Kan det betale sig at sortere plastik, eller bliver det halve bare brændt? Og er der overhovedet noget galt i at brænde plastik? Hvordan får vi indsamlet og genanvendt mere plastik? 

Der bliver produceret mere og mere plastik, og samtidig er det ikke alt, der kan genavendes. Bolius interviewede i 2019 professor hos DTU Miljø, Thomas Fruergaard Astrup, og spurgte, hvorfor vi ikke kan genanvende al plastik, og om der er noget galt med at brænde plastaffald.  

Hvad er de største udfordringer ved genanvendelse af plastik?

– Problemet er, at emballage består af rigtig mange typer af plastik. Selv når man har sorteret plasten, kan der være mange typer inden for hver plastgruppe. Derudover er der sådan noget som tilsætningsstoffer, tryksværte og etiketter, der gør, at plasten ikke er helt ren. Når emballagen bliver smeltet om, kan den genanvendes til nye produkter, men den har ikke samme kvalitet som før.

Når man tænker på, at det koster ressourcer at indsamle plastikaffald, sortere og rense det – og derudover koster det energi at producere et nyt produkt, som ikke er af samme kvalitet som det tidligere – kan det så overhovedet betale sig at genanvende plastik?

– Det kan godt betale sig miljømæssigt, hvis den genanvendte plast rent faktisk ender med at blive til et nyt produkt, der træder i stedet for et produkt af ny plast. Dette er ikke altid tilfældet, desværre. De sidste fem år har der været fokus på at samle plastik ind, men nu er vi nået til en erkendelse af, at plastaffald ikke bare bliver genanvendt af sig selv.

Kan vi forvente, at al plastaffald bliver brugt til nye produkter?

– Det kommer an på, hvilken plast vi opfatter som udgangspunkt. Vi har lavet en masse beregninger over, hvor meget plast vi kan få ud til genanvendelse, og med de bedste tekniske løsninger i dag kan vi højst få 50-60 procent ud til reel genanvendelse. Man kan godt lave løsninger, hvor man får mere plast ud, men så er kvaliteten ofte så dårlig, at plasten reelt ikke kan genanvendes. 

Er der noget galt med at brænde plastaffald?

– Det mener jeg ikke nødvendigvis, der er. Ikke den dårlige del af plastaffaldet. Det, der kan genanvendes, skal genanvendes, men det plastaffald, hvor kvaliteten er så dårlig, at det ikke kan laves til nye produkter, der er det fornuftigt at brænde det og udnytte det til energi, forudsat at det sker på effektive anlæg. 

Hvad skal der til, for at vi kommer til at genanvende mere plast?

– I mine øjne er det en kombination af bedre design af emballagen, bedre indretning af affaldssorteringen og effektive anlæg til genanvendelse. Hvis emballagen bliver mere gennemtænkt, så den ikke består af flere plasttyper og en masse kemiske tilsætningsstoffer, og hvis sorteringen passer til produkterne, så kan vi nå meget længere end i dag. Men lad os være ærlige at sige, at det kommer til at kræve hårdt arbejde i en årrække, og vi mangler en del viden, som vi er nødt til at indsamle.