Igennem flere år har der verseret historier i medierne om, at banker og realkreditselskaber nægter potentielle købere lån til køb af ejendomme i de små landdistrikter – alene på grund af postnummeret. 

Problemets omfang er ukendt, men ifølge Erhvervsministeriet ”oplever danskere uden for de store byområder, at postnummeret er begrundelsen for afslag på lån til en ejerbolig.”

På den baggrund har regeringen og et flertal i Folketinget med en ny lov indført en statsgaranti på den yderste del af lånet ved køb af boliger i de yderligt beliggende landdistrikter. Den skal sikre, at boligkøbere også kan låne til drømmehuset i landdistrikterne.

- Forhåbentligt vil flere danskere, der før har fået nej til et lån på grund af deres postnummer, fremover kunne få et ja til drømmehuset. Det er klart, at vi ikke vil kunne hjælpe alle, men vi mener, at der brug for et opgør med den skævvridning, der er sket på vores boligmarked, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) i en pressemeddelelse.

Nye boligkøbere har mulighed for at benytte sig af statsgarantien over en tre-årig periode fra 1. juli 2022.

Sådan bliver reglerne for statsgaranti på boliglån i landdistrikter

Ordningen med en statsgaranti indebærer, at banken har mulighed for at gøre brug af statsgarantien på den del af boliglånet, der ligger mellem 60 og 90 procent af boligens værdi. Garantien koster boligkøber én procent af lånesummen i årlig provision. 

På den anden side af bordet er der lagt op til, at banken skal betale 1,25 procent i provision til Finansiel Stabilitet, som repræsenterer staten i den praktiske del af ordningen.

Banken kan vælge at gøre brug af ordningen i postnumre med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på under 8.000 kr. Kravet er, at kvadratmeterprisen på den konkrete bolig skal være under 10.000 kr.

Ordningen omfatter cirka 200 postnumre, som primært er beliggende i kystnære områder og relativt langt fra de centrale byområder.

Største realkreditselskab er skeptisk over for regeringens forslag om lån i landdistrikter

Selv om banken kan opnå en statsgaranti på den yderste del af lånet, er det dog ikke givet, at banken eller realkreditselskabet ønsker at yde lån i huset. 

Uanset, om der medfølger en statsgaranti eller ej, er det i sidste instans bankens vurdering af kundens økonomi og pantets sikkerhed på både kort og langt sigt, der bestemmer, om banken vil bevillige et lån.

Koncerndirektør Anders Jensen i landets største realkreditselskab, Nykredit/Totalkredit, ser da også med en vis skepsis på den nye lov.

- Sammen med vore partnere låner vi ud overalt i Danmark. Vi står således for to tredjedele af alle realkreditlån i landdistrikterne og har udlånsvækst i alle landets 98 kommuner. 

- Men det er vigtigt endnu en gang at understrege, at det altså fortsat er udtryk for god rådgivning, når der også fremadrettet vil blive givet afslag til ikke-kreditværdige kunder, uanset hvor de måtte ønske at købe bolig. Det forhold ændrer statsgarantimodellen ikke på, skriver han i en e-mail til Videncentret Bolius.

I disse situationer kan du næppe få lån til køb af bolig i yderområde

Som udgangspunkt kan du ikke låne til køb af en bolig, hvis din privatøkonomi ikke er tilstrækkelig robust. Og det gælder uanset pris og beliggenhed. 

Men ved køb af en billig bolig på landet spiller en række andre forhold også ind:

  • Har du en tilstrækkelig stor opsparing til at sætte boligen i stand?
  • Hvordan er dine jobmuligheder i tilfælde af arbejdsløshed?
  • Kan huset sælges til købsprisen, hvis området er under affolkning?
  • Hvordan er husets beliggenhed?
  • Hvordan er husets bygningsmæssige kvalitet?

Overordnet kan du regne med, at hvis du med en stor opsparing og gode jobmuligheder køber et hus med en attraktiv beliggenhed og i en god bygningsmæssig kvalitet, vil du både med og uden en statsgarantiordning have gode muligheder for at få et lån.

Men sidder du i et usikkert job og har kastet kærligheden på et ældre bindingsværkshus lige ud til en stærkt befærdet vej, og kun har de lovbestemte 5 procent til udbetalingen, så er snakken med banken nok opad bakke.

Derfor er landdistrikter ikke så attraktive for banker

Ud over udfordringerne med købernes kreditværdighed har banker også en forretningsmæssig udfordring i mange landdistrikter. 

Overordnet set er bankernes risiko for tab større i landdistrikterne end i et byområde med solid vækst i befolkningen. Statistikkerne viser, at selvom huse i byområder stiger i pris, fortsætter de med at falde i nogle landdistrikter. I nogle tilfælde bliver husets værdi simpelthen mindre med tiden. Det betyder, at banken kun får dækket en del af sit tab ved en eventuel tvangsauktion

Dertil kommer, at kundernes lån i banken er mindre, hvorfor bankens indtjening på kunden er tilsvarende lavere. Der er simpelthen ikke så mange penge at tjene for banken i et lille landdistrikt som i et større byområde.