Trænger husets facade til en ny gang maling, er det en god idé først at tjekke flere forskellige steder. Der kan nemlig være særlige regler for farvevalg i lokalplaner, servitutter og i grundjerforeningen, ligesom huset kan være fredet eller bevaringsværdigt.

Lokalplan dæmmer op for vilde farveforskelle

En lokalplan udarbejdes af kommunen og fastlægger bl.a., hvordan udviklingen skal være i et bestemt område, hvor der skal bygges, og hvordan de enkelte huse må se ud i forhold til tagtyper, vinduer og farver. Fx kan lokalplanen stille det krav, at husene kun må males i bestemte jordfarver.

Ved at begrænse boligejeres farvevalg ønsker kommuner at undgå, at enkelte huse i et kvarter skiller sig ud fra helheden med en facade i en alt for skrap farve.

Farveregler gælder kun, hvis huset skifter farve

Lokalplanen gælder fra det tidspunkt, den er besluttet. Dvs., den regulerer udelukkende fremtidige forhold. Dit hus kan derfor godt beholde en farve, som pludselig bliver forbudt i kvarteret, hvis den var malet i den pågældende farve, inden planen blev indført.

Det gælder også, hvis facaden trænger til ny maling. Så længe du vælger den samme farve, som huset hele tiden har haft, vil der blot være tale om vedligeholdelse af eksisterende forhold.

Forkert farve på facaden kan give bøde

Maler du huset i en farve, som ikke er godkendt i lokalplanen, kan kommunen på baggrund af en klage fra fx dine naboer vælge at give dig et påbud om at få huset malet om.

Følger du ikke dette påbud, risikerer du i henhold til § 64 i planloven en politianmeldelse, som i sidste ende kan resultere i både bøde og sagsanlæg.

Det skete for ejeren af et blåt hus i Næstved Kommune. Læs mere om den sag her.

Boligejere kan søge om dispensation

Er du ejer af boligen har du mulighed for at søge dispensation fra bestemmelserne i lokalplanen. Kommunen godkender dog kun mindre betydende fravigelser, som ikke er i strid med principperne i planen.

Vælger kommunen at dispensere fra lokalplanen, skal naboerne orienteres.

Det er ikke nok at tjekke lokalplanen

Det er dog vigtigt, at du gør dit forarbejde grundigt, før du maler huset i en ny farve. Udover lokalplanen så bør du tjekke op på, om der eventuelt er bestemmelser i din grundejerforening.
Du skal ligeledes tjekke servitutterne, og dem finder du på www.tinglysningen.dk, hvor du finder dem under din ejendom.

Hvis ikke du ved det, så bør du også undersøge om huset er fredet eller bevaringsværdigt. Er det fredet, må du ikke umiddelbart male det i en ny farve. Hvis det er bevaringsværdigt, afhænger det af, hvilken grad af bevaringsværdigt huset hører under. Du kan se om huset er fredet eller bevaringsværdigt her.