Det kan være irriterende at være nabo til et langvarigt byggeprojekt, hvor grus og byggematerialer bliver leveret til kantstenen og måske står og fylder i lang tid. Eller hvor murbrokker og andet byggeaffald ryger ud på vej og fortov til gene for biler og fodgængere. 

Men har du nogen mulighed for at klage over det, og hvordan gør du i så fald?

Det kan også være, du selv er i gang med et husprojekt og er i tvivl om, hvad du må og ikke må? 

Her er derfor en opsummering af reglerne.

Placering og opbevaring af byggematerialer på vej og fortov

  • Som udgangspunkt må du ikke placere ting på vejen eller fortovet uden for din egen grund. Det gælder både ved offentlige veje og ved private fællesveje.
  • Hvis du i en periode får brug for at placere fx byggematerialer, grus o.l. udenfor din grund, skal du ansøge vejbestyrelsen om såkaldt midlertidig råden over vejareal. I ansøgningen skal du angive, hvor du vil placere materialet og i hvilken tidsperiode.
  • Vejbestyrelsen er i de fleste tilfælde byrådet/kommunalbestyrelsen i din kommune. Du kan søge i Central vej- og stifortegnelse (CVF) på Vejdirektoratets hjemmeside, hvor du kan få vist alle statsveje og de fleste kommuneveje, og få oplyst hvem, der er vejbestyrer.
  • Du finder ansøgningen på din kommunes hjemmeside eller via dette link på borger.dk. 
  • Du kan kun få tilladelse, hvis du ikke har plads på din egen grund. Så du kan ikke bare få tilladelse til at placere fx byggematerialer på fortovet, fordi du ikke har lyst til at have det i din have eller indkørsel. Regn med en vis behandlingstid i kommunen – afhængigt af, om det kun er byggematerialer, om det er et større projekt, hvor politiet skal inddrages i forhold til trafik, eller om det er en privat vej, hvor der skal overholdes bestemte høringsfrister.
  • Får du tilladelse, skal du altid sikre, at forbipasserende kan komme forbi på fx fortovet. Og du har ansvar for, at området efterlades i samme stand som før – så er der knækkede fliser, fordi der har stået en tung container, er det på din regning. Hvis du har håndværkere på, så sørg for at få det ansvar skrevet ind i aftalen.
  • Husk at gemme en kopi af tilladelsen med bilag, da du altid skal kunne fremvise den.
  • Hvis du overtræder reglerne, eller ikke overholder den tidsfrist, der er i tilladelsen, har kommunen mulighed for at få fjernet materialet fra vejen eller fortovet og sende dig regningen for det.

Tilladelse til og regler for container på vej

Hvis du har brug for en større container til at stå på vejen, fx til murbrokker eller andet byggeaffald, skal du sandsynligvis leje den hos et firma. Og så er det det firma, der står for at indhente tilladelse og for at overholde krav til fx placering og afmærkning. 

Men tjek for en sikkerheds skyld, om der er noget, du skal stå for.

Regler for trailer på vej

Hvis du har været i gang med havearbejde og har en trailer stående på vejen med fx afklippede grene og hækaffald, gælder andre regler. En trailer er nemlig et køretøj, så det hører ind under Færdselsloven.

Her er stor forskel på reglerne fra kommune til kommune – nogle steder må du gerne lade traileren stå i 24 timer, andre steder må du ikke. Så tjek altid, hvordan reglerne er i din kommune.

Regler for levering til kantsten

Ovenstående regler om ansøgninger og tilladelser gælder ikke, hvis du får leveret noget til kantsten, som du fjerner samme dag. Fx, hvis du får leveret en sofa eller andre møbler i løbet af dagen, og du tager det ind i huset efter arbejdstid. Det må du gerne uden at søge om tilladelse. 

Som udgangspunkt er der ikke en præcis tidsfrist for, hvornår du skal fjerne varer eller byggematerialer, der er leveret til kantsten. Men hvis det er til gene for trafikken, kan du i sidste ende få en henvendelse fra kommunen om at fjerne dem.

Hvem skal man klage til?

Er du utilfreds med en nabo, hvis materialer fylder på vejen eller fortovet, så start med at tage en venlig snak med naboen – det kan være, at han ikke har tænkt over, at det kan genere andre, eller at der har været private omstændigheder, der gør, at det ikke er blevet fjernet. Du kan også høre, om naboen har fået en tilladelse. 

Hvis du ønsker at klage, skal du henvende dig til afdelingen for vej og park i din kommune. 

Nogle kommuner har også en app, hvor du fx kan melde ind om alt fra huller på veje til nedfaldne grene og byggematerialer på fortov. Derfra vil kommunen så kontakte din nabo.