Rotteanmeldelser eksploderet siden 2007: Se udviklingen i din kommune

De fleste kommuner får langt flere rotteanmeldelser nu end tidligere. Rotteproblemet skyldes klimaforandringer, dårligt vedligehold af kloakker, og at vi ofte tilbyder rotterne husly og nem aftensmad uden at vide det.

Antallet af rotteanmeldelserer steget fra knap 145.000 i 2007 til godt 212.000 i 2016. Foto: Pavel Ševela / Wikimedia Commons.

Rotter er et stigende problem for de danske boligejere.

De forhadte gnavere holder ikke bare til i skumle baggårde eller møddinger på landet – de lever i bedste velgående i de pæneste villakvarterer.

– Antallet af anmeldelser af rotter har været stigende i flere årtier og især i de seneste seks år, forklarer Mikkel Hall, funktionsleder i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, til Bolius.

Danskerne anmelder rotter som aldrig før

Boligejernes Videncenter har indhentet data om rotteanmeldelser fra alle landets 98 kommuner. Tallene viser blandt andet, at antallet af rotteanmeldelser – det vil sige antallet af henvendelser til kommunerne fra borgere, der har set rotter – samlet er steget med ca. 46 procent fra knap 145.000 i 2007 til flere end 212.000 i 2016.

Klik på kortet og se udviklingen i rotteanmeldelser i din kommune

LÆS OGSÅ: Rotter i boligen

Du risikerer bøde

Har du rotter på din grund uden at gøre noget ved det, risikerer du en bøde. Du kan dog også få bøde for selv at begynde at bekæmpe rotter med fælder eller gift.

Du SKAL derfor anmelde det til kommunen og lade deres professionelle skadedyrsbekæmper gøre arbejdet.

Du skal ikke betale for det – men i mange kommuner har du allerede betalt et gebyr for rottebekæmpelse via din ejendomsskat.

Mikkel Hall forklarer, at en del af stigningen kan skyldes, at anmeldelsen af rotter er blevet digital og dermed lettere tilgængelig for borgerne.

– Der er dog ingen tvivl om, at rotter er et problem, vi er meget opmærksomme på, og som vi ikke helt har styr på endnu, siger han.

Svært at få overblik

Ann-Charlotte Heiberg, der er biolog og rådgiver i rottebekæmpelse, fortæller, at det er umuligt at sætte et specifikt antal på rottepopulationen, men meget tyder på, at rotterne anno 2017 lever i sus og dus.

–  I de senere år har vi haft mange milde vintre. Det betyder, at hvor der før overlevede to rotter i en bestand, overlever der måske otte. Derfor er niveauet allerede højere, når de begynder at yngle i foråret, forklarer Ann-Charlotte Heiberg.

At vi ikke som i gamle dage har affald og afføring liggende i gaderne, men nydeligt pakket væk under jorden, er faktisk også et plus for rotterne.

– Vores veludviklede kloaksystemer er det perfekte levested for rotter, fordi der er lunt og masser af føde, og der er ingen naturlige fjender, siger Mikkel Hall.

10 trin: Sådan gør du, når du opdager rotter i din bolig

  1. Husk, at du har pligt til at anmelde det til kommunen, når du ser en død eller levende rotte, rotteekskrementer eller gnav­spor. Det gælder, uanset om du opdager det på din egen grund eller i gadebilledet.
  2. Skriv ”rotter” i søgefeltet på din kommunes hjemmeside, og følg vejledningen.
  3. Afvent skadedyrsbekæmperen, som kommunen skal sende ud til dig inden for 24 timer, hvis rotten er i dit hus – og inden for en uge, hvis den er udenfor.
  4. Spørg skadedyrsbekæmperen til råds om, hvordan du kan sikre, at rotterne ikke kommer igen.
  5. Kontakt dit forsikringsselskab,  hvis du har mistanke om rørskader i kloaksystemet, eller hvis noget i boligen er ødelagt.
  6. Aftal proceduren med forsikringsselskabet. De går ikke i gang med udbedringer, før rotterne er bekæmpet. Men hvis der er konstateret skader på kloakrørene, og du har dækning for skjulte rør- og stikledninger, igangsættes reparationen med det samme.
  7. Sørg for at alle steder, hvor rotterne kan være kommet ind, bliver forsvarligt sikret.
  8. Desinficér alle områder, hvor rotterne har været.
  9. Kontakt  forsikringsselskabet igen, når rotterne er bekæmpet for at få udbedret skader.
  10. Ser du nye rotter, skal du igen anmelde det til kommunen

Døren er åben for rotterne

Men én ting er, at rotterne har fået bedre mulighed for at formere sig. Noget andet er, at der på mange parcelhusgrunde lige så godt kunne stå et stort ”velkommen”-skilt til rotter.

– Vi er rigtig gode til at etablere skjulesteder og lægge føde ud til rotterne. I vores parcelhushaver har vi altid en plet, hvor der er lidt rodet med grenbunker og mere vegetation, som giver plads til rottereder. Måske har vi nedfaldsfrugter, der ikke bliver fjernet. Eller vi fodrer fugle eller holder høns, hvor vi ikke får sikret foderet, siger Ann-Charlotte Heiberg og fortsætter:

– Vi glemmer også ofte at tænke over, at vi som boligejere har pligt til at rottesikre vores hus. Rotter kan komme ind ad alle åbninger, der er større end to centimeter, og de kan hoppe næsten en meter højt og grave cirka 60 centimeter dybt, siger hun.

Tjek stikledningerne

At der i et klassisk villakvarter normalt bor 1-2 rotter per 100 meter hovedkloakledning  og 3-4, når man kommer længere op i kloaksystemet, ville i øvrigt ikke være et problem, hvis vi bare vedligeholdt vores kloakker. Så ville rotterne nemlig blive nede i kloakkerne.

– Som boligejer er man forpligtet til at sikre, at stikledningen og brønde på egen grund er intakt og ellers få dem udbedret af en autoriseret kloakmester. Men mange ved slet ikke, hvor deres skelbrønd ligger og har aldrig fået tjekket deres stikledning, siger Ann-Charlotte Heiberg.

Stikledningen er det kloakrør, som forbinder boligens kloaksystem med det kommunale hovedkloaksystem og går fra skelbrønden til det enkelte hus.

Selvom det er et samfundsproblem, at boligejerne ikke tjekker deres stikledning ved at bestille en tv-inspektion, og flertallet ikke har installeret rottespærrer, mener Ann-Charlotte Heiberg og Mikkel Hall ikke, at rottespærrer bliver et lovkrav.

– Rottespærrer er kun en god idé, når man har sikret sig, at selve kloakrøret er tæt. Og en rottespærre kan være en direkte dårlig idé nogle steder, hvis man fx  har et vandbesparende toilet. For så kan det give større risiko for tilstopning af rørene, siger Ann-Charlotte Heiberg.

– Jeg tror ikke, politikerne vil påføre boligejerne den udgift. Til gengæld diskuteres det, om en tv-inspektion og et stikledningstjek altid bør indgå i en tilstandsrapport, så man ikke uforvarende køber en rotterede, supplerer Mikkel Hall.

Tv-tjek som pakkeløsning

Tine R. Sode, fagekspert i Bolius, mener, man skal passe på med at skrive flere ting på boligejernes to-do-liste.

– Som boligejere bliver vi pålagt flere og flere ting, og der er i forvejen mange udgifter i en købs- og salgssituation. En fugtmåling og evt. en skimmelsvampetest bør nok komme før TV-inspektion i kloakken i en tilstandsrapport, siger hun.

Hun mener til gengæld, at flere ville tjekke deres kloakker og få etableret rottespærrer, hvis kommunerne lagde pakkeløsninger på bordet.

– Der er så mange ting, man hele tiden burde tjekke, så de fleste får nok ikke tilset kloakkerne, før de ser rotten i toilettet. Men hvis der blev udbudt standardløsninger med  tv-inspektion og udbedring af kloakken, ville det være nemmere at overskue, siger Tine R. Sode.

Hvem betaler rottegildet?

  • Kommunen betaler rottebekæmpelse og skal opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører til kommunale institutioner og ejendomme.
  • Forsyningsselskaberne betaler vedligehold af hovedkloaksystemerne.
  • Du skal selv betale vedligehold af stikledningen fra hovedkloaksystemet og ind til dit hus.

Du kan via dit forsikringsselskab være dækket i forhold til rotteskader på flere måder:

  1. En husforsikring, der har dækning for ”skjulte rør- og stikledninger”, dækker huller på din stikledning og andre skader, rotter har forårsaget, hvis de er kommet ind i huset på grund af huller i stikledningen.
  2. En udvidet dækning/tillægsforsikring kan give dig dækning for gnaverskader fra rotterpå ledninger, isolering, ting eller møbler i huset, uanset hvordan rotterne er kommet ind.
  3. Ring til dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl om, hvordan du er eller kan blive dækket i forhold til rotter.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab