Hvilke problemer kan der opstå i plænen?

En gammel græsplæne kan med tiden begynde at trives dårligt eller få andre problemer. Som regel skal årsagen til problemerne findes i jorden.

Når du står og kigger ud over din plæne, kan du tydeligt se, om der er tegn på, at den mistrives. Tegnene kan fx være:

 • Mos i større mængder
 • Ukrudt i uacceptable mængder
 • Huller og ujævnheder
 • Græs, der mistrives, eller gule og visne områder

Også muldvarpe og mosegrise kan være et problem for haveejere med græsplæne.

Hvordan slipper du af med mos i græsplænen?

Mos er egentlig en fin lille plante, som holder græsplænen grøn, selv i tørt vejr, og som trives på skyggefulde steder, hvor græsset ikke klarer sig så godt. Så den letteste løsning er, at du holder fred med mosset og i stedet vælger at nyde de små bløde puder i plænen.

Du kan forebygge mos i græsplænen ved at pleje græsset omhyggeligt, så det vokser godt og dermed kan udkonkurrere mosset. Sørg for, at plænen får gødning og kalk efter behov, og klip ikke græsset for kort. Græsset skal mindst være 3-4 cm højt efter klipningen. Inden du giver kalk, bør du måle pH-værdien i jorden. Er den under 7, kan du give kalk.

Sådan bekæmper du mos i plænen

Hvis du ikke kan holde ud, at der er mos i plænen, eller hvis der efterhånden er mere mos end græs, så findes der flere metoder til at bekæmpe mosset.

Små pletter med mos kan du klare ved at rykke mosset af ved hjælp af en rive med faste tænder.

'Brug riven til at fjerne mos'

Vertikalskæring af græsplænen

Hvis der er meget mos i plænen, er det en god idé at bruge en såkaldt vertikalskærer - et skarptandet redskab, som dels fjerner mos og vissent græs, dels ridser plænen op, så der kan komme luft og vand ned til græsrødderne.

En vertikalskærer fås både til håndkraft og med motor. En motoriseret vertikalskærer kan lejes i et byggemarked.

'Kom mosset til livs med en vertikalskærer'

Når du har vertikalskåret græsplænen både på langs og på tværs, skal alt det løse mos og visne græs rives grundigt sammen og fjernes. Derefter kan du efterså med nye græsfrø.

Plænen ser forfærdelig ud i en måneds tid efter behandlingen, men derefter bliver den grøn og frodig igen - og forhåbentlig mosfri.

Kemisk bekæmpelse af mos

Den rigtige pleje og mosbekæmpelse med rive og vertikalskæring vil for de fleste haveejere være tilstrækkelig til at holde en fin balance mellem græsset og mos. 

Der findes dog flere mosmidler på markedet, der virker ved, at de spredes ud på plænen, hvorefter mosset vil visne og blive sort. Det døde mos skal herefter rives sammen, og der skal eftersås med græsfrø. 

Midlerne kan være baseret på forskellige pesticider, så inden du starter med at bruge dem til mosbekæmpelse, bør du overveje om manuel bekæmpelse er tilstrækkeligt af hensyn til miljøet. 

Tjek altid, at produktet er godkendt på Miljøstyrelsens hjemmeside og husk at følge anvisningen på produktet.

Skygge

Da mos trives bedre end græs i skygge, kan du løse problemet ved at fælde eller beskære de træer, der er årsagen til skyggen, men det er jo en noget drastisk løsning. Du kan også forsøge dig med at så en græsfrøblanding, der er specielt velegnet til skyggeområder.

Hvis det ikke virker, kan du droppe græsplænen på de skyggefulde steder og i stedet anlægge et bed med skovbundsplanter, som i modsætning til græsset vil trives meget fint i skyggen under træerne.

Hvordan bekæmper du ukrudt i græsplænen?

Det er lidt en smagssag, om ukrudt i græsplænen er et problem. Nogle haveejere kan vældig godt lide det lidt vilde, skødesløse og romantiske udtryk, der er over en plæne med bellis, mælkebøtter og ærenpris.

Andre ønsker sig en græsplæne, der er ren og grøn som en golfbane, og så er der jo ikke andet for end at bekæmpe ukrudtet. Men selv for de haveejere, der holder af lidt vildsom uorden, kan en plæne, der bliver alt for overfyldt med mælkebøtter og tidsler, være en torn i øjet.

Du kan forebygge, at der kommer for mange mælkebøtter i plænen, ved at gøde jævnligt. Det giver bedre vækstbetingelser for græsset og dermed mindre plads til mælkebøtter, tidsler og andet ukrudt. Helt slippe for mælkebøtter kan du nok ikke, medmindre du er indstillet på at bekæmpe dem med håndkraft med et mælkebøttejern.

Det er vigtigt, at du stikker mælkebøttejernet langt ned i jorden, og skærer mælkebøttens eller tidslens rødder over, så langt nede i jorden som muligt. På den måde svækker du planten, så den ikke har energi til at vokse videre.

Der findes også kemiske bekæmpelsesmidler til ukrudt i græsplæner, men lige som bekæmpelsesmidler mod mos bør du så vidt muligt undgå at bruge dem af hensyn til miljøet.

Vælger du alligevel at bruge kemiske midler til bekæmpelse, skal du sørge for at følge doserings- og udbredelsesvejledningen på produktet. 

Bruger du for meget, risikerer du at gøre mere skade end gavn, og i værste fald kan din plæne gå ud eller på anden måde tage skade. 

Hvordan retter du en ujævn plæne op?

En græsplæne kan med tiden blive ujævn og hullet. Årsagen kan fx være, at plænen fra starten er anlagt på et ujævnt underlag, eller at underlaget efterhånden er sunket sammen nogle steder. Lugning af ukrudt kan også give mindre huller i plænen.

Topdressing

Hvis der kun er mindre ujævnheder og huller, kan du løse problemet ved at sprede en topdressing - en blanding af muldjord og sand.

'Slip af med ujævnheder og huller i din græsplæne'

Bland 2 dele kompostmuld med 1 del sand. Dette blandingsforhold passer godt til den gennemsnitlige plæne.

Er din jord meget lerholdig, kan det være en god ide at bruge mere sand i blandingen, så den består af 1 del kompostmuld og 1 del sand. Er din jord omvendt meget sandet, kan du bruge 4-5 dele kompostmuld til en 1 del sand.

Sådan gør du

 • Bland græsfrø i din topdressing - se på posen med græsfrø, hvor mange der skal i.
 • Bland blandingen godt, så det er jævnt fordelt. Brug en stor ske eller hånden.
 • Fyld topdressingen i ujævnhederne i plænen. Fordel topdressingen med hånden, så det er jævnt fordelt og ujævnhederne er godt fyld op.

Sådan jævner du større huller ud

 • Proceduren er den samme ved større huller, men fyld ekstra topdressing i og tryk det. Der skal være en lille top på i forhold til resten af plænen, da topdressingen i hullet vil blive trykket sammen med tiden.

Hvis plænen er meget ujævn, kan det være den letteste løsning at starte helt forfra og omlægge hele græsplænen. Men dette bør være sidste udvej.

Hvad gør du ved gule eller visne pletter?

Gule eller visne områder i plænen kan opstå af flere grunde. De mest almindelige er:

 • At græsset mistrives, fordi du klipper det for kort
 • At jorden mangler næringsstoffer og i sjældne tilfælde kalk
 • At jorden er for hårdt pakket sammen, så regnvandet ikke kan løbe væk
 • At filtlaget under græsplænen er så tykt og tæt, at der ikke kommer tilstrækkeligt med luft og vand til rødderne
 • Overgødning
 • Skadedyr

Det hjælper ikke at så nyt græs, før du har gjort noget ved det grundlæggende problem. Hvis græsset mistrives, fordi der ikke kommer luft og vand til rødderne, kan løsningen være at give den gamle græsplæne en skønhedskur.

Hvordan giver du den gamle græsplæne en skønhedskur?

Inden du går i gang med skønhedskuren, skal du overveje, om plænen er så misligholdt og medtaget, at det er bedre at starte helt forfra og etablere en ny plæne.

Det er imidlertid et større arbejde at anlægge en ny plæne, så det kan godt betale sig at forsøge sig med en skønhedskur, før du opgiver den gamle græsplæne helt.

En gammel plæne har en særlig karakter - eller patina, om man vil, som kan være værd at bevare. Især hvis du holder af en fin og romantisk græsplæne med ærenpris, bellis, kløver m.m.

Arbejdet med at renovere græsplænen kan klares på en dags tid, hvis I er flere om det, og græsplænen ikke er alt for stor. Det er en god idé at leje en motoriseret vertikalskærer, da det letter arbejdet betydeligt.

Sådan giver du den gamle græsplæne en skønhedskur

 • Klip græsset helt kort, riv det afklippede græs sammen med en løvrive og fjern det fra græsplænen.
 • Kør med en vertikalskærer både på langs og på tværs af plænen, så rødderne kan få luft.
 • Riv plænen grundigt igennem med en rive med faste tænder, så du fjerner alt løst materiale og mos.
 • Spred en blanding af kompost, muld og grus (kaldes topdressing) ud over plænen, og giv også plænen en omgang gødning til græsplæner.
 • Fej topdressingen ned i det tilbageblevne græs med en kost, og kør evt. hen over plænen med en havetromle (kan lejes i et byggemarked).
 • Efterså med en græsblanding, der passer til stedet.
 • Vand plænen.
 • Gød plænen igen, når det nye græs er kommet i god vækst.

Hvad gør du ved tørre pletter, der skyldes tørke og slid?

I en tør sommer, som den i 2018, kan der opstå tørre pletter i græsplænen, der skyldes manglen på vand og slid på plænen. Dem kan du fjerne ved at benytte følgende opskrift. Det bedste tidspunkt at gøre det på er i september, hvor der stadig er jordvarme og nattedug og forhåbentlig lidt ustadigt vejr, som kan hjælpe græsfrøet til spiring. Så har du en fin, grøn græsplæne inden vinteren.

 • Riv op i de tørre pletter, så den øverste skorpe lige løsnes (det er nemmest efter regnvejr).
 • Fjern det gamle slidte og døde græs med en rive.
 • Lav en blanding af 50 % topdressing og 50 % sand eller køb en færdig plæne topdressing.
 • Læg et tyndt lag topdressing på de tørre steder og så nyt græsfrø oveni.

Tørke kan også ødelægge hele græsplænen. Hvis det er tilfældet, kan du enten gennemgå hele plænen som beskrevet i afsnittet "Sådan giver du den gamle græsplæne en skønhedskur" eller udlægge rullegræs, hvis du ønsker en hurtig løsning. Prisen for rullegræs er omkring 20 kr. pr. m2 (august 2018) for en plæne på 151-300 m2 - er græsplænen mindre, er kvadratmeterprisen lidt højere, og er græsplænen større, er kvadratmeterprisen lidt mindre.

Vær opmærksom på, at græs generelt er meget tørketolerant, og ofte vil blive grønt igen efter en tør sommer, når der kommer lidt regn. Før du går i gang med den helt store førstehjælp, kan du med fordel se tiden an.

Hvad kan du gøre ved mosegrise og muldvarper?

Mosegrise og muldvarpe kan også give problemer for haveejere med græsplæner - især ude på landet og i yderkanten af byområder. Både mosegrisene og muldvarpene lever i gange under jorden, og skyder jorden op som muldvarpeskud.

Muldvarpeskud er sådan set ikke et tegn på, at græsplænen mistrives - næsten tværtimod.

Muldvarpeskud skader ikke græsplænen, men kan selvfølgelig være irriterende nok alligevel, hvis man ønsker sig en pæn og velholdt græsplæne. Og mosegrisene kan også forårsage skader på træer og buske i haven ved at gnave i deres rødder.

Til gengæld kan mosegrisenes og muldvarpernes graveaktivitet faktisk også være til gavn for græsplænen, da den løsner og gennemlufter jorden.

Der findes ingen giftmidler, som du kan bruge mod muldvarpe og mosegrise i haven. Men du kan bruge særlige muldvarpefælder, som du graver ned og placerer i muldvarpens eller mosegrisens friskgravede gange.

Hvis problemet er meget generende, kan du også vælge at hyre et skadedyrsfirma.

De kan bekæmpe dyrene ved at sprøjte en giftig gas ned i gangene. Gassen er dog så giftig, at den ikke må bruges inden for 10 meter fra bygninger, hvor der bor mennesker eller dyr. Bekæmpelsen må kun foretages af personer, der har gennemgået et særligt kursus.

For bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe, kontakt din kommune (teknisk forvaltning) eller firmaer, der udfører skadedyrsbekæmpelse.

Podcast: Mig og min have

Episode 2: Græsplænen

I denne episode besøger vi greenkeeper Martin Nilsson hos Københavns Golfklub i Dyrehaven og hører hvordan de får golfbanen til at stå smukt. Vi får også tips til græsplæner med andre formål end en VM-kvalificering fra Jesper Corfitzen, haveekspert i Videncentret Bolius.

Hør alle afsnit samt få de nyeste via Apple Podcasts eller TuneIn.

Alle afsnit