Når du bor i lejlighed, kan der være forskellige ting, du må leve med, fordi du alt andet lige bor tættere med dine naboer end i et villakvarter. Men er skraldeposer på trappeopgangen fra din nabo eller underbo en af de ting, du må finde dig i?

Det korte svar er både ja og nej. 

Det er ikke tilladt at stille skrald hverken i lejlighedsopgangen eller på bagtrappen. Det skyldes dels, at trappen er en flugtvej i tilfælde af fx brand. Samtidig kan det stride imod ejendommens bestemmelser, og endelig er det ifølge Bygningsreglementet ikke tilladt at stille skrald på steder, hvor der kan komme rotter.

Derfor må man ikke fjerne naboens skrald fra trappen

Selvom det ikke er tilladt at stille skrald på trappen, så er det faktisk heller ikke tilladt for andre at fjerne det igen. Eksempelvis hvis du vil være sød ved din nabo og lige tage skraldet med ned, nu du alligevel går forbi skraldespanden på vej ud. Også selvom trappeopgangen er jeres fællesområde. 

Det skyldes, at skraldet teknisk set er din nabos ejendom – og teoretisk set skal han eller hun have mulighed for fx at gennemgå skraldet igen, inden det bliver smidt ud, hvis nu et kært smykke eller andet ved en fejl er røget i skraldespanden. Der kan også være personfølsomme oplysninger i skraldet – eksempelvis et brev med personnummer på – eller din nabo kan have smidt ting ud, som han eller hun ikke ønsker, at andre skal kende til, fx medicin. 

Desuden kan du i realiteten ikke vide, om der er tale om skrald – måske har din nabo bare brugt en skraldepose til at samle en række ting, som skal videre ud til et depotrum eller gives videre til andre. Det samme gælder for møbler og andet, der står foran opgangen som storskrald – det må du heller ikke fjerne eller tage til dig selv.

Hvad gør man, hvis der står skraldepose på trappe eller i opgang?

Betyder det så, at du bare skal finde dig i skrald i lejlighedsopgangen eller på bagtrappen? Nej, det gør det heldigvis ikke.

Hvis du er irriteret over naboens skrald, er det en god idé i første omgang at tage en venlig snak med ham eller hende om problemet. Måske har din nabo ikke tænkt over, at det kan være til gene for andre, eller at det ikke er tilladt?

Hvis det ikke virker, kan næste skridt være at klage til ejerforening eller udlejer, og så kan de tage dialogen videre med din nabo.