Hvad er en masseovn?

Masseovnen er en stenovn opbygget af en kerne af ildfast materiale, som typisk er ommuret med teglsten (mursten).

Dens massive udformning gør, at en masseovn vejer i omegnen af 2-3 tons. Massen af de flere tons sten gør, at ovnen oplagrer varme, når der fyres i den. Denne varme afgives efterfølgende i løbet af flere døgn. Det betyder, at man kan nøjes med at fyre op i ovnen intensivt maksimalt 1-2 gange i døgnet.

Ovnens konstruktion og udformning gør, at den udnytter træets energi optimalt. Det skyldes både, at varmen lagres i stenene frem for at forsvinde ud gennem skorsten, men også at forbrændingen sker ved høje temperaturer på 800-1000 grader, hvorved energien i brændet udnyttes effektivt. Som sideeffekt gør den høje forbrændingstemperatur også, at mængden af forurening fra ovnen mindskes, i og med de fleste forurenende stoffer forbrændes.

Princippet stammer fra Finland, og ovnene kaldes også finske masseovne eller stenovne.

I princippet kan masseovne bruges i alle typer boliger. Da ovnen kun fylder godt 1 kvadratmeter i grundplan, og samtidig vejer flere tons, er det dog en forudsætning, at funderingen skal være i orden. Det kan derfor være nødvendigt at få støbt et fundament, før du opfører en masseovn.

Masseovnen bør placeres midt i huset, og huset bør været relativt åbent, for at varmen kan fordele sig til alle rum.

Hvad koster en masseovn?

Masseovnen kan opføres af en såkaldt ovnsætter. Typisk vil det koste fra 50.000 kr. og opefter (2019 priser) at få en professionel til at udføre opgaven.

Men du kan også vælge selv at bygge din egen masseovn ud fra et byggesæt af forstøbte, ildfaste elementer. Denne løsning koster omtrent det halve af, hvad det koster at få en ovnsætter til at bygge den, og det kræver ikke særlige forudsætninger at gå i gang.

Er du til den ultimative gør det selv-løsning, afholdes der rundt omkring i landet kurser i, hvordan du selv kan lære at bygge en masseovn. Prisen på en masseovn afhænger af, hvad den skal kunne, og hvordan den skal se ud.

Hvilke fordele er der ved en masseovn?

Den intensive, men relativt kortvarige fyring (op til 15 kg træ på ca. halvanden time) giver en effektiv og dermed mindre forurenende forbrænding end traditionelle brændeovne.

Det er billigere at fyre op i en masseovn end i traditionelle brændeovne, da den egner sig til alle slags brænde inklusiv de lette træsorter som gran og fyr.

Ud over, at masseovnen afgiver en meget behagelig og jævn varme, har ovnen den store fordel, at den ikke bliver så varm, at man ikke kan røre ved den. Du kan derfor stille møbler helt tæt op ad ovnen. Masseovnen kan have en bageovn indbygget, hvor du kan bage brød og lave mad. Endelig kan varmen fra masseovnen bruges til varmtvandsproduktion og til gulvvarme ved hjælp af en indbygget varmeveksler. Herved bliver masseovnen et godt alternativ til gasfyr, varmepumper og andre mere kendte varmesystemer.

Desuden kan masseovnen kombineres med solvarme via en fælles akkumuleringsbeholder til et varmesystem, som vil kunne forsyne de fleste boliger med hovedparten af den nødvendige energi til opvarmning af huset og til varmt vand.

En masseovn er nem at holde ren, og der dannes sjældent løbesod i skorstenen.

Hvilke ulemper er der ved en masseovn?

Ulemperne afhænger af, om der sammenlignes med en traditionel brændeovn eller med traditionel boligopvarmning som olie, gas eller andet.

En masseovn bliver ikke varm med det samme, når der fyres. Der går ca. 12 timer før varmen fra en fyring kommer helt ud til ovnens overflade og videre ud i rummene. Det er en ulempe, når du fx kommer hjem efter at have været bortrejst i en periode. I det daglige har det dog ingen praktisk betydning, da man her typisk vil fyre en gang om dagen. Dette forhold betyder også, at masseovnen ikke er så velegnet til et sommerhus, som man typisk kun bruger i weekenden indenfor fyringsperioden.

Den kan imidlertid altid bruges som ”pejs”, og skabe hygge og betydelig strålevarme ud i rummet, selv om den er kold, når man starter med at fyre.

Da masseovnen løbende skal holdes i gang, skal der være en alternativ varmekilde, hvis du er væk fra boligen i længere tid i vintermånederne, så din bolig som minimum kan holdes frostfri.

Masseovnen fylder forholdsvis meget og kan derfor give nogle arkitektoniske udfordringer at få passet ind i et eksisterende hus.

Hvilke love og regler gælder for masseovne?

Der stilles ikke nogen generelle miljøkrav til masseovne. Hvis man kigger på erfaringerne med forbrændingsprocessen og på de få målinger, der foreligger, er masseovnen miljømæssigt et attraktivt alternativ til brændeovne. Det vil sige, at der, ifølge Miljø- og Fødevareministeriet, ikke er nogen krav til udledning (emission) af partikler og flygtige organiske forbindelser, som der ellers er til brændeovne og brændefyr.

Hvor effektiv er masseovnen i forhold til traditionelle brændeovne?

Hvis masseovnen er rigtigt konstrueret og placeret, hvilket vil sige så centralt i huset som muligt, kan den klare opvarmningen af et areal på 100-250 kvadratmeter afhængig af, hvor godt dit hus er isoleret og hvordan dit varmesystem er udformet. Hvis et parcelhus opvarmes ved hjælp af en masseovn, kan varmeudgiften holdes helt nede på 1.000-4.000 kr. årligt, alt efter husets størrelse. Hvis der er behov for at supplere med en ekstra varmekilde, kommer den udgift oveni.

Sådan vedligeholder du en masseovn

Der kan komme sod på glasset i masseovnen, hvilket skyldes, at forbrændingen ikke er optimal. Sod på glasset kan nemt fjernes med lidt aske på en fugtig klud.

Askeskuffen skal tømmes regelmæssigt, så luftindtaget virker optimalt. Hvis asken kommer op over risten under ildstedet, kan risten let blive deformeret, og så skal den skiftes ud.

Bunden af massovnen renses mindst en gang om året. Det kan du gøre ved at støvsuge flyveasken med en gammel støvsuger, der kun bruges til dette formål. Du kan også købe en askesuger, kaldet ”askepot”, som er specielt beregnet til at suge aske op. De fås i flere modeller og koster typisk mellem 200-800 kr.

Hvis du synes, at ovnen ser lidt slidt ud, eller ønsker at give den en anden farve, kan du male den med silikatmaling eller kalke den. Du kan også beklæde ovnen med klinker eller fliser.