Vi tilbringer gennem vores levetid 90 % af livet indedøre. Derfor er et dårligt indeklima decideret livsfarligt og kan blandt andet føre til ubehag, astma og allergier samt kræftsygdomme. 

Nu vil et nyt projekt, Sunde Boliger, undersøge, hvordan man nemt og billigt får et sundt indeklima ved at ændre den måde man bor på.

Udefra er husene ens, men indvendigt er de vidt forskellige. 

Projektet, der udføres af Realdania By & Byg, skal foregå i boligkvarteret Tommelise i Holstebro. Efter planen skal forsøgshusene står færdige i løbet af 2017, hvorefter testfamilier flytter ind.

De følgende to år vil indeklimaet blive grundigt undersøgt i hvert hus. Der monteres sensorer til aflæsning af indeklimaet, og et eksperthold vil løbende udføre målinger. Familierne skal også i løbet af de to år besvare spørgsmål om livet i huset, og hvordan de trives.

NOWtech: Nutidens hus

Den første bolig, kaldet NOWtech, ligner som navnet antyder, et helt almindeligt hus som det bliver bygget i dag. Huset er bygget op af samme materialer og på samme måde som de fleste nybyggede huse i Danmark.

Bolig 1 skal fungere som grundlag for sammenligning med de to andre huse i projekter, så forskerne kan se, hvilke tiltag der har fungeret og eventuelt ikke fungeret i de to andre testboliger. 

NOtech: Boligen, der ændrer beboernes adfærd

Bolig nummer 2 i testforsøget, også kaldet NOtech, vil forsøge at afhjælpe potentielle indeklimaproblemer uden brug af specielle tekniske installationer. 

Derfor er materialerne i huset afgasningsfrie og rummene er opdelt, så potentielle farer undgås. Fx er de to børneværelser mindre end normalt, mens der er oprettet et særskilt legerum i stedet. Samtidig er der etableret et udebad og udekøkken, der skal mindske fugt og partikelforurening indendøre.

Boligen er et forsøg på at ændre beboernes adfærd og dermed sikre et bedre indeklima. 

YEStech: Teknik sikrer godt indeklima

Den sidste testbolig hedder YEStech. Her vil forskerne undersøge om indeklimaet kan gøres sundt primært ved hjælp af tekniske løsninger. Fx er der installeret et specialudviklet ventilationssystem og emhætte, der skal fjerne beboernes partikelforurening. 

YEStech-huset ligner derfor i opbygning og rumopdeling et almindeligt hus, men sørger altså for et godt indeklima gennem tekniske installationer fremfor ændret beboeradfærd. Det vil desuden være muligt for beboerne selv at aflæse energiforbrug og mængden af skadelige stoffer i luften, hvilket måske kan bidrage til en mere indeklimavenlig beboeradfærd. 

Fremtidige byggerier skal lære af Sunde Boliger

Hele udstykningen skal med tiden rumme i alt 14 boliger, og det er meningen, at de kommende byggerier skal kunne tage ved lære af tre forsøgshuse. Køberne vil således kunne bestille løsninger i forsøgsboligerne, hvis de er interesseret.

Det er endnu ikke afgjort, om testfamilierne skal leje eller eje boligerne i forsøgsperioden. Uanset valg, vil boligerne efter endt forsøgsperiode blive solgt. Det tilstræbes, at prisen på boligerne kommer til at matche huspriser i området. 

Projektteamet bag Sunde Boliger

Bygherre: Realdania By & Byg, 
Totalrådgiver/arkitekt: Pluskontoret Arkitekter
Arkitekt: Lendager Arkitekter 
Ingeniør: MOE Rådgivende Ingeniører 
Indeklimakonsulent: Professor Torben Sigsgaard, Aarhus Universitet