Fjernvarmekunder må ikke stavnsbindes til dyre fjernvarmeløsninger. Med en ny aftale vil Folketinget indføre et prisloft, som skal sikre, at fjernvarmeselskaberne holder prisen på fjernvarme nede på at niveau, som kan konkurrere med udgifterne til en privat varmepumpe.

Hvad er tilslutningspligt og forblivelsespligt?

  • Tilslutningspligt: En forpligtelse for en ejendom til at være tilsluttet det kollektive varmeforsyningsanlæg i området, hvilket bl.a. indebærer, at ejendommens ejer skal bidrage økonomisk til den kollektive forsyning.
  • Forblivelsespligt: En forpligtelse for en ejendom, der allerede er tilsluttet det kollektive varmeforsyningsanlæg i området, til at forblive tilsluttet dette, hvilket bl.a. indebærer, at ejendommens ejer skal blive ved at bidrage økonomisk til den kollektive forsyning.

Kilde: Tilslutningsbekendtgørelsen

Hvis selskabet ikke lykkes med at nedbringe prisen, vil eventuelle bindinger ikke længere være gældende, og forbrugeren får mulighed for at vælge en anden varmeløsning til opvarmning af boligen.

– Hvis udrulningen af fjernvarme skal lykkes, må fjernvarme ikke blive meget dyrere end andre grønne varmeløsninger, og der skal være tillid til, at det lokale fjernvarmeselskab styres og ledes på bedste vis. Derfor styrker vi nu gennemsigtighed, ledelsesregler og tilsyn i fjernvarmesektoren, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard i forbindelse med offentliggørelse af aftalen.

Store udsving i priser

Fjernvarme er både ud fra økonomi og forsyningssikkerhed en god løsning for størstedelen af de danske varmekunder. Imidlertid har der været store udsving i priserne.

I 2023 varierede forbrugernes årlige varmepriser fra ca. 8.0000 kroner til op mod 39.000 kroner for opvarmning af et standardhus på 130 kvm. For en mindre del af fjernvarmekunderne kan det derfor være billigere at skifte til en anden opvarmningsform, men ikke alle har i dag den mulighed, fordi de er bundet af tilslutningspligt.

Nye krav til fjernvarmeselskaber

Den nye aftale skal både sikre konkurrencedygtige priser i form af et prisloft og større gennemsigtighed.  

Udover at gennemsnitsprisen for hvert selskab offentliggøres en gang om året forpligtes selskaberne, når loven er vedtaget, til at overholde et nationalt prisloft fastsat af Forsyningstilsynet. Prisloftet skal svare til prisen på installation og drift af en luft-til-vand-varmepumpe.

Det nationale prisloft, og de endelige betingelser for beregningen, er endnu ikke fastlagt, men Videncentret Bolius har i 2024 udregnet den årlige pris for opvarmning af et 130 m2 parcelhus inkl. afskrivning, service og rente med en luft til vand-varmepumpe til 16.872 kroner.

Hvis gennemsnitsprisen for varme set over en treårig periode overstiger prisloftet, forpligtes selskabet til at udarbejde og gennemføre en plan for nedbringelse af priserne. Er det ikke lykkedes selskabet at nedbringe prisen på fjernvarme indenfor en treårig tilpasningsperiode ophæves eventuelle forbrugerbindinger pålagt af kommunen. Der vil altså samlet gå seks år fra det første prisloft bliver udmeldt, til de første forbrugerbindinger kan ophæves.

Aftalen er indgået af et flertal bestående af alle folketingets partier undtagen Danmarksdemokraterne. Lovforslaget er sendt i høring hen over sommeren og ventes at kunne træde i kraft ved årsskiftet.