Kort resumé

 • Misfarvninger på fuger i badeværelset kan normalt undgås ved at tørre våde overflader af og lufte ud i mindst 5 minutter efter hvert bad.
 • Skimmelsvamp på fuger kan fjernes med svampedræbende desinfektionsmidler som Rodalon eller Protox Hysan.
 • Elastiske fuger bør skiftes ud hvert 5. år for at sikre tæthed, selvom de ser pæne ud og ikke er angrebet af skimmel.

Hvad skyldes misfarvede fuger på badeværelset?

Misfarvninger opstå oftest, når kalk eller jern aflejrer sig. Især i områder i landet med okkerholdigt vand, er det ikke unormalt, at fugerne får rødlige misfarvninger. Rødlige misfarvninger kan også skyldes, at der bliver afgivet rust fra det rør, der transporterer vand ind i boligen. Især hvis du har mørke fuger mellem fliserne, er kalkaflejringer synlige.

Misfarvninger kan også skyldes kuldebroer. Er der kuldebroer på dit badeværelse, vil det vise sig som mørke striber, da luften vil kondensere på den kolde overflade ved kuldebroen. Når overfladen bliver fugtig, sætter skidt sig nemmere fast, og samtidig skaber det fugtige miljø grobund for bakterie- og skimmelvækst.

Hvis fugerne ikke er ordentligt udført fra start, vil de være mere modtagelige for misfarvninger, fx hvis fugerne ikke har nået at gennemhærde, før rummet blevet taget i brug.

Misfarvede fuger mellem fliserne på badeværelset er ikke særlig kønne at se på, men de er heldigvis oftest ganske harmløse, hvis de blot skyldes aflejringer. Er de derimod misfarvede af skidt og skimmelsvamp, er det en anden sag, og du bør få gjort noget ved dem.

Uanset, om det blot er for synets skyld, eller om dit badeværelse trænger til en grundig rengøring, findes der metoder til at få fugerne pæne igen. Har du et gammelt badeværelse, hvor misfarvningerne for alvor er trængt dybt ind, kan det dog være svært at få bugt med dem, og det kan være på tide at få fugerne skiftet ud.

Typer af misfarvninger på fuger

 • Røde og brunlige misfarvninger skyldes normalt aflejringer fra okker eller jernholdigt vand.
 • Hvidlige eller gullige pletter i overfladen på fugerne skyldes oftest kalkaflejringer fra vandet.
 • Sorte eller blågrønne fuger skyldes alger, mikroorganismer og/eller mikrobiologiske kulturer.
 • Sorte pletter på især elastiske fuger skyldes typisk skimmelsvamp. 

Hvordan fjerner du misfarvninger på fuger?

Hvordan du får pæne fuger, afhænger af hvilken type fuge, der er tale om. På badeværelser er der typisk anvendt to typer af fuger:

 • Mørtelfuger (hårde fuger) 
 • Elastiske fuger (normalt en silikonefuge)

Man kan sagtens have et badeværelse, hvor der kun er mørtelfuger. Oftest er der dog anvendt mørtelfuger mellem fliserne, mens silikonefugerne er anvendt i overgange mellem materialer og overflader. Der er imidlertid stor forskel på overfladerne af de to fugetyper, og derfor er der også forskel på, hvad der sætter sig fast i dem.

Overfladen på mørtelfuger er ru, og derfor sætter kalk og snavs sig hurtigt fast. Ved mangelfuld rengøring vil bakterier og skidt også sætte sig fast og skabe grobund for mikroorganismer og skimmelsvamp.
Overfladen på elastiske fuger er derimod glat og derfor også nemmere at rengøre for kalk og snavs, mens de er langt mere disponeret for, at der gror skimmelsvamp på dem.

Elastiske fuger kan slippe vedhæftningen til underlaget, hvorved der nemt opstår skimmelsvamp på bagsiden af fugen. Blandt andet af den årsag er det en god idé skifte de elastiske fuger hvert 5. år.
Almindelig rengøring af fugerne kan ofte fjerne misfarvningerne, men nogle gange skal der skrappere midler i brug.

Sådan rengør du mørtelfuger 

Mørtelfuger tåler stærkt ikke syreholdige rengøringsmidler, da de opløser kalken i mørtlen. Med lidt forsigtighed kan du dog godt anvende syreholdige produkter til at fjerne kalkaflejringer, men du skal sørge for at mætte fugerne grundligt med vand, inden du påfører et rengøringsmiddel og går i gang med rengøringen. På den måde "mætter" du fugerne og skåner dem for syrepåvirkning. 

 • Rengør med almindeligt universalrengøringsmiddel for at fjerne snavs og fedt fra fugerne. 
 • Er der stadig kalk eller misfarvninger, så anvend herefter en opløsning af 1 dl husholdningseddike og 2 dl opvaskemiddel eller brug eddikesyre doseret efter anvisningen på emballagen. 

Sådan fjerner du skimmelsvamp fra fuger

Er fugerne angrebet af skimmelsvamp eller andre mikroorganismer, skal du anvende et svampedræbende desinfektionsmiddel, som fx Rodalon eller Protox Hysan, for at slå det ned. De svampedræbende midler fjerner desværre ikke altid misfarvningerne, men de forhindrer, at angrebet udvikler sig. 

Det kan være fristende at anvende klor, da det i mange tilfælde vil kunne fjerne misfarvninger forårsaget af skimmelsvamp. Klor er dog hverken godt for indeklimaet eller miljøet, og derfor bør du begrænse brugen af det. 

Der findes også nogle særlige penne, der er specialudviklet til at rense fuger med. Disse indeholder også klor, men da rensemidlet kun skal påføres i selve fugen, bliver brugen af kemikalier begrænset. Vil du undgå at anvende miljøskadelige kemikalier, bør du dog holde dig fra at bruge dem.  

Svampedræbende desinfektionsmidler som Rodalon eller Protox Hysan skader ikke indeklimaet. Selvom de kan være en belastning for vandmiljøet, er de langt mere skånsomme end klor, hvis du anvender dem korrekt og ikke hælder store mængder ufortyndet i afløbet. Sørg for at følge brugsanvisningen for disse typer produkter nøje, så du skåner miljøet mest muligt.

Misfarvning på elastiske fuger 

Med tiden kan misfarvningen af elastiske fuger blive så slem, at almindelig rengøring ikke kan fjerne den. Vokser der skimmelsvamp på bagsiden af fugerne, er det også svært at få dem pæne, og oftest vil det være nødvendigt at skifte dem ud. 

Hvis der er tale om skimmelsvamp, bør fugen ikke kun fjernes. Du bør også undersøge, om dit badeværelse mangler ventilation, da det kan tyde på, at der generelt er for fugtigt et miljø. 

Hvis du skal i gang med at skifte fuger, vil du i langt de fleste tilfælde skulle anvende en af samme type som den oprindelige. Det vil sige, at en mørtelfuge skal udskiftes med en mørtelfuge, og en blød elastisk fuge skal genopføres med en elastisk fugemasse.

Sørg for at vælge fugemasse, der er beregnet til vådrum. Vådrumsfugemasse er tilsat fungicider, som er svampedræbende midler. Anvender du en helt almindelig fugemasse, hvor der ikke er tilsat fungicidere, vil fugen med al sandsynlighed blive angrebet af skimmel i løbet at ganske kort tid, dvs. typisk inden for et år.

Video: Sådan skifter du silikonefugen

Hvordan forebygger du misfarvede fuger på badeværelset?

De fleste misfarvninger af fuger i badeværelset kan du undgå ved at holde bruserummet tørt og sørge for hyppig rengøring. En tur med en børste eller svamp ugentligt eller efter behov hjælper til med at holde fugerne pæne i årevis, mens udluftningen forebygger dannelsen af skimmel og andre mikroorganismer.

Tør alle våde overflader af efter hvert bad, og luft ud i mindst 5 minutter bagefter. Brug en skraber og tør evt. efter med en klud. Hvis du også vasker og tørrer tøj på badeværelset, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig ventilering og opvarmning, så kondensen på væggene fjernes løbende. 

Det er en fordel at have mekanisk ventilation på badeværelset og gerne af typen, der automatisk slår til, når luftfugtigheden bliver for høj. Det sikrer, at der bliver ventileret tilstrækkeligt ved behov.

Hvor ofte skal du udskifte fugerne i badeværelset? 

En mørtelfuge kan typisk holde i 20-50 år afhængig af, hvor godt den er udført, og hvor grundig du er med rengøringen. I praksis betyder det, at det nok ikke på noget tidspunkt vil blive aktuelt at skifte mørtelfugerne ud, da de formentligt vil holde hele badeværelsets levetid. 

Selvom de elastiske fuger ser pæne ud og ikke er angrebet af skimmel, bør de skiftes ud hvert 5. år. Det er for at sikre, at de er tætte. Bruger du en kniv til at fjerne den elastiske fuge, så pas på med ikke at skære for dybt, da du risikerer at ødelægge vådrumsmembranen. 

Dækker forsikringen udbedringen af misfarvede fuger?

Nej.

Den almindelige husforsikring dækker ikke misfarvning forårsaget af skimmelsvamp og lignende på fugerne i badeværelset. Ejerskifteforsikringen kan eventuelt dække, hvis der er tale om følgevirkningerne af en dækket skade.