Hvis din nabo roder så meget, at det er blevet generende for dig, har du ret til at bede naboen rydde op.

Som boligejer har man ifølge Byggeloven pligt til at holde sin grund og ejendom i sømmelig stand. Overholder din nabo ikke det, har du flere muligheder for at løse problemet.

1. Tal med naboen

Start altid med at tale med din nabo. Det er den bedste, og som regel hurtigste, løsning på problemet. Hvis du gerne vil opretholde eller skabe et godt forhold til din nabo, som du trods alt har tæt på livet, er venlighed og kommunikation blandt de vigtigste kodeord.

2. Kontakt grundejerforeningen

Hvis det ikke hjælper at tale med naboen, kan du prøve at henvende dig til din grundejerforening, som kan kontakte naboen og forsøge at finde en god løsning.

3. Kontakt kommunen

Hvis det slet ikke nytter at tale med din nabo, kan du kontakte din kommune. Kommunen kan hjælpe, hvis de vurderer, at naboens rod kan være til skade for personer eller udgøre en miljøfare. Det kan fx være, hvis der står byggeaffald eller skrottede biler på naboens grund.

Kommunen kan påbyde naboen at rydde op. Et påbud kan dog være en lang proces, som ender med en politianmeldelse, hvis det ikke bliver fulgt.

I yderste konsekvens kan kommunen sagsøge naboen, hvis rodet fx udgør en miljømæssig fare, eller hvis lokalplanen ikke overholdes.

4. Få hjælp af uvildig mægler

Inden problemet ender i en opslidende retssag, kan det være en god idé at forsøge sig med en retsmægling. En retsmægling er en frivillig måde at løse konflikter på, hvor en mægler hjælper sagens parter til selv at finde frem til en løsning på problemet.

5. Sagsøg naboen

Hvis sagen er gået helt i hårdknude, har du mulighed for at sagsøge din nabo, hvis rodet er generende i udtalt grad. Husk blot, at rod i sig selv ikke er ulovligt.

Det siger loven

Byggeloven § 14: Bebyggelse, ejendommes ubebyggede arealer og derpå værende indretninger skal holdes i forsvarlig stand, således at de ikke frembyder fare for ejendommens beboere eller andre eller på anden måde er behæftet med væsentlige mangler. Endvidere skal ejendommen holdes i en under hensyn til beliggenheden sømmelig stand.