Selvom din affaldsbeholder står på egen grund og kan indeholde affald af privat karakter som fx kontoudskrifter fra banker og dokumenter fra myndigheder, må skraldemanden godt kigge i din skraldespand.

Det må han ifølge Miljølovens § 87, fordi han som skraldemand repræsenterer en tilsynsmyndighed – nemlig kommunen, som ifølge lovgivningen har ansvaret for, at alt affald i kommunen bliver håndteret korrekt.

Skraldemænd kan tjekke, om affaldet er sorteret korrekt

Når en skraldemand kigger i en skraldespand, er det fx for at se, om affaldet er sorteret eller behandlet korrekt, eller om skraldeposen/containeren er overfyldt. 

Normalt roder renovationsarbejderne ikke i dit affald, da det kan udgøre en sundhedsrisiko for dem. Men de kan tage billeder af affaldet som dokumentation til tilsynsmyndigheden i kommunen.

Forhøjet gebyr eller bøder ved forkert affaldshåndtering

Der kan være en rigtig god grund til, at en renovationsmedarbejder ønsker at tage fotos af affaldet i din skraldespand/container.

For hvis ikke du overholder kommunens regler om korrekt affaldshåndtering – fx ved at lægge restaffald i affaldsbeholderen til organisk affald eller metal i skraldespanden til pap, eller ved ikke at emballere dit affald forsvarligt – kan skraldemændene nægte at afhente dit affald, indtil du har bragt sagen i orden.

Du kan også risikere, at dit affald bliver fjernet mod et forhøjet gebyr, eller at du får en bøde, hvis du på en særlig grov måde ikke overholder kommunens regler for affaldshåndtering (jf. bl.a. Affaldsaktørbekendtgørelsen,§ 15, stk. 2 og § 37) – fx ved at smide farligt affald i dit restaffald (opløsningsmidler, skarpe genstande, der ikke er pakket forsvarligt ind, uhygiejnisk affald, varm aske etc.).