Generelt er det tilladt at have en grill stående på din altan til din lejlighed og grille på den.

Men den ejerforening, andelsforening eller boligforening, som din lejlighed tilhører, kan have forbudt at grille på altanen. Det samme kan de lokale brandmyndigheder. Det kan bl.a. skyldes brandfare, eller at de øvrige beboere ikke skal generes med røg og lugt fra grillen.

Gode råd til grill på altanen

 • Stil grillen et sted med læ.
 • En elgrill er oftest den nemmeste løsning, da der ikke er brandfare og du slipper for at transportere og opbevare brændstof. 
 • Brug kuglegrill med låg, hvis du har meget blæst på altanen.
 • Brug gasgrill, hvis du vil undgå røg og aske.
 • Hold øje med, at børn ikke rører ved en lukket grill - de kan ikke se, om der er ild i den.
 • Hav altid vand eller et brandslukningsapparat i nærheden, når du griller på en kulgrill. Brug IKKE vand til at slukke flammer i en gasgrill eller elgrill.
 • Forlad aldrig grillen, mens der stadig er ild eller gløder i den.
 • Lad grillen stå udenfor efter brug, da der udvikles kulilte i op til 24 timer efter.
 • Vent med at tømme grillen for aske til dagen efter.

Hvordan finder du ud af, om det er tilladt at grille på altanen?

Tjek din forenings husordensregler og vedtægter, her vil det typisk stå, hvis det er forbudt at grille på altanen. Flere foreninger forbyder også grill på fællesarealer. Hvis du ønsker at få ophævet et evt. forbud mod grillning på altan, kan du stille forslag om det på en generalforsamling i din boligforening.

Tjek på din kommunes hjemmeside, eller kontakt kommunen og spørg, om de lokale brandmyndigheder har udstedt forbud mod grill i bestemte områder. Det kan de fx gøre i tørkeperioder.

Tillader brandregler dig at grille på altanen?

Ifølge Bekendtgørelse om brug af åben ild er det tilladt at bruge mindre grill til hverdagsbrug på altan eller tagterrasse, selvom det normalt kræver en sikkerhedsafstand på 5 meter at grille nær bygninger med hårdt tag. Det kræver blot, at:

 • Bygningen har hårdt tag, dvs. tag af tegl, eternit, blik, tagpap eller lignende ikke letantændelig tagdækning.
 • Altanen/tagterrassen har mindst én åben langside. Du må derfor ikke grille i en udestue, vinterhave eller en lukket altan.
 • Grillen står på et fast og ikke brændbart underlag som metal, sand eller beton. Læg fx en stenplade under.
 • Grillen placeres i passende afstand fra overflader og ting, der kan brænde. En tommelfingerregel siger, at der skal være en halv meter frirum rundt om grillen i forhold til andre flader, og der skal være et par meter hen til fx en dug eller en markise.
 • Der anvendes trækul eller briketter i grill til fast brændsel.
 • Gasgrill tilsluttes en gasflaske på højst 11 kilo eller en fast naturgasinstallation. Du må ikke have en ekstra gasflaske stående i reserve.
 • Grillen tændes med elektrisk grilltænder, papir eller optændingsblokke frem for optændingsvæske.
 • Grillen ikke forlades, før den er slukket.