvask - regnvand uden kalk vasker bedre og ødelægger ikke vaskemaskinens varmepumpe.
 • Nem adgang til vand til vanding af fx køkkenhaven.