Hvad er årsagen til misfarvede fuger på badeværelset?

Fuger på badeværelset er udsat for vand, kalk og snavs og kan derfor hurtigt få grimme misfarvninger. Du kan dog selv gøre meget for at få pæne fuger igen. Der er dog forskel på behandlingsmetode alt efter, hvilken type fuge du har.

Fugerne på badeværelset er ofte både mørtelfuger (hårde fuger) og elastiske fuger (normalt en silikonefuge). Man kan dog godt have et badeværelse, hvor der kun er mørtelfuger. Der er stor forskel på overfladerne af de to fugetyper.

Overfladen på mørtelfuger er ru, og derfor sætter der sig hurtigt kalk og snavs. Overfladen på elastiske fuger er glat, og derfor er den også nem at rengøre for kalk og snavs. Men elastiske fuger er mere modtagelige for skimmelsvamp og bliver hurtigere misfarvet på grund af netop skimmelsvamp.

Elastiske fuger kan slippe vedhæftningen til underlaget, og der vil komme skimmelsvamp på bagsiden af fugen. Blandet andet derfor anbefales det også at skifte de elastiske fuger hvert 5. år.

Misfarvninger kan skyldes jern fra vandet, fordi vandet indeholder okker, er jernholdigt eller fordi jernrørene i boligen, hvor vandet transporteres i, afgiver rust/jern.

Misfarvninger kan også forekomme ved kuldebroer, hvor der samler sig fugt, som derved skaber grobund for bakterie- og skimmelvækst.

At fugerne med tiden bliver misfarvet kan også skyldes, at fugerne ikke er ordentligt udført fra start, eller at fugen ikke har nået at gennemhærde, før rummet blevet taget i brug.

Hvilke typer misfarvninger af fuger findes der:

  • Røde og brunlige misfarvninger: Skyldes normalt aflejringer fra okker eller jernholdigt vand.
  • Hvidlige pletter i overfladen på fugerne: Er oftest simple kalkaflejringer fra vandet.
  • Sorte fuger eller blågrønne fuger: Skyldes alger, mikroorganismer og/eller mikrobiologiske kulturer.
  • Små eller større sorte pletter på især elastiske fuger er typisk skimmelsvamp. De kan ikke fjernes fra elastiske fuger. Skimmelsvamp optræder også på mørtelfuger. Her er de lidt nemmere at rense væk. 

Hvordan fjerner du misfarvning på fuger?

Almindelig rengøring af fuger mellem fliser kan ofte fjerne misfarvninger.

Vær opmærksom på at mørtelfuger ikke tåler stærkt syreholdige rengøringsmidler, da de opløser kalken i mørtlen. Med lidt forsigtighed kan du dog godt anvende syreholdige produkter til at fjerne kalkaflejringer. Sørg for at "mætte" fugerne med vand, inden du påfører et rengøringsmiddel og går i gang med rengøring.

Rengør først med almindelig universalrengøringsmiddel for at fjerne snavs og fedt fra fugerne. Er der stadig kalk eller misfarvninger, så anvend herefter en opløsning af 1 dl husholdningseddike og 2 dl sur opvaskemiddel eller brug eddikesyre doseret efter anvisningen på emballagen. 

Er dine fuger angrebet af skimmelsvamp eller andre mikrobiologiske kulturer, kan du evt. anvende et svampedræbende desinfektionsmiddel, som fx Rodalon, frem for klor. Klor er ikke godt for indeklimaet. Du kan også anvende midler som Protox eller Hysan, som er specielt beregnet til fjernelse af skimmelsvamp

De svampedræbende desinfektionsmidler er ikke så slemme for indeklimaet, men er derimod skadelige for vandmiljøet. Derfor skal du være påpasselig med at hælde dem i afløbet ufortyndet eller i store mængder. Sørg for at følge brugsanvisningen for disse typer produkter nøje, så du skåner miljøet bedst muligt.

Med tiden kan misfarvningen af især elastiske fuger blive så slem, at rengøring med rengøringsmiddel ikke kan fjerne den. Eller det kan være, at skimmelsvampen vokser på bagsiden af fugen. Så er fugerne klar til at blive skiftet ud. Hvis der er tale om skimmelsvamp, bør fugen ikke kun fjernes, du bør også undersøge, om dit badeværelse er for dårligt ventileret og evt. sørge for, at få en bedre ventilering af rummet.

Uanset hvad anbefales det, at elastiske fuger udskiftes hvert 5. år. Dette er primært for at sikre, at de er tætte. Hvis du bruger en kniv til at fjerne den elastiske fuge, skal du være opmærksom på, at du ikke skærer for dybt, da der er risiko for, at du ødelægger vådrumsmembranen. 

I de fleste tilfælde skal du erstatte fugen med den samme type fuge som den oprindelige. Det vil sige, at en mørtelfuge skal udskiftes med en mørtelfuge og en blød elastisk fuge skal genopføres med en elastisk fugemasse. Du skal være opmærksom på, at den elastiske fuge skal være beregnet til vådrum. Hvis ikke, vil fugen blive angrebet af skimmel i løbet at kort tid (inden for et år). I vådrumsfugen er der tilsat fungicider, som er svampedræbende midler.

Video: Sådan skifter du silikonefugen

Hvordan forebygger du misfarvede fuger mellem fliser?

De fleste misfarvninger af fuger i badeværelset kan du undgå ved at holde bruserummet tørt og sørge for hyppig rengøring. En tur med en børste eller svamp en gang om ugen kan holde fugerne pæne i årevis.

Tør alle våde overflader af efter hvert bad, og luft ud i mindst 5 minutter bagefter. Hvis du også vasker og tørrer tøj på badeværelset, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig ventilering og opvarmning, så kondensen på væggene fjernes. Det er en fordel at have mekanisk ventilation på badeværelset. Det giver en effektiv udsugning.

Har du mekanisk ventilation på badeværelset, er der ikke i samme grad behov for at tørre fliserne af, da udsugningen burde være så effektiv, at overfladerne tørrer tilstrækkeligt.

Er badeværelset ikke ordentligt ventileret, vil problemet opstå igen, og derved kan du risikere at skulle udskifte fugerne oftere. En elastisk fuge skal udskiftes hvert 5. år. En mørtelfuge kan holde i 20-50 år.

Dækker forsikringen udbedringen af misfarvede fuger?

Nej.

Den almindelige husforsikring dækker ikke misfarvning forårsaget af skimmelsvamp og lignende på fugerne i badeværelset. Ejerskifteforsikringen kan eventuelt dække, hvis der er tale om følgevirkningerne af en dækket skade.