Spørg Bolius

Regnskab solceller

Jeg efterlyser en forklaring på forskellen mellem produktionen angivet af mit solcelleanlæg og så oplysningerne på min elmåler (er tilsluttet nettomålerordning).

På elmåleren kan jeg bl.a.. aflæse at forbrug i alt er registreret til 3.491 kWh og at jeg har solgt 4.288 kWh til net. Mit anlæg angiver produktionen til 5.096 kWh, så hvorledes skal disse tal forstås og hvor er "resten" af produktionen forsvundet hen?

Leif G.

Hej Leif

For lige at være helæt sikker, spurgte jeg et par gode venner og "kollegaer" på Teknologisk Institut, og de har følgende svar:

"Elmåleren har to registre.
Hver gang forbruget er større end produktionen, dvs. der tilføres effekt fra elnettet, så tælles forskellen op i det ene register.
Er produktionen større end forbruget, tælles op i det andet register.
Den samlede elproduktion fra solcelleanlægget kan derfor ikke aflæses af elmåleren. Den kan kun aflæses på inverteren.
 
Det samlede elforbrug vil kunne beregnes som: kWh aflæst på inverter minus kWh solgt til elnet + kWh købt fra elnet.
Det kan man dog kun beregne, hvis elmåleren er nulstillet præcis samtidig med, at solcelleanlægget er sat i drift.
Ellers må man en given dag notere registrene i elmåleren. I beregningerne fremover må man så korrigere for disse initialværdier.
 
Hvis det antages, at elmåler og inverter er idriftsat samtidig i nedenstående eksempel, vil det samlede elforbrug frem til dato for aflæsningerne være 5096-4288+3491=4299 kWh.
På den gamle nettomålerordning (årsaflæsning)vil man få udbetalt (4288-3491)*0,6=478 kr.
Håber det er forståeligt".

 
Venlig hilsen

Søren Poulsen
Seniorkonsulent, solceller
Køle- og Varmepumpeteknik
Energi og Klima
Teknologisk Institut

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden