Alt fra sko og affaldsposer til rammer med øl eller malerbøtter. 

Mange bruger lejlighedsopgangen eller bagtrappen ned til kælderen til at stille deres ting, og det kan nogle gange være svært at komme forbi eller give et rodet indtryk, når du kommer hjem eller får gæster. 

Og det er faktisk som udgangspunkt heller ikke tilladt at have andet end en dørmåtte foran sin lejlighed. 

Trappeopgang skal være frie af hensyn til flugtveje

I spørgsmålet om, hvorvidt man må stille sko og drikkevarer i opgangen eller på bagtrappen, kommer to regelsæt ind i billedet: 

  1. Bygningsreglementet. Det handler om, at trappeopgange og bagtrapper fungerer som flugtveje i tilfælde af brand. Der skal dels være fri passage, så beboere og brandmænd kan komme op og ned ad trapperne, og der må ikke stå ting, der kan ’øge’ branden – fx hvis der står affaldsposer, sko, papkasser osv., der er let antændelige.  
  2. Regelsæt fra ejerforeninger, andelsboligforeninger eller udlejere. De fleste har et regelsæt om, at der ikke må stå noget på bagtrapper eller i trappeopgangen. Så det er faktisk kun, hvis det er besluttet i ejerforeningen, at man fx må have et skoskab stående ved sin dør – og så skal det stadig være et skab med brandmodstandsevne for at overholde Bygningsreglementet. 

Hvis du ikke overholder reglerne, kan du i yderste konsekvens blive straffet med en bøde.

Hvad gør man, hvis naboen stiller ting i trappeopgang?

Hvad kan du så stille op, hvis du er træt af, at dine naboer altid stiller deres sko, affaldsposer og andre ejendele i trappeopgangen eller på bagtrappen?

I første omgang er det en god idé at tage en venskabelig snak med naboen og fortælle, at du er blevet opmærksom på, at det ikke er tilladt med sko og andre ejendele i opgangen. 

Hvis det ikke virker, må du gå til din udlejer, ejerforening eller andelsboligforening og klage din nød.