Spørg Bolius

Naboen er ekstremsamler og har fyldt grunden med skrotbiler og hårde hvidevarer - er der nogen lov mod det?

Hej Bolius

Vi har her på stikvejen en rigtig samler-samlersyge eller ekstremsamler - jeg ved det ikke, men det er lykkedes ham at få placeret både skrotbiler og måske 50-60 stk. hårde-hvidevarer, en mængde bilskrot på sin matrikel.

Han er invalidepensionist og mangler noget meningsfyldt arbejde at sidde og pusle med, har han fortalt kommunen, og det har de i den grad labbet i sig, og han har helt glemt at fortælle, at "pusleriet" drejer sig om bl.a. en container anbragt i haven indeholdende x-antal vaskemaskiner mm. og en indkørsel fyldt med bilskrot fra skrothandleren og alskens skrammel.

Da kommunen åbenbart ikke laver opsøgende arbejde, har skrothandlen, der ind imellem har strakt sig ud på vejen, kunnet stå på i årevis, på trods af vi andre beboeres årelange protester.

Derfor lyder mit spørgsmål: Er der slet ingen lov, der begrænser, hvad man som beboer i et parcelhusområde/grundejerforening må oplagre/henstille på sin matrikel, uden at det er miljøsikret på nogen måde?

Venlig hilsen Villy B

Kære Villy B

Det kan være vanskeligt,  men der nogle regler i Byggeloven § 14:

"Bebyggelse, ejendommes ubebyggede arealer og derpå værende indretninger skal holdes i forsvarlig stand, således at de ikke frembyder fare for ejendommens beboere eller andre eller på anden måde er behæftet med væsentlige mangler. Endvidere skal ejendommen holdes i en under hensyn til beliggenheden sømmelig stand."

Det er ikke konkret defineret, men du kan kontakte din kommune, som dog kun kan hjælpe, hvis de vurderer, at naboens rod kan være til skade for personer eller udgøre en miljøfare. Fx, hvis der står byggeaffald eller skrottede biler på naboens grund.

Hvis du mener, at han har snakket godt for sig i kommunen, og forholdene er langt værre end det,  så kontakt kommunen med mere konkret beskrivelse af forholdene - hvad der er opmagasineret på grunden, og dokumenter eventuelt med billeder, måske det kan ses på officielle luftfotos, hvis det har stået på længe.

Kommunen kan så påbyde naboen at rydde op. Et påbud kan dog være en lang proces, som ender med en politianmeldelse, hvis det ikke bliver fulgt.

I yderste konsekvens kan kommunen sagsøge naboen, hvis rodet fx udgør en miljømæssig fare, eller hvis lokalplanen ikke overholdes.

Læs mere her: Sådan slipper du for naboens rod

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden