Spørg Bolius

Opstigende grundfugt - er omfangsdræn løsningen?

Kære Bolius.

Kan omfagsdræn fremtidssikre eller løse udfordringer mod opstigende grundfugt?

Når jeg læser om omfangsdræn, virker det som om, at et omfangsdræn kun løser udfordringer med fugt/nedbør, der kommer ovenfra.

Men hvordan løser man eller fremtidssikrer man imod nedefrakommende fugt som eksempelvis opstigende grundfugt.

Mvh

Troels

hej Troels

I nogle tilfælde vil et omfangsdræn være løsningen. Men det kommer bl.a. an på jordforholdene. I BygErfa, som indsamler, bearbejder og formidler byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis og forskning, skriver de i artiklen om: Omfangsdræn ved enfamilie- og småhuse

"Drænsystemer til bortledning af nedsivende overfladevand etableres, når jorden er tæt (leret), og grundvandsspejlet ligger under fundamenterne. Hvis der ikke drænes, dannes der et lokalt grundvandsspejl i det bassin, der opstår ved udgravningen til kælderen. Drænsystemer til sænkning af grundvandsspejlet udføres, når jorden er tæt (leret), og grundvandet står højt. I sandet jord med lavt grundvandsspejl udføres der ikke drænsystemer. I sandet jord med højt grundvandsspejl kan grundvandet ikke fjernes med et drænsystem. Her skal kældre bygges med vandtætte vægge og gulve under grundvandsspejlet, evt. med indskudsdræn."

I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at få etableret stikdræn ind under gulvet, ligesom det for det meste vil være nødvendigt med en pumpe, for at lede vandet fornuftigt væk.

Jeg synes det er værd at få nogle fagfolk til at vurdere mulighederne ved dit hus. Måske der er behov for en geoteknisk undersøgelse. De vil også kunne give en vurdering af hvilke tiltag der er bedst for dit hus.

Det skal afslutningsvis siges, at der er rigtig mange som vil få problemer med opstigende grundvand i årene fremover. Og ofte vil der kunne gøres noget, men der vil også være steder hvor det bliver meget dyrt og besværligt.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tue Patursson, fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden