Radonsug

Har du målt høje niveauer af radon, kan et radonsug være en fornuftig måde at nedbringe niveauet.

Et eller flere radonsug kan være en mulighed ved høje koncentrationer af radon i hjemmet. 

To slags radonsug:

  • Radonsug med naturligt aftræk (passivt sug)
  • Radonsug med mekanisk udsugning (aktivt sug)

Med naturligt aftræk bliver suget skabt udelukkende ved hjælp af temperaturforskellen mellem ude og inde samt vindpåvirkninger. Det er muligt at øge effekten ved at montere en vindhætte i toppen af afkastrøret.

Hvis det naturlige aftræk ikke kan reducere radonkoncentrationen til under det anbefalede niveau på 100 Bq/m3, kan du supplere med mekanisk udsugning i form af en ventilator, der suger aktivt. Ventilatoren minder meget om ventilatoren på dit badeværelse.

Metoder til at installere

Suget kan fx etableres centralt i huset ved at føre rør over taget, hele vejen ned igennem gulvkonstruktionen og videre ned i det underliggende materiale. Det er ofte nødvendigt med et lag af småsten, grus eller et lignende løst materiale, der kan blive suget fra, hvis radonsuget skal virke. 

På loftet kan rørene tilsluttes en fælles udsugningsventilator, som sænker lufttrykket under gulvkonstruktionen og reducerer radonindtrængningen.

Det sker ved, at røret fungerer som en skorsten. Da lufttrykforskellen mellem gulvets under- og overside bliver mindre – eller at lufttrykket under gulvet bliver mindst – bliver der suget mindre radon ind i huset, fordi gasserne fragtes væk fra undergrunden og ud via røret.

Radonsuget kan også føres ud igennem fundamentet/soklen og tilsluttes en ventilator placeret ude i det fri. Dermed tager det ikke plads indvendigt, og eventuel indendørs støj bliver reduceret.

Vær opmærksom på, at du ikke generer dine naboer med støj, hvis du vælger at føre dit radonsug ud i det fri.

 

 

Sørg for at placere afkastet, og dermed også ventilatoren, så der minimum er en afstand på 2,5 meter til naboskel.

Afhængigt af problemets omfang, husets størrelse og konstruktion kan det blive nødvendigt at lave flere rørføringer under gulvet forskellige steder i huset. Antallet af radonsug, som skal etableres i din bolig, afhænger af, om der findes indvendige fundamenter, som bryder det lag under gulvkonstruktionen, der skal suges fra.

Effekt

Et radonsug giver effekt med det samme og kan nedbringe mængden af radon i boligen til et acceptabelt niveau. Det bekræfter såvel udenlandske undersøgelser som den danske undersøgelse Radon-95, der er den første store danske undersøgelse af metoder til reduktion af radonindholdet i danske enfamilieshuse.

I undersøgelsen fra 1997 fik en bolig monteret aktivt sug tre steder, mens en anden bolig kun fik ét aktivt sug suppleret med tre udluftningsventiler. Reduktionseffekten i begge boliger var henholdsvis 95 og 74 procent, og boligerne havde inden undersøgelsen radonniveauer på over 200 Bq/m3 indeluft.

I Radon-95 henviser forskerne bag undersøgelsen også til undersøgelser i Sverige, Storbritannien og USA, som har vist reduktioner på 80-100 procent efter etablering af et radonsug.

Undersøgelser viser desuden, at aktive radonsug er mere effektive end passive sug. Aktive radonsug egner sig derfor godt i tilfælde med høje radonniveauer, mens de passive sug egner sig bedre ved moderate radonniveauer.

Et radonsug er også relevant, hvis din grund har jordforening – suget reducerer nemlig mængden af alle jordgasser, der trænger op i boligen.

Ulemper

Radonsug er ikke altid en fryd for øjet, fordi løsningen indebærer synlige ventilationsrør. Samtidigt skal du forvente, at du kan høre et aktivt sug.

Hvis du vil undgå disse gener, skal rørene ledes direkte ud i det fri frem for op gennem tag og bolig. Samtidigt findes der lyddæmpere, der kan hjælpe med at dæmpe ventilatorernes lyd.

Pris

Der er stor variation i prisen på radonsug, som afhænger af dit hus og den løsning, du vælger. Oftest koster et radonsug 10.000-30.000 kroner, men der er set løsninger på alt fra få tusind kroner op til 75.000 kroner. Priserne er inkl. moms og arbejdsløn med udgangspunkt i år 2015.

Etableringsomkostningerne omfatter udgifter til rørføring, evt. vindhætte, arbejdsløn og en eventuel mekanisk ventilator samt sugbrønd – det punkt under huset, hvor installationen suger fra. Punktet kaldes også en radonsump, og det er i princippet et hulrum (en faskine), der hjælper med at skabe det nødvendige lufttryk under huset. 

Radonsuget bliver desuden dyrere, hvis der opstår behov for yderligere rørføring, sammenløb og ventilationsenheder i tilfælde, hvor radonkoncentrationen er særligt høj.
Medregn også et årligt elforbrug på 260-610 kWh for et radonsug med aktivt sug.

Spørg en ekspert før du går i gang

Før du giver dig i kast med at etablere et radonsug, bør du søge råd og vejledning hos en byggesagkyndig. En rådgiver kan hjælpe dig med at vurdere, om et radonsug er den bedste løsning for dig, når du skal nedbringe mængden af radon i dit hjem.

Hvad er Radonfrithjem?

Radonfrithjem er en kampagne, der skal gøre det nemt for dig at få testet dit hjem – og som guider dig til løsninger, hvis du vil nedbringe dit radonniveau. 

Den radioaktive gasart radon er nemlig et overset problem i vores boliger, som hvert år koster menneskeliv. 

Men man kan måle sit radonniveau, og en radontest koster typisk mellem 500-1300 kroner. Den kan bestilles via Radonfrithjem, hvor du også får vejledning før, under og efter testen.

Tjek din risiko