Kan et traditionelt dansk hus bygges som et passivhus?

Et traditionelt dansk hus kan sagtens bygges som et passivhus. Men det nytter ikke noget at gøre, som man plejer. Der skal tænkes nyt helt fra starten, dvs. allerede fra valget af grunden. Under projekteringen af huset skal der i alle beslutninger være fokus på at minimere husets varmetab.

Endelig skal huset bygges med stor omhu, da det ellers ikke bliver tæt nok. Det er alt sammen nødvendigt for at komme ned på passivhuskravet på 15 kilowatt-timer pr. kvadratmeter, som er den mængde energi, der må bruges til at opvarme huset teoretisk.

Firmaet Thyholm Murer A/S har i Skibet ved Vejle bygget et dobbeltmuret enplanshus i passivhusklassen, som ligner et traditionelt dansk muret hus. Huset er en smule mere kompakt end et standardtypehus.

Vægarealet skal gøres så lille som muligt, da det har stor betydning for den beregning, der skal dokumentere, at huset er et passivhus.

Der er tre andre murede passivhuse i samme udstykning, men de har ikke den traditionelle typehusfacon.

De 3 huse har alle en pudset facade, som også er meget traditionelt dansk. Et af husene har en facade i hvid beton, mens de sidste to huse har en facade i træ, hvilket er blevet mere og mere almindeligt herhjemme.

LÆS OGSÅ: Eksisterende hus ombygget til passivhus

Hvilke danske firmaer bygger passivhuse?

De fleste typehusfirmaer i Danmark, tilbyder efterhånden at bygge passivhuse eller har passivhuse i deres program.

Hvem kan du kontakte, hvis du ønsker at bygge et nyt passivhus?

I Danmark er der kun en håndfuld personer, der ved virkelig meget om passivhuse. Deres erfaringer med passivhuse stammer primært fra Tyskland, Østrig og Schweiz.

Arkitekt Olav Langenkamp som har bygget det første certificerede passivhus i Danmark, har erfaring med området. Han har bygget et hus i Ebeltoft til sig selv og sin familie. Olav Langenkamp har sin egen tegnestue med speciale i passivhuse og huse, der producerer deres egen varme og strøm, samt energirigtig renovering.

Tegnestuen samarbejder med Passivhus.dk, en tysk vinduesspecialist og et tysk entreprenørfirma i et fælles firma UNS4. Ved henvendelse til Olav Langenkamp kan man altså både få huset tegnet af en arkitekt, få beregningerne lavet og få bygget huset.

Alle de aktører der byggede passivhusene i Skibet ved Vejle - de såkaldte Komfort Huse –har også erfaring. De firmaer har opnået værdifuld erfaring, som de kan bruge til fremtidige passivhuse.

Det gælder både de arkitektfirmaer, rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenørfirmaer, der står for opførelsen. De involverede parter i passivhusbyggeriet ved Vejle kan ses på Komfort Husenes hjemmeside.

LÆS OGSÅ: Erfaringer med passivhuse

Af rådgivende ingeniørfirmaer med mest erfaring med passivhuse kan nævnes:

  • Passivhus.dk ved Søren Pedersen
  • Ekolab, der står bag hjemmesiden Altompassivhuse.dk

Ekolab står også bag netværket Passivhus Nordvest.

Passivhus Nordvest har til formål at give lokale virksomheder adgang til den nyeste viden og erfaring med lavenergibyggeri (nye boliger, renoveringsløsninger mv.).

De ønsker også at give virksomhederne mulighed for i samspil med udviklings- og forskningsmiljøer at udvikle og afprøve nye bygningskoncepter og produkter.

De arbejder også for, at virksomhederne er på forkant med udviklingen i Danmark og EU og i stand til at levere attraktive og konkurrencedygtige løsninger og produkter.

LÆS OGSÅ: Passivhuse

Hvad koster et nyt passivhus?

Et nyt passivhus koster omkring 10 procent mere at opføre end et traditionelt hus, der kun lige overholder bygningsreglementets energikrav.

Det skyldes primært, at materialerne koster mere, og at der bygges med en større omhu for at være sikker på, at huset er tæt nok. Når huset er færdigt, er der til gengæld næsten ingen varmeregning, så de månedlige udgifter er ikke meget større, selvom du skal låne lidt mere til byggeriet.

Kan du selv bygge et passivhus?

Hvis du ikke er ekspert i passivhuse, vil det nok kræve, at du får rådgivning af nogen, der er. Og det skal ske helt fra starten af projektet.

Valg af byggegrund

Når du skal vælge byggegrund, skal du overveje, om den overhovedet er egnet til at bygge et passivhus på.

Det skal være muligt at placere huset rigtigt i forhold til verdenshjørnerne, og så det ikke ligger i skygge om foråret, efteråret og vinteren. Et passivhus har et stort behov for gratis varme fra solen gennem vinduerne.

I mange danske lokalplaner er der en begrænsning på, hvor mange etager et hus må have. Det er typisk halvanden etage, dvs. en fuld stueplan og en førstesal med skråvægge under taget.

Er der begrænsninger i det område, hvor du planlægger at bygge et passivhus, skal du undersøge, om kommunen vil give dispensation for et passivhus i to fulde etager, som er den optimale form på et passivhus.

Projektering

For at huset kan certificeres efter de tyske certificeringsregler for passivhuse, kræves der en del dokumentation i den fase, hvor huset tegnes og projekteres.

Der skal redegøres for, hvor godt huset isoleres, hvorledes samlinger mellem forskellige materialer skal udføres, hvordan kuldebroer undgås osv. Allerede her er det vigtigt at gøre sig klart hvad der skal til for at huset kan certificeres efter endt projektering og opførelse - det gælder specielt kvalitetssikringen.

Opførelse

Du skal være opmærksom på, at det kræver stor omhu at bygge et passivhus. Huset skal være meget tæt, og det kræver en meget omhyggelig udførelse af dampspærren og stort fokus på tætning omkring fx vandrør og elektriske installationer. Det er som regel der, hvor der er utætheder i traditionelle huse, og hvor varmen slipper ud.

Hvis du selv vil bygge et passivhus og undgå alle faldgruberne undervejs, vil det kræve, at du er en dygtig håndværker, der kender lidt til alle slags håndværk eller har anden byggeteknisk indsigt.

LÆS OGSÅ: Lavenergihuse og passivhuse

Kan et passivhus være svært at sælge?

Et passivhus vil nok blive nemmere og nemmere at sælge, jo mere oliepriserne stiger, og jo mere udbredt kendskabet til hustypen bliver.

Jo mere oliepriserne stiger, jo større forskel vil der være på et passivhus' varmeregning, som er næsten nul, og på varmeregningen for et almindeligt hus. Jo mindre varmeregningen er, jo mindre er den månedlige faste udgift, og jo mere sjov er der råd til.

Et passivhus kan også blive attraktivt, efterhånden som danskerne opdager, at der ikke behøver at være træk og kulde i et hus. Når først vi vænner os til, at huse kan være supergodt isolerede og af den grund behagelige at opholde sig i, vil der komme flere passivhuse.

Og sidst men ikke mindst bevæger de danske krav i bygningsreglementet sig hen mod kravene til passivhuse i 2020, bare med en dansk kontekst.

LÆS OGSÅ: Eksisterende hus ombygget til passivhus