Uanset om du bor i et gammelt eller et nyt hus, er vedligeholdelse ikke noget, du kan slippe for. 

Danske huse er udsat for voldsomme og omskiftelige påvirkninger fra vejr og vind – frost og sne om vinteren, blæst og masser af regn om efteråret og strålende sol og varme om sommeren. Det slider på materialer, konstruktioner og nedbryder overflader – indendørs er det mest vores egen færden og brug, der slider. 

Ved at vedligeholde forlænger du levetiden på dine ting, og i det lange løb sparer du udgifter til udskiftning, når noget er helt nedslidt eller ødelagt. Du sparer også på ressourcerne og mindsker den klimabelastning, der finder sted ved produktionen af nye byggematerialer og nyt inventar. 

Da der ikke findes nogen facitliste for, hvordan man bedst vedligeholder sit hus, er det vigtigt, at du løbende efterser og vurderer husets tilstand, så du kan prioritere vedligeholdelsesarbejdet både på kort og lang sigt. Det er en god idé at tjekke huset to gange om året for at se, hvilke bygningsdele der kræver vedligeholdelse. 

Er du i tvivl om, hvad der skal prioriteres hvornår, er det en god idé at konsultere fagfolk, der på baggrund af deres viden og erfaring kan hjælpe dig med at planlægge arbejdet fremadrettet.

Vælg de rette materialer og metoder

Vedligeholdelse er selvfølgelig også et spørgsmål om økonomi. Det koster penge at vedligeholde, men det koster endnu flere at lade være. Det, der begynder som almindelig slitage, kan snart udvikle sig til en egentlig skade.

Mange vælger at udføre arbejdet selv, da det er dyrt at bruge håndværkere, og flere opgaver kan da også udmærket udføres som gør det selv-arbejde. Blot skal du huske at sætte dig grundigt ind i sagerne, inden du går i gang, og desuden bruge gode materialer. Igen kan en besparelse her og nu koste dyrt på længere sigt.

Lav det vigtigste arbejde først

Fornuftig vedligeholdelse handler om at prioritere de væsentlige opgaver højest. Tag og facader (klimaskærmen) holder regnen ude af huset, og det er derfor vigtigt at prioritere dette. 

Lysten til at investere i et nyt, flot køkken er måske størst og vil give mest glæde i det daglige, men hvis taget er nedslidt og skal skiftes, er det uden diskussion det, der skal prioriteres højest. Et utæt tag kan resultere i råd og svamp i tagkonstruktionen og kan på længere sigt bringe hele husets sundhed i fare.

Afløbs- og vandinstallationer er et andet eksempel på reparationer og vedligeholdelse, der skal prioriteres højt. Til forskel fra taget kan det dog være sværere at forudse, hvornår der er et kritisk problem, men når det opstår, er der ikke noget valg. Egentlige skader eller forhold, der kan udvikle sig til skader, skal derfor prioriteres fremfor rent kosmetiske problemer. 

I den mindre dramatiske ende trænger trægulvene måske til et ekstra lag lak. Får de det i tide, er det et mindre job, men bliver laklaget først slidt igennem til rent træ, kræves pludselig en afslibning af hele gulvet med efterfølgende to-tre lakeringer. 

Hvad enten du vil gøre arbejdet selv eller sætte håndværkere til det, er det under alle omstændigheder vigtigt at planlægge, prioritere og sætte penge af til de forskellige opgaver. Da akutte problemer selvsagt ikke kan forudses, er det altid en god idé at have et rådighedsbeløb i baghånden til den slags. 

Kortsigtet og langsigtet vedligeholdelse

De fleste udvendige opgaver skal udføres i sommerhalvåret, men det er af mindre betydning, i hvilken måned det præcis sker. Maling og pudsning af facaden udføres fx bedst, når solen ikke står direkte på og forårsager for hurtig fordampning, men omvendt må vejret gerne være lunt og tørt. 

Enkelte aktiviteter som rensning og eftersyn af tagrender og nedløbsrør er sæsonbestemte og skal som minimum udføres hvert efterår, når bladene er faldet af. Man bør dog også gå dem efter om foråret, så de er klar til sommerens kraftigere nedbør og eventuelle skybrud. 

Andre opgaver som maling og træbeskyttelse af vinduer, døre og andet udvendigt træværk skal kun gøres med års mellemrum, men er til gengæld meget tidskrævende. 

De fleste opgaver indendørs kan udføres året rundt og kan derfor passende henlægges til vinterhalvåret.

Mange større opgaver som netop vinduer, facader og tag kræver meget tid og/eller mange penge og kan med fordel planlægges et par år i forvejen. Du skal derfor både lægge en langsigtet og en kortsigtet vedligeholdelsesplan. På den måde kan du få afviklet vedligeholdelses- og reparationsopgaverne jævnt i løbet af året, når du har tid, og så forekommer de også mindre uoverskuelige. 

Er der på den måde styr på de store og krævende opgaver, vil du også have mere luft og overskud til de mindre og mere spontane arbejder, såsom at friske stuer eller børneværelse op med en ny farve, selvom der måske egentlig ikke trænger til at blive malet. 

Start derfor i god tid med at planlægge, ikke bare årets vedligeholdelsesarbejder, men så vidt muligt også de næste års.

Vedligeholdelsesplan

Det er en god idé at lave en vedligeholdelsesplan for dermed at få overblik over en kortsigtet og en langsigtet vedligeholdelse. Her sikrer du, at du får lavet en systematisk gennemgang og får et overblik over tilstanden på dit hus – og du sørger for at forebygge eventuelle skader. 

Du kan sætte det simpelt op på en liste, som du kan sætte flueben eller dato ved, når du har udført opgaverne. 

En sådan plan er også god dokumentation ved salg af huset, så den næste ejer kan få et overblik over, hvad der er udført, og hvad der snart skal udføres. 

Gå dit hus igennem som minimum to gange om året for at tjekke og vurdere tilstanden på de enkelte bygningsdele. Har du svært ved at lave en plan, kan du få hjælp hos en fagperson.

Har du netop købt eller er i gang med at købe et nyt færdigbygget hus, så sørg for, at der følger en drift- og vedligeholdelsesplan med inkl. datablade på de enkelte bygningsdele og materialer, hvor der er en beskrivelse af, hvordan der skal vedligeholdes.

  Sådan laver du en vedligeholdelsesplan

  Lav en liste med alle de bygningsdele op, der er gældende for dit hus. Notér hvilke materialer de enkelte bygningsdele består af. 

  På et hus er det fx:

  • Facade
  • Sokkel
  • Tag (kviste)
  • Udluftningshætter 
  • Skorsten
  • Tagrender og tagnedløb
  • Vinduer og døre inkl. ovenlys
  • Altaner
  • Terrasser 
  • Hæk/hegn
  • Kælder
  • Kloak og brønde
  • Terræn 
  • Installationer
  • Gulve
  • Vådrum, badeværelser
  • Lofter
  • Evt, stern, underhængsbrædder, vindskede
  • Inddækninger.

  Ud fra hver bygningsdel kan du lave kolonner eller rækker med: 

  • Materialer, fx mursten og fuger ved facader. Hvis muligt så henvis til datablade, produktnavn og producent 
  • Tilstand ved gennemgang. Husk at notere, hvor i huset og evt. orientering N, S, Ø eller V
  • Foto
  • Levetid
  • Årstal. Her noteres, hvad der er planlagt til vedligeholdelse, hvad der er udført, og  hvad der er gennemgået
  • Overslag på udgifter.