Spørg Bolius

Overslag fra håndværker - hvor meget må prisen svinge?

Til Bolius eksperter

Hvor meget må prisen svinge? Vi bad om at få et tilbud fra vvs'eren, inden vi gik i gang med at renovere badeværelse. Hans sagde, at da han ikke kunne se, hvad der var inde bagved, så kunne han ikke give fast pris, men han ville skyde på, at det ville kost ca. kr. 18.000 - 20.000 + moms. Så vi tænkte ca. kr. 25.000 - måske kr. 30.000, men så var der da lidt at give af.

Nu har vi fået regningen, som lyder på i alt kr. 49.200 incl. moms. Vi synes, at det er en voldsom stor prisforskel. Burde han have sagt noget til os undervejs, men skal vi virkelig acceptere, at prisen næsten er dobbelt op i forhold til det, som han først oplyste os (mundtligt) ? Burde han ikke have en idé om, hvad gamle huse kan gemme på og nævnt det for os ?

Med venlig hilsen

Lise D

Hej Lise

Dette gode spørgsmål er næsten et af de mest gennemgående spørgsmål, jeg får her i Spørg Bolius-panelet.

Og det er rigtig ærgerligt, for det giver altid meget utilfredse kunder for håndværkeren, også selvom arbejdet er udført efter de bedste intentioner, samt at arbejdet er super fint lavet.

En tilhørende klassiker er med eller uden moms-priserne. Dette alene kan få prisen til at svinge med 25 %. Priser oplyst til private skal dog altid oplyses inkl. moms, så det går vi/også ud fra, at der er tale om her.

En gammel tommelfingerregel har altid heddet sig, at hvis overslaget steg med mere en 15 %, så skal entreprenøren involvere bygherre og få dennes stillingtagen (stop, fortsæt eller ændringer i det aftalte).

Denne passage fremgår da også af betingelserne i AB Forbruger, §24 stk. 2. Men det så handler typisk om en netop nedfældet aftale.

§ 24. Forbrugeren skal betale den pris for arbejdet, som er aftalt. Er der ikke indgået aftale om prisen for arbejdet, skal forbrugeren betale entreprenøren, hvad der under hensyn til arbejdets art, omfang, udførelse, sædvanlig pris samt omstændighederne i øvrigt må anses for rimeligt.

Stk. 2. Har entreprenøren givet et prisoverslag, skal entreprenøren hurtigst muligt indhente forbrugerens stillingtagen til arbejdets fortsættelse, hvis prisen for arbejdet overstiger 15 procent, med mindre andet er aftalt. Hvis entreprenøren ikke indhenter forbrugerens stillingtagen, har forbrugeren ikke pligt til at betale det beløb, der kunne være sparet, hvis forbrugeren havde haft mulighed for at tage stilling til arbejdets fortsættelse.

En mere end fordobling af det beløb, som I har talt om, er ikke rimeligt. Det siger selv. Men det er vigtigt, at I holder jer for øje, at har I undervejs bestilt eller ytret ønsker om flere ting, end det oprindeligt aftalte, så kan og vil dette selvsagt også medføre prisstigninger.

Det er jo normalt nok, at håndværkeren spørger undervejs, hvorledes I vil have det. Og her er både håndværkeren, men også bygherre, ofte dårlige til at tale om økonomi.

Du kender lidt det modsatte fra restauranter. Her ved man som forbruger godt, at lige så snart du bestiller mere vand, sovs eller kartofler, så kommer der lige et ekstra felt på kvitteringen efterfølgende. Men sådan tænker mange ikke på håndværksarbejder. Der er det meget, ”nå ja, når nu du alligevel er i gang”.

Men opsummeret. Har I talt om en specifik opgave, som ikke har ændret sig fra start til slut, udover at vvs’eren skulle blive klogere på noget skjult, så er det ikke rimeligt med den prisændring/-forskel. Vvs’eren skulle jo selvsagt have indregnet en eller anden form for rimeligt tidsforbrug med det ukendte. Og så skulle han have kontaktet jer straks, da han oplevede, hvor stor opgaven var.

Rent praktisk handler det nok om, at han ikke har fået givet beskeden videre til sin svend. Og så har denne blot brændt timer af på at udføre det, han skulle.

Jeg håber; I kan bruge svaret.

Du kan også læse om det her: Forbrugerstyrelsen Håndværkerarbejde: Tilbud, overslag, maksimumpris eller efter regning

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Morten Mathiasen, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden