Kan det betale sig at sortere plastik, eller bliver det halve bare brændt? Og er der overhovedet noget galt i at brænde plastik? Hvordan får vi indsamlet og genanvendt mere plastik? 

Der bliver produceret mere og mere plastik, og samtidig er det ikke alt, der kan genavendes. Bolius interviewde i 2019 miljøminister Lea Wermelin (S) og spurgte, hvordan vi håndterer den stigende mængde af plastik. 

Hvad skal der mest fokus på – bedre genanvendelse, bedre sortering eller et mere gennemgribende opgør med vores forbrug af plastik?

– Helt grundlæggende bliver vi nødt til at erkende, at vores plastikproblem er globalt, og der er ikke kun en enkelt ting, der kan løse hele problemet. Vi står i en klima- og en naturkrise, hvor plastikforbruget er en del af problemet. Vi skal have forbruget ned. Vi skal også have genanvendelsen op. Men der er rigtig mange knapper, vi skal dreje på, hvis det skal lykkes at sende en grønnere klode videre til vores børn og børnebørn. 

Hvilke løsninger skal der til, så vi får genanvendt mere plastik til nye produkter fremover?

– Flere ting. Vi har lige set eksempler på, at dansk plastik, som ikke kan genanvendes, er havnet i Asien, hvor det både forurener naturen og skader menneskers helbred. Så vi skal have sat nogle flere krav til kommuner og virksomheder, så de kan dokumentere, hvor deres plastikaffald ender. 

Men vi er også nødt til at sortere mere ens. Nogle steder sorterer man plastik for sig. Andre steder blander man det med metal eller glas. Og det har rigtig stor betydning for, om man kan bruge plastikken bagefter. Men vi er også nødt til at starte skridtet før det og tage fat på designfasen og se på, om produkterne rent faktisk er tænkt til at kunne blive nye produkter igen. Det er der mange, der ikke kan i dag. 

Hvordan skal affaldssorteringen ensrettes?

– Næste år skal vi have en ny affaldsplan, i Danmark, og der har vi som målsætning, at vi skal strømline reglerne for sorteringen på tværs af kommunerne. Vi har fået et historisk grønt mandat, og jeg tror, der er rigtig stor opbakning fra danskerne til, at de gerne vil sortere – men det skal give mening. Man skal vide, at det rent faktisk nytter noget. At man er med til at passe bedre på natur og klima, når man bruger den tid i sin hverdag, og derfor kan det ikke nytte noget, at man ser for mange eksempler på, at plastik ender et sted, hvor det forurener – enten i andre dele af Europa eller andre dele af verden. 

Frankrig og Holland har taget et initiativ til en plastikpagt, der skal samle de mest ambitiøse lande og presse på i EU for bedre design, genanvendelse og kontrol med affald, og de har inviteret Danmark med til at lede en del af det arbejde, og det har jeg sagt ja til. 

Kommer der krav i affaldsplanen om, at alle husstande skal sortere plastik i hjemmet?

– Præcis hvordan vi skal strikke denne her strømlining sammen, er vi i gang med at kigge på. 
Jeg tror, det er vigtigt at have en god dialog, blandt andet med kommunerne, for der har været forsøg på at gå i denne her retning før i Danmark, hvor det ikke er lykkedes. 

Er det så en ambition for regeringen, at alle skal have husstandssorteret plastikaffaldet?

– Præcis hvordan vi vil strømline og ensrette sorteringen, er noget af det, vi er i gang med at kigge på, og det er for tidligt at sige helt præcist, hvordan det kommer til at se ud, men det er næste år, at affaldsplanen skal på plads. 

På hvilke punkter er I klar til at gå længere end den tidligere regering?

– Et konkret eksempel, hvor vi allerede er gået videre, er vores forslag om at fordoble afgiften på plastikposer. Vi skal ikke kun genanvende mere, vi skal også have forbruget ned. På mange områder er vi grønne dukse, men lige præcis i forhold til produktion af husholdningsaffald har vi europarekord som dem, der producerer allermest. Derfor skal vi forbruge mindre, og der er afgifter et redskab, vi ikke er bange for at bruge i forhold til at regulere på vores forbrug. Derfor har vi foreslået en fordobling af afgiften for at få forbruget af plastikposer ned, så man tager rygsækken med eller genbruger sine plastikposer mere, end vi gør i dag. 

Er der andre muligheder, hvor afgiftssystemet kan bruges til at regulere forbruget af plastik?

– En af de ting, vi har været uenige med den tidligere regering om, var blandt andet spørgsmålet om afgifter, hvis der er tilsat kemi, fx ftalater. Afgifter er vigtige, men vi er nødt til at gøre os klart, at vi ikke kan gøre det alene. Derfor skal vi også presse på i forhold til resten af EU. Derfor har jeg meldt os ind i plastikpagten, hvor vi skal kigge på design, økonomi i genanvendelsen og kontrol af affald, så det selvfølgelig ikke eksporteres til andre dele af verden, der så skal håndtere vores affaldsproblemer. Der er mange steder, vi skal sætte ind, og jeg tror ikke, det bliver nogen nem opgave, men jeg tror, at langt de fleste danskere er enige om, at der skal gøres noget ved det her plastikproblem, og derfor er det også bare med at få den grønne førertrøje på i Danmark.