Den øgede fokus på klimaet smitter nu også af på boligpriserne og betyder lavere priser for boliger beliggende i områder med risiko for oversvømmelse.

Ifølge en økonomisk analyse fra Danmarks Nationalbank handles huse i risikoområder med en rabat på i gennemsnit 6 procent. I analysen er der sammenlignet med tilsvarende huse, som ligger udenfor et risikoområde.

Stigende bekymring for oversvømmelse

Nationalbankens analyse ligger i forlængelse af en opinionsundersøgelse fra august 2021 bestilt af ejendomsmæglerkæden Home. Ifølge undersøgelsen bekymrer et stigende antal danskere sig om risikoen for oversvømmelse i egen bolig. 

For halvandet år siden var 11 procent af boligejerne bekymret for oversvømmelse, men det tal er steget til knap 18 procent i 2021. Flere boligkøbere er samtidig interesserede i, om der er risiko for oversvømmelse. 

- Overordnet vurderer vi, at der lidt oftere end tidligere spørges ind til oversvømmelse. Boligen har stor betydning for vores hverdag og økonomi, så det er helt naturligt. Men der kan være stor forskel på, hvor meget risikoen for oversvømmelser fylder – alt efter de enkelte kunder, boligen og området, forklarer Senior kommunikationskonsulent   i Home, Michael Dalsager.

Lavere huspriser i risikoområder for oversvømmelse

Home har ikke nogen statistik for, om risikoen for oversvømmelse afspejler sig i lavere huspriser.

- Men det er klart, at hvis du ejer en bolig, der har været oversvømmet, og der ikke er gjort noget forebyggende endnu, så vil det sandsynligvis slå igennem på prisen – både i prissætning og forhandling. 

- Og helt generelt gælder det, at en boligkøber vil forsøge at få afslag på ting, der kan koste penge for ham eller hende at fikse eller påvirke værdien negativt fremover, forklarer Michael Dalsager.

Boligkøbere bør vurdere, om huse er sikret mod vand

For fagekspert Tue Patursson fra Videncentret Bolius er der tale om en naturlig udvikling hos boligkøberne, hvor endnu en faktor skal tages med på opmærksomhedslisten:

- Med de klimaændringer vi allerede mærker, og de meldinger om mere ekstremt vejr og højere vandstande i havene som klimaeksperterne kommer med, så er det naturligt, at også boligkøbere forholder sig til risikoen. Jo flere gange vi ser oversvømmelser, og jo flere gange det får fokus i medierne, desto mere vil det være et kriterie som boligkøbere har med på den såkaldte opmærksomhedsliste, vurderer han.

Tue Patursson peger på, at på samme måde som køberne bør forholde sig til tilstandsrapport og energimærkning, så bør de også forholde sig til, hvordan huset er sikret mod vand.

- Foruden at kigge på fx vandetkommer.dk, hvor man kan få en risikovurdering af adressen, så kan man enten selv tage udgangspunkt i en klimatjekliste, eller man kan få hjælp af en rådgiver, anfører han,

Køberne glemmer risiko med tiden

I både Nationalbankens analyse og i den udenlandske forskning finder forskerne frem til, at rabatten på de oversvømmelsestruede huse er størst umiddelbart efter en større oversvømmelse som i 1999. Derefter aftager rabatten med tiden - tilsyneladende i takt med, at risikoen for oversvømmelse skubbes længere bagud i købernes hukommelse.

Samme tendens ses i en rapport fra Københavns Universitet (KU), "Tættere på klimatilpasningens samlede effekter". Forskerne fra KU kommer frem til, at priseffekten på de oversvømmelsestruede huse forsvinder efter tre år. KU-rapporten omfatter dog alene Roskilde og Frederikssund Kommuner, mens Nationalbankens undersøgelse gælder for hele landet.