Spørg Bolius

Nabohus udlejet til støjende håndværkere - er der regler for støj og andre gener?

Kære Bolius

I vores nabohus er der flyttet 8-10 udenlanske håndværkere ind med støjende adfærd og masser af tobaksrøg til følge.

De har lavet lager nede i kælderen, så om morgenen kl.06.00 holder der de samme antal biler i tomgang, og venter på at få værktøj og lign., og når de kommer hjem om aftenen, er der selvfølgelig støj og bæger klang.

Hele huset er lavet om til værelser , så selvfølgelig foregår det hele i haven.

Vi har boet i dette rolige kvarter i 46 år og har altid følt os trygge og glade ved vores gode naboer. Det er slut nu, kan I hjælpe os med et godt råd?

De bedste hilsner  Anne

Hej Anne

Der er ikke generelle regler om, hvem og hvor mange man må bo i et fritliggende enfamiliehus, men der kan være regler for, at boligen skal være beboet og ikke opdelt i enkeltværelser, der lejes ud hver for sig.

Der er heller ikke regler for, hvor og hvor meget man må ryge i egen have.

Der findes regler for, hvilke typer firmaer man må have i et almindeligt parcelhuskvarter. Man må i de fleste villaområder ikke, uden tilladelse fra kommunen, have større håndværkerfirma med værksted, oplagring og den trafikbelastning, det kan give. 
LÆS OGSÅ: Hvordan er reglerne for at drive erhverv i egen bolig?
og: Virksomhed derhjemme? - 

Der er også regler for, hvor meget man må larme - det må ikke forstyrre den offentlige ro og orden. Læs mere om det her: Regler for støj i haven - tjek dem her

Du må starte med at kontakte den aktuelle kommune for at høre, hvilke regler der gælder i det konkrete område, og om der eventuelt er givet særlige tilladelser til den aktuelle ejendom.

Der er i Færdselsloven regler for, hvor længe en bil må stå i tomgang - færdselspolitiet kan oplyse dig om de præcise regler - og hvad du kan gøre ved det, hvis de ikke overholdes.
Læs mere her: Parkeringsregler | Hvor og hvordan må du parkere på villavej og i boligområder? 

Og til sidst kan der være nogle forhold på ejendommen, der kan være udover "den naboretslige tålegrænse", Altså, at der kan føres en sag mod ejeren af naboejendommen, om de konkrete gener er større, end man med rimelighed kan forvente og tåle i det aktuelle område. Det kræver dog en civil retssag - så I kan bede en advokat vurdere de konkrete forhold.

Men det bedste, hurtigste og nok mest effektive vil nok være, hvis I sammen med grundejerforeningen henvender jer til ejeren af ejendommen og påpeget de gener, og oplyser om de regler, der gælder. Så kan I muligvis i fællesskab finde en løsning, der kunne betyde, at anvendelsen af den omtalte ejendom opfylder både de juridiske regler, men også de uskrevne regler for godt naboskab, der gælder for alle, og er grundlaget for at få det velfungerende naboskab i området.
Alt om naboskab

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden