Det har betydning for dit farvevalg

Når du skal have malet huset, er det ikke altid nok kun at forholde dig til, om du bor i et træhus eller et murstenshus. Farven spiller en stor rolle for husets udtryk, der er derfor en række ting, der er værd at tage højde for, når denne bestemmes:

 • Husets alder og tradition for farvevalg
 • Hustype og karakter
 • Husets tag
 • Vinduer og døre
 • Husets sokkel, mur og murdetaljer
 • Udvendigt træværk som udhæng, terrasse, beklædning etc.
 • Omkringliggende bygninger
 • Husets placering i natur eller bybillede
 • Lokale traditioner.

Hvor besværligt er det at ændre farven på ydervæggen?

Hvis huset allerede er pudset og malet, kræver det minimum to nye lag maling med en ny farve. Hvis huset ikke er pudset op, skal det gøres, før du begynder at male. Er det et træhus, kan det være lidt nemmere at ændre farven, men du skal stadig regne med, at en ydervæg af træ skal have to minimum lag maling for at opnå en tilstrækkelig dækning.

Hvad er ydervæggen opført i og hidtil blevet behandlet med?

En ydervæg kan bestå af en blank mur (en murstensvæg uden puds), en pudset mur - og alt derimellem som fx vandskuret mur, en træydervæg, betonydervæg mm. 

De forskellige ydervægge kræver forskellige behandlinger. Fælles for dem alle er, at den nye overflade, du giver ydervæggen i form af maling, kun er så stærk som underlaget tillader. Du skal altså sikre, at underlaget kan bære det nye lag maling ved at fjerne afskallinger og lignende, før du går i gang med at male huset i en ny farve.

Er det et muret hus, som ikke er pudset, bør det pudse det op, før du går i gang med malerarbejdet. Du kan godt male en blank mur - altså en murstensvæg uden puds - men resultatet bliver ikke det samme. Fugerne suger malingen anderledes, og der kan opstå "lommer", hvor fugt kan ophobes, hvilket kan medføre at den ellers helt nymalede mur begynder at skalle. 

Vil du male dine vinduer? 

Hvis du ønsker at ændre farven på vinduerne i forbindelse med, at du vil male ydervæggen i en ny farve, kan det blive et stort arbejde. Ikke mindst, hvis husets vinduer er småsprossede eller koblede (vinduer med sammenkoblede rammer).  

Skal du alligevel vedligeholde træværket?

Hvis huset har ydervægge af træ, eller gavle, udhæng, vindskeder og sternbrædder er af træ, kan du forholdsvist nemt ændre farven. Især hvis du vælger at gå fra lyse til mørke farver. Hvis man drømmer om en ny farve til huset, er det oplagt at skifte til en anden farve, hvis det i forvejen er tid til at vedligeholde træværket.

Hvad bør du overveje, når du vælger farver til ydervæggen?

Udvalget af produkter og farver er så enormt, at det kan virke uoverskueligt at vælge. For at komme på rette spor er det vigtigt lige at stoppe op, kaste et blik på huset og prøve at forstå det. Det vil sige, at du skal kigge på, hvilken tidsperiode huset er bygget i og aflæse husets form og udtryk. Et vellykket farvevalg vil underbygge og understrege husets form, udtryk, karakter, alder og historie. 

Hvilken farve passer til hvilken type hus?

 • Landhuset: Klassiske jordfarver eller måske hvid. Landhusenes udtryk og traditioner varierer dog fra egn til egn, og det kan dermed være en god ide at orientere sig om de omkringliggende huses farver. 
 • Byhus: Alle farver, men vær opmærksom på omgivelserne og de omkringliggende boliger.
 • Patriciervilla: Blank mur eller hvidpudset.
 • Murermestervilla: De klassiske jordfarver eller blank mur.
 • Funkishus: Bør holdes i hvid, lyse farver eller blank mur. Der er gjort meget ud af facaden, og huset er velkomponeret, og det hvide fremhæver de huller, som vinduer og døre skaber i disse facader.
 • Bungalow: Hold huset i hvid eller grå, men også gule og røde toner virker.
 • Den modernistiske villa: Tit bygget i gult tegl, men også gasbeton. Hold dem gule, eller mal dem hvide.
 • Typehus 1960-1980: Fremstår tit i materialernes egne farver. Kan godt pudses op, og du kan bevæge dig meget frit på farveskalaen. Vælg gerne lyse farver, evt. sandfarver.

Derudover er det vigtigt, at du ser på huset som en helhed og derfor også ser på de øvrige bygningsdele og omgivelserne, når du vælger farve. 

Inden du går i gang, skal du undersøge, om der er lokalplaner for området eller servitutter (bestemmelser der er pålagt en ejendom) på grunden, som angiver, om der er begrænsninger på, hvilke farver, nuancer eller endda produkter der må anvendes. Kontakt evt. kommunes tekniske forvaltning og forhør dig, hvis du er i tvivl. Undersøg også, om huset er bevaringsværdigt eller fredet. Du kan finde ud af, om der er en lokalplan for dit område her, samt hvilke regler og begrænsinger de eventuelt har. 

Selvom huset hverken er fredet eller vurderet bevaringsværdigt, kan der alligevel ligge en god dansk byggetradition i huset eller nogle egnsbestemte skikke i materialevalg, som du har mulighed for at genoplive eller bibeholde. For at finde frem til dem, kan du se på de omkringliggende huses farve, fremskaffe gamle fotos eller kratte lidt i ydervæggen for at se eventuelle tidligere farvelag. 

Hvis du ønsker at dykke dybere ned i byggetraditionerne eller få mere vejledning, kan du søge hjælp hos en arkitekt. 

Hvilken betydning har omgivelserne, når du skal male ydervæggen?

Valg af farve til ydervæggen handler meget om, hvad du vil med huset. Skal huset træde frem, eller skal det indgå i diskret sammenhæng med de øvrige huse på vejen? Her er det en god idé, at du ser på husets omgivelser. Er det kvarter, som huset ligger i, meget ensartet eller mangfoldigt i forhold til hustyper og farver? 

Hvis huset er placeret i naturen, ved vandet eller ved skov og marker, kan det være en god idé at vælge farve ud fra de dominerende farver i den omkringliggende natur. Hvis dit hus er omgivet af træer og buske, skal du være opmærksom på, at sort får huset til at passe bedre ind i omgivelserne end fx grøn. Det skyldes, at det er stort set umuligt at ramme den samme farve som de grønne omgivelser, samtidig med at farverne skifter afhængigt af årstiden. Ofte er huse placeret i naturen derfor sorte, det får huset til at falde godt ind i naturen. 

Se også på, om huset indgår i en sammenhæng med andre huse, hvor flere facader danner farvekompositioner. 

Hvilken betydning har husets øvrige bygningsdele, når du skal male ydervæggen?

Næsten alle huse har elementer i facaden, der gør, at hele facaden ikke bare kan have samme farve. Bygningsdele som tag, altaner og rækværk af smedejern fremstår typisk i deres oprindelige materiale, hvorimod sokkel, vinduer og døre oftest er malet.

Alle er det bygningsdele, der sammen med husets facade får huset til at fremstå som en helhed og hvis du ændrer farven på facaden, kan det derfor blive nødvendigt at ændre farven på dens forskellige elementer.

En stor del af  enfamiliehuse har facader, som er sammensat af flere materialer. Det kan være beklædninger af træ eller andet udvendigt træværk som udhæng, gavlbeklædninger, sternbrædder etc. Udvendigt træværk kan gøre det muligt at komponere et farvespil i facaden, og der giver stor forskel i udtrykket, om træværk ved taget males mørkt eller lyst. 

Mørkt træværk kan tynge taget en smule, men også give en markering af, at der starter noget nyt. Et lyst udhæng kan gøre husets udtryk mere let. Hvis huset har fremspring i murværket, fx ved taget og ved vinduerne, eller anden udsmykning som borter, gesimser, ranker osv., må du tage stilling til, om du vil male disse i samme farve som ydervæggen eller i en anden farve. Hvis du maler det tilbagetrukne mørkere, vil det forstærke reliefeffekten.

De fleste forhandlere af maling har efterhånden lagt små programmer på deres hjemmeside, som gør det muligt at farvelægge sit eget hus på computer eller tablet. Det giver et fingerpeg om, hvordan forskellige farvekombinationer virker sammen.

Hvilken vinduesfarve passer til husfarven?

Hvis både facade og vinduesrammer er lýse, virker huset let, men kan også have tendens til at fremstå udvasket. Mørke, eller helt sorte, vinduesrammer til en lys facade giver derimod huset mere karakter og trækker øjet ind i huset. Dertil synes vinduerne også større, hvis rammerne holdes sorte.

Det kan give bygningen et lidt nøgent udtryk, hvis et hus kun har én farve, leg derfor gerne med kontrasterne. Hvis vinduer og døre males i en anden farve fremstår de mere som selvstændige elementer, hvorimod vinduer i samme farve som huset nærmest fremstår som huller. Der har altid været tradition for at male vinduerne i en kontrastfarve til ydervæggen. I København er der stadig mange huse, hvor vinduerne males i den meget mørkegrønne farve, københavnergrøn, som også byens mange bænke er malet i.

Hvad betyder lysindfald for farven på facaden? 

Lysets betydning for farven på facaden er større, end de fleste umiddelbart tænker over. Når fx husfacaderne i Rom er okkergule, eller husene i Grækenland står så hvidkalkede og blåmalede, skyldes det sydens sol. 

Her på de nordlige breddegrader er vi mere kendt for et diffust nordlys. Det lys kan dog også dyrkes og udnyttes med bløde farver eller fremhæves med stærke farver. 

Det er vigtigt at have en fornemmelse for, hvordan huset fremtræder i nærmiljøet. Det er fx oplagt at bruge farver eller toner, der kendetegner området, eller som der er tradition for at anvende, frem for at forsøge at skabe "lille Grækenland" i et villakvarter. 

Når du skal vælge farve, er gode farveprøver næsten uundværlige. Mal felter på ydervæggen i en god størrelse, minimum 0,5 x 0,5 meter. Mal en prøve af farven på flere af husets sider, og som minimum både på nord- og sydsiden, så du kan se farven i både lys og skygge. Det er bedst, hvis du også har tid til at se farven i solskin og gråvejr, og når facaden er våd og tør.