Hvis et teleselskab vil sætte en mobilmast op i din nabos have, er der meget lidt, du kan gøre ved det. For mobilmaster må gerne sættes op i private haver. Hvis et teleselskab og en privat boligejer kan blive enige om en aftale, skal de blot søge kommunen om en byggetilladelse efter de almindelige byggeregler i bygningsreglementet (eller efter planloven, hvis det er i et landområde).

Der er ingen regler for hvem eller hvor, selskaberne kan spørge. Det betyder, at selskaberne også kan spørge parcelhusejere og andre, om der kan opsættes mobilmaster på en given grund. Byggetilladelsen skal indhentes fra kommunen.

Master og antennesystemer er bebyggelse i lovens forstand. Derfor er de omfattet af byggelovgivningen, som handler om ny bebyggelse, om ombygninger og om visse forandringer og ændringer i benyttelsen af en bebyggelse. Det betyder, at opsætning af mobilmaster er omfattet af reglerne i bygningsreglementet.

Mobilmast kan godkendes efter lokalplan

Der findes en generel lov på masteområdet, masteloven, som betyder, at teleselskaberne skal fællesudnytte master så meget, de kan. Men hvis teleselskaberne mener, at en mobilmast skal sættes op i en privat have for at sikre den bedste mobildækning i et område, kan de henvende sig til en privat boligejer. Og hvis de 2 parter kan blive enige om en kompensationspris for at sætte mobilmasten op, er næste skridt at søge kommunen om tilladelse.

Hvis du er nabo, vil du efter byggelovgivningen blive inddraget i en nabohøring. Men hvis mobilmasten ligger inden for de krav, der er i lokalplanen eller en evt. kommunal mastepolitik, vil der sandsynligvis blive givet tilladelse til mobilmasten.

Tjek lokalplanen og kommunens mastepolitik

Der er ikke en generel tommelfingerregel om, hvor høje eller brede mobilmaster må være. I udgangspunktet forsøger teleselskaber dog at udforme mobilmasterne som flagstangslignende master, når de skal stå i private haver. Og så kommer det som nævnt helt an på lokalplanen eller en kommunal mastepolitik, hvilke krav der kan være.

Sådan klager du over en mobilmast

Kommunen har det endelige ord, når det gælder tilladelser til mobilmaster. Så længe de følger de kommune- og lokalplaner, de har vedtaget, kan de lovligt give byggetilladelser til mobilmaster i private haver.

Derfor er der ikke så meget, du kan gøre. Nabohøringen er din eneste mulighed:

  1. Brug din ret til at indsende høringssvar!
  2. God skik er en frist på 14 dage til nabohøring. Hvis du får en kortere frist, kan du forsøge at klage til kommunen. Medhold er dog ikke garanteret, for der er ingen specifik lov, der fastsætter høringsfristen.
  3. Hav argumenterne i orden i dit høringssvar. Vær konstruktiv. Kom evt. med alternative løsningsforslag.
  4. Forbered dine argumenter ved bl.a. at tjekke lokalplaner og bygningsreglementet, så du kan protestere, hvis mobilmasten ikke overholder gældende planer og lovgivning. Det kan du gøre her:

Kilde: Advokat og ekspert i boligretssager, Tina Kjeldstrøm, www.borger.dk