Hvad skal du være opmærksom på, inden du bygger en ny altan til dit hus?

Inden du lægger store planer om din helt egen altan, er der et par ting, du bør undersøge.

Først og fremmest er det vigtigt at få undersøgt, om konstruktionerne i dit hus kan bære den ekstra vægt, som en altan vil udsætte det for. Der er flere forskellige måder, hvorpå en altan kan fastsættes/indbygges på huset. Det kan være, at det er ydervæggen, der skal optage lasterne fra altanen, eller det kan være etagedækket. Man kan fjerne en stor del af lasten fra husets konstruktioner ved at benytte søjler. Det vil næsten altid kræve ingeniørberegninger

Du skal også undersøge, om der er lokalplaner for dit område, som skriver noget om altaner. Der kan også være servitutter på grunden, som gør, at du ikke må få opsat en altan.

Hvilke love og regler gælder for nye altaner på huse?

Man skal altid søge byggetilladelse, inden man får en altan.

Der er flere bestemmelser i bygningsreglementet om altaner, fx:

 • Indbliksgener: Vinduer, altaner og lignende må ikke give væsentlige indbliksgener for anden bebyggelse på grunden og på nabogrunde.
 • Udformning af værn og gelænder: Værn og gelænder skal være mindst en meter høje. Værnet skal udføres, så den indbyrdes afstand mellem alle typer balustre, både lodrette og vandrette, ikke giver anledning til personskader. I den forbindelse skal der i særlig grad tages hensyn til, at børn ikke må kunne klatre på værnet eller komme i klemme mellem balustre. 
 • Skal der anvendes glas som værn, bør det være personsikkerhedsglas.

Nogle altanfirmaer har både ingeniør og arkitekt tilkoblet og vil kunne søge byggetilladelsen hos kommunen på dine vegne.

Afstandsforhold

Du skal altid holde afstandskravene til skel, vej og sti. Der skal være mindst 2,5 meter mellem altanen og skel. Den maksimale højde må være 1,4 meter x afstanden mod skel. Højden er fra det højeste punkt på altanen, hvilket oftest vil være oversiden af værnet. Hvis du fx opfører en altan, som ligger 2,5 meter fra naboskel, må den maksimale højde fra terræn til oversiden af det højeste punkt på altanen (håndlisten) være 3,5 meter.

Der kan være love, regler og servitutter, som kan ligge til hinder for dit altanprojekt. Derfor er det en god idé at have en arkitekt eller ingeniør med videre i processen, som kan hjælpe med at lave tegninger og beskrivelser samt udfærdige ansøgningen om byggetilladelse.

En arkitekt kan rådgive om altanens placering og størrelse, og hvordan altanen kan passe til bygningen, så huset beholder sin brugs- og bygningsværdi. Det er forhold, som er vigtige, når kommunen skal tage stilling til det projektmateriale, du har sendt sammen med din ansøgning om byggetilladelse.

Hvad skal du tage med i dine overvejelser, når du køber altan til dit hus?

Der er en række overvejelser, du bør gøre dig i forhold til altanens funktion. Undersøg bl.a. forhold som:

 • Sol
 • Vind
 • Støj
 • Størrelse på altan
 • Altandør
 • Altanens gulv
 • Altanens udseende
 • Gener.

Sol

Mange foretrækker en solrig altan frem for en altan, der ligger i permanent skygge. Undersøg, hvor det bedst kan svare sig at placere altanen i forhold til solindfald. Placeringen afhænger her af, hvad der også er byggeteknisk muligt.

Overvej, om du foretrækker sol på altanen morgen, middag eller aften – eller om det er muligt at placere den, så du får sol flere tider på døgnet. Er der træer, som skygger for en evt. placering, kan du vurdere, om du vil opnå det ønskede resultat ved at fælde dem.

Men overvej også, om du vil have en altan, der ligger delvis i skygge, så du også kan benytte den på varme dage.  

Vind

Sørg for, at altanen ligger nogenlunde i læ. Hvis altanen ligger højt og ubeskyttet, kan det være koldt at sidde på den, når det blæser meget, selv på en varm sommerdag.

Du kan evt. integrere læskærme på altanen, så det ikke trækker og blæser på altanen. Det er dog vigtigt at tage med i overvejelserne, at der i stedet for træk kan opstå kastevinde og turbulens på altaner med læskærme. 

Støj

Det er også vigtigt at overveje, hvor altanen skal placeres i forhold til støj. Vender altanen mod gaden eller vejen, skal du tage højde for evt. trafikstøj. Tænk også over evt. støj fra nabohaver og den støj, som du kan fremkalde hos naboer.

Størrelse

Hvad forestiller du dig, altanen skal anvendes til? Skal der være plads til, at man kan sidde en flok og spise der, eller er den blot tænkt som en krog, hvor der kun er plads til en enkelt stol.  

En altan på omkring 1,2-1,5 meter i dybden vil i langt de flest tilfælde være tilstrækkelig til at fire-seks personer uden besvær kan opholde sig på den.

Det er meget forskelligt, hvor brede altaner er. En altan på ca. 1,3 meter i dybden og 3 meter i bredden – i alt 3,9 kvadratmeter – ligger i mellemstørrelsen. Husk på, at jo dybere altanen er, jo mindre lys kommer der ind ad vinduer, der ligger under altanen, da altanen vil skygge for solen.  

Altandør

Hvis man monterer en altan ved et eksisterende vindue, kan man anvende vinduesåbningen til at etablere en altandør, uden at der skal foretages ekstra forstærkning af åbningen.

Skal der etableres en ny altandør i ydervæggen, skal der laves beregninger for, hvor stor en overligger der skal være over åbningen til at bære den del af muren, der ligger over. Du skal desuden overveje, om altandøren skal åbne udad, og dermed tage lidt af pladsen på altanen eller indad, og så fylde inde i huset. Man vil kunne opleve, at ved indadgående døre kan der i visse tilfælde komme vand ind ved døren. Især hvis døren er placeret, så der ikke er udhæng over døren.

Tænk over, om altandøren skal placeres midt for altanen, eller om den skal være ud for en af enderne af altanen. Hvis du sætter døren ved en af enderne, kommer der rolige områder på altanen, hvor døren ikke "er i vejen".

Det kan være et irritationsmoment at sidde lige midt i adgangsvejen til en altan, så hver gang nogen skal ud eller ind, skal man flytte sig. Et roligt hjørne på en altan kan være en afgørende faktor for, hvor meget altanen vil blive brugt.

Altanens gulv

Gulvet på altanen eller altanpladen, som det også hedder, kan fx være af brædder eller støbt beton eller metal. Overvej, hvilket materiale, der passer til dig.

Der er stor forskel på, hvordan en gulvoverflade opleves med bare fødder. Et trægulv vil føles blødt og ofte varmt, mens en betonoverflade i de fleste tilfælde føles og opleves kold.

Et trægulv skal vedligeholdes mere end et betongulv, og bør behandles minimum hvert andet år. Fordelen ved et betongulv er derimod, at det ikke kræver så meget vedligeholdelse. En gang om året er det en god idé at tjekke for revner i betonen. Der må ikke trænge vand ned i armeringen, der kan få den til at ruste, og dermed gøre konstruktionen svag. Hvis betongulvet er malet, kan det være nødvendigt at male det hvert tredje år.

Sørg for, at vand kan blive ledt ordentlig væk, så der ikke er mulighed for, at små vandpytter kan samle sig på altanens gulv. Få lavet en ordentlig afvanding af altanen, så alt regnvand ledes forsvarligt væk.

Vær opmærksom på, at du kommer til at kigge op på altangulvet fra husets underetage og fra haven.

Altanens udseende

Som med alt andet, der skal bygges på eller til et hus, er det uhyre vigtigt, at det bliver gjort ordentligt. Og det er ikke helt nemt at finde den rette altan til et hus. Det er vigtigt at respektere husets arkitektur og stil. Det er ikke alle huse, der af rent æstetiske årsager kan bære at få en altan.

Derfor kan det være en god idé at rådføre sig med en arkitekt. Forhold som stil, design og størrelse er meget afgørende for, om altanen kommer til at klæde huset og ikke får huset til at se helt forkert ud.

Gener

Der kan også være gener forbundet med at have en altan. Så inden du helt beslutter dig for at få en altan, er det en god idé at tænke på, om der er indkig fra naboer, der vil være en hindring for, at du bruger altanen som det fristed, det var tænkt som. Det kan også være, at du får et indkig til naboen, som hverken er behageligt for dig eller din nabo. 

Tænk også på, at duer og måger kan bruge altanen som udkigspost. Dette kan resultere i store mængder fugleekskrementer.

Hvordan leveres og monteres altanen?

Når du har besluttet, hvordan altanen skal se ud, kan du enten kontakte en altan-entreprenør, der laver og opsætter altanen, eller du kan få håndværkere til at lave altanen til dig ud fra tegninger og beregninger, som arkitekten og ingeniøren har lavet.

De fleste firmaer, der lever af at rådgive om og sælge altaner, har også en arkitekt tilknyttet, som kan rådgive dig. I de fleste tilfælde vil du derfor få besøg af en arkitekt/rådgiver, når du har kontaktet firmaet.

Sammen med arkitekten vil I se på jeres ønsker for en altan, og der vil blive udarbejdet forskellige forslag i henhold til gældende love og regler. Det enkelte firma har måske et showroom og forskellige referencer, så I kan se forskellige løsninger.