Spørg Bolius

Pigtråd

Må der anvendes pigtråd til afslutning af trådhegn i ca. 1,2 meters højde ud mod privat fællesvej i boligkvarter i byzone? Hegnet er ca. 35 år gammel. Den gældende lokalplan giver ikke svar herpå, blot at der må etableres trådhegn op til 1,3 meters højde.

Hej Michael P.

Der er i Hegnsloven regler for placering af både elektriske og pigtrådshegn i forhold til vej og sti.

Hegnsloven kapitel 1 Almindelige bestemmelser, § 3: 

"Elektriske hegn langs gade, vej, sti eller plads, hvor andre end hegnets ejer har færdselsret, skal være fjernet mindst ½ m fra færdselsbanen. Pigtrådshegn skal under tilsvarende forhold være fjernet mindst 1 m fra færdselsbanen, for gangstiers vedkommende mindst 1 m fra stiens midtlinie." 

Hvis du mener reglerne ikke er overholdt, kan du kontakte den aktuelle kommune.

Læs mere: Hegnsloven og Hegnssyn

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden