Selv om medierne har fokus på de stigende boligpriser i København og til dels i Aarhus, er virkeligheden en helt anden i de fleste af landets større provinsbyer. 

Her vrimler markedet med billige ejerlejligheder og lejelejligheder til priser på under halvdelen af, hvad du skal betale i København og Aarhus.

Det viser en undersøgelse af eje- og lejepriser på lejligheder i 16 provinsbyer fordelt over hele landet samt i Nørrebro i København, som Videncentret Bolius har foretaget. Undersøgelsen baserer sig på data indsamlet i 2019 og 2020 fra de to boligportaler, boliga.dk og boligportal.dk.

På lejeboligområdet omfatter undersøgelsen tidsubestemt udlejning af privatejede lejligheder. Lejeniveauet er baseret på antallet af boliger under de respektive postnumre. Som modstykke er der valgt stort set tilsvarende ejerlejligheder i det samme område.

I tabellen herunder kan du se prisen på, hvor meget det koster om måneden at bo i henholdsvis en ejerlejlighed og en lejelejlighed i 17 postnumre. Nederst i artiklen kan du se uddybende oplysninger fra de 17 postnumre.

Månedlig boligudgift fordelt over fem år

 Areal m2:Eje:Leje:
2200 København N566.6248.536
3400 Hillerød656.2648.218
4100 Ringsted1026.96510.451
4400 Kalundborg725.1945.267
4700 Næstved716.5316.039
4800 Nykøbing F726.0485.878
5000 Odense826.3258.488
5700 Svendborg966.8577.787
5800 Nyborg926.1366.609
6100 Haderslev926.3756.601
6700 Esbjerg544.8844.399
7100 Vejle847.2496.696
7400 Herning1257.89210.052
8700 Horsens625.2485.571
8900 Randers565.0514.057
9000 Aalborg625.6865.544
9800 Hjørring765.7214.961


Kilde: Egne beregninger. Eje/lejeperiode udgør fem år. Skatteprocent: 33,6. Genbrug af tinglysningsafgft: 100 %. Kurs på obligation: 99,75. Kuponrente: 1,0. Bankrente: 5,25 %

Løbetid på begge lån: 30 år. Beregninger tager udgangspunkt i en købspris på 2 mio. kr. Udbetaling: 5 pct. Realkreditlån: 80 pct. Restfinansiering: Banklån.

Boligudgiften er beregnet som den månedlige ydelse efter skat med tillæg af omkostninger til vedligeholdelse og udgifter i forbindelse med et køb og et salg. Fra nettoydelsen trækkes en årlig værdistigning på 1 procent og afdrag på bank- og realkreditlån. I lejeboligen er depositim på tre måneders husæeje fordelt ud over hele lejeperioden, da det antages, at  depositum bliver brugt til  genopretning af lejlighedens stand ved fraflytning.

Høje boligpriser gør køb af ejerlejlighed mere attraktivt

Undersøgelsen viser en lidt paradoksal tendens til, at jo højere prisen på en ejerlighed er – jo mere attraktivt er det at eje frem for at leje. Men det er der flere forklaringer på: 

  1. Høje ejerboligpriser følges af tilsvarende høje lejepriser, hvilket gælder for Københavnsområdet og til en vis grad også Odense.
  2. Høje ejerboligpriser resulterer i tilsvarende høje værdistigninger, hvilket er med til at nedbringe den samlede boligudgift over den fem år lange ejerperiode. Med en årlig værdistigning på en procent, vil en ejerlejlighed til 800.000 i fx Esbjerg kun stige med 8.000 kr. årligt mod næsten tre gange så meget på Nørrebro i København. 
  3. Afdragene stiger i takt med prisen på ejerlejligheden. Jo højere pris - jo mere betaler du i afdrag. Dermed øges friværdien i lejligheden ved et salg, hvilket nedbringer den samlede boligudgift.
  4. Der er en række faste driftsudgifter på en ejerlejlighed, som ikke følger prisen på lejligheden. En lejlighed til 2,2 millioner kr. på Nørrebro i København koster fx ikke tre gange så meget i ejerudgift som en tilsvarende lejlighed i Esbjerg. Dermed vægter ejerudgiften tungere på en billig lejlighed end på en dyr lejlighed.

Ejerlejligheder i provinsbyer sælger ikke sig selv

Den anden side af mønten er at lave ejerlejlighedspriser gør det mere attraktivt at leje frem for at eje. Den tendens understøttes af en række mere ’bløde’ forhold på boligmarkedet i mange provinsbyer. 

For det første har de fleste provinsbyer oplevet lavere prisstigninger end i de to store bycentre, København og Aarhus. På landsbasis er prisstigninger på ejerlejligheder simpelt trukket op af store prisstigninger i Aarhus og København.

For det andet er liggetiden for en ejerlejlighed i en af de undersøgte provinsbyer typisk højere end i København og Aarhus. 

Og for at føje spot til skade, er prisnedslagene på en lejlighed i provinsbyerne større end i de to storbyer, fremgår det videre af data fra Finans Danmark.

Folketal på skrump i udkantskommuner

En medvirkende forklaring på det mere afdæmpede ejerlejlighedsmarked i mange provinsbyer er en befolkningstilvækst under landsgennemsnittet på 4,6 procent frem til 2030. 

I kommuner som Kalundborg, Haderslev og Hjørring forventer Danmarks Statistik stort set nulvækst eller en direkte fald i befolkningstallet. Samlet er det forventningen, at 10 kommuner, som rummer de undersøgte provinsbyer, vil opleve en lavere befolkningstilvækst end landsgennemsnittet.

Set i det lys, er det derfor heller ikke overraskende, at mange boligsøgende i provinsen vælger en lejebolig frem for en ejerbolig – selv om lejeboligen måske er lidt dyrere end ejerboligen set over en femårig periode – da der er en risiko for vigende priser, eller at lejligheden kan være svær at sælge.

2-værelses lejlighed til 4.500 kroner i provinsbyer 

Fælles for de fleste af de udvalgte provinsbyer er et relativt stort antal ledige lejeboliger set i forhold til antallet af udbudte ejerlejligheder. Samtidig er huslejen langt lavere end i København og svinger typisk mellem 800 og 1.000 kr. pr. kvadratmeter i årlig leje.

For en 2-værelses lejlighed på 60 m2 svarer det til en månedlig leje på 4.500 kr. hvilket skal sammenlignes med 8.000 til 9.000 kr. i København. 

Lejepriser for lejligheder højest i Hillerød, Odense og Ringsted

Overordnet set skiller Hillerød, Odense og Ringsted sig ud med de højeste lejeniveauer i de undersøgte provinsbyer. Det relativt høje lejeniveau i Hillerød kan forklares med nærheden til København og et stort antal nybyggede lejligheder. 

Ringsted adskiller fra de andre provinsbyer sig med et stærkt begrænset udvalg af lejligheder, mens lejeniveauet i Odense kravler op på små 1.200 kr. årligt pr. kvadratmeter i kraft af byens størrelse. Omregnet svarer det til en husleje på omkring 6.000 kr. for en 60 m2 stor lejlighed i Odense.

Kæmpeudbud af lejeboliger i Aalborg

Aalborg adskiller sig fra de øvrige provinsbyer ved både at rumme et stort antal uddannelsessøgende og have et stort udbud af billige lejeboliger. Huslejeniveauet ligger på omkring 1.000 kr. årligt pr. kvadratmeter, hvilket svarer til 5.000 kr. for en 60 m2 stor lejlighed.

Samtidig er udbuddet af private lejelejligheder det største uden for Københavns Kommune, hvilket i en vis udstrækning kan forklares med et stort nybyggeri af lejeboliger i havneområdet. 

I modsætning til i København er lejeniveauet i de nybyggede lejligheder dog moderat og ligger på mellem 1.000 og 1.200 kr. årligt pr. kvadratmeter. Fx fås en 96 m2 stor lejlighed i Havnehusene til 8.295 kr. i månedlig leje.

Begrænset udvalg af ejerlejligheder i provinsbyer

I flertallet af de undersøgte provinsbyer er udvalget af ejerlejligheder stærkt begrænset set i forhold til antallet af private lejelejligheder. 

Det gælder store jyske købstæder som Esbjerg, Vejle, Herning, Horsens og Randers, hvor der er udbudt op til fem gange så mange private lejelejligheder som ejerlejligheder.

I princippet skulle det lave udbud presse prisen på ejerlejligheder op, men da alternativet til en ejerlejlighed ofte er en billig lejelejlighed, holder priserne sig i ro. 

En standard to-værelses lejlighed centralt beliggende ejerlejlighed i Esbjerg er set udbudt til 775.000 kr. – uden at blive solgt. På Nørrebro i København vil en tilsvarende lejlighed typisk blive solgt for 2,2 til 2,5 millioner kr.

Sådan ser eje- og lejeboligmarkedet ud i Danmark

I det efterfølgende ser vi på en række lokale boligmarkeder med fokus på eje- og lejelejligheder. Vi har udvalgt otte nøgletal fra hver af de 17 postnumre, hvilket giver et overblik over de lokale boligmarkeder.

Læs forklaringen på nøgletallene: 

Købspris på ejerlejlighed: Angiver købsprisen på en konkret og centralt beliggende ejerlejlighed, som er typisk for lokalområdet.

Købspris pr. m2: Angiver prisen for en m2 BBR-areal i ejerlejligheden.

Boligudgift fordelt over fem år: Udgiften er beregnet som den månedlige ydelse efter skat med tillæg af omkostninger til vedligeholdelse og udgifter i forbindelse med et køb og et salg. Fra nettoydelsen trækkes en årlig værdistigning på 1 procent og afdrag på bank- og realkreditlån. Boligen er forudset afhændet efter en ejerperiode på fem år.

Udbudte ejerlejligheder: Angiver udbuddet af ejerlejligheder den 9/9-20 som indhentet på boliga.dk

Indbyggertal: Antal indbygger i byområdet under det givne postnummer. Tallet for Odense og Aalborg angiver dog hele byområdet.

Boligareal (BBR): Ejerlejlighedens udvendige areal og andel af fællesarealer som fx trappeopgang.

Årlig leje pr. m2: Angiver den årlige leje for en m2 lejebolig. Tallet dækker over et gennemsnit for lejelejligheder udbudt på boligportal.dk i samme kvarter

Månedlig leje: Huslejen angiver lejen for en lejelejlighed med samme BBR-boligareal som ejerlejligheden og i samme kvarter. Huslejen er sammensat af den månedlige leje plus afskrivningen på tre måneders depositum, som forventes brugt på vedligeholdelse ved fraflytning efter fem år.

Udbudte lejelejligheder: Angiver udbuddet af lejerlejligheder til tidsubegrænset udlejning den 9/9-20. Indhentet på boligortal.dk.dk

Befolkningstilvækst i procent/10 år: Angiver Danmarks Statistiks forventede befolkningstilvækst i hele kommunen frem til 2030 og er dermed en strømpil for befolkningsudviklingen i det valgte byområde.

2200 København N

Købspris lejlighed2.150.000Boligareal (BBR)56
Købspris/m238.393Årlig leje/m21.742
Mdl. boligudgift fordelt over fem år6.624 Månedlig leje8.536 
Udbudte ejerlejligheder89Udbudte lejelejligheder27 
Indbyggertal79.951 Befolkningstilvækst i procent/10 år13


Vi har valgt Nørrebro som repræsentant for Københavns-området. Bydelen er præget af få private lejeboliger og et stort udvalg af ejerlejligheder til nogle af landets højeste kvadratmeterpriser. Men da huslejen på det private udlejningsmarked er tilsvarende højere, er det fortsat en dyr fornøjelse at bo til leje. 

3400 Hillerød

Købspris lejlighed1.520.000 Boligareal (BBR)65
Købspris/m223.385 Årlig leje/m21.445 
Mdl. boligudgift fordelt over fem år6.264 Månedlig leje8.218 
Udbudte ejerlejligheder45Udbudte lejelejligheder39 
Indbyggertal33.391Befolkningstilvækst i procent/10 år6,1 


Hillerød ligger godt placeret i forhold til arbejdspladser og transportmuligheder, hvilket afspejler sig i høje boligpriser. Huslejen i det private udlejningsbyggeri ligger derfor også relativt højt med et niveau på 1.445 kr. pr. m2. Omregnet svarer det til cirka 8.200 kr. for en lejlighed på 65 m2

4100 Ringsted

Købspris lejlighed1.495.000 Boligareal (BBR)102 
Købspris/m214.657 Årlig leje/m21.171 
Mdl. boligudgift fordelt over fem år7.032 Månedlig leje10.451 
Udbudte ejerlejligheder12Udbudte lejelejligheder
Indbyggertal22.898Befolkningstilvækst i procent/10 år5,6 


På trods af gode togforbindelser til København og forventninger om en pæn befolkningstilvækst, er der alligevel relativt lave boligpriser i Ringsted. Vær dog opmærksom på, at udbuddet af både ejer- og lejelejligheder er begrænset i kraft af bl.a. byområdets ringe størrelse.  

4400 Kalundborg

Købspris lejlighed895.000 Boligareal (BBR)72 
Købspris/m212.431 Årlig leje/m2836 
Mdl. boligudgift fordelt over fem år5.194 Månedlig leje5.267 
Udbudte ejerlejligheder8Udbudte lejelejligheder22 
Indbyggertal16.295Befolkningstilvækst i procent/10 år0,2 


Kalundborg er et område med stort set ingen befolkningstilvækst gennem de næste 10 år, hvilket afspejler sig i lave boligpriser. Den anførte lejlighed til 895.000 er efter fire år på markedet stadig ikke solgt. Med det i baghovedet er det forståeligt, at boligsøgende foretrækker en lejelejlighed, som fås til nogenlunde den samme månedlige udgift som en ejerlejlighed.  

4700 Næstved

Købspris lejlighed740.000 Boligareal (BBR)71 
Købspris/m210.423 Årlig leje/m2972 
Mdl. boligudgift fordelt over fem år6.531 Månedlig leje6.039 
Udbudte ejerlejligheder58Udbudte lejelejligheder32 
Indbyggertal43.808 Befolkningstilvækst i procent/10 år2,4 


Selv om Næstved er den tredjestørste provinsby på Sjælland og har en smuk beliggenhed ud til Karrebæksminde Fjord, er der alligevel nogle af landets laveste priser på ejerlejligheder. En stor og centralt beliggende to-værelses lejlighed blev i foråret solgt for 740.000 kr., hvilket er 55.000 kr. lavere, end da lejligheden sidst blev handlet i fri handel i 2005.

4800 Nykøbing Falster

Købspris lejlighed600.000 Boligareal (BBR)72 
Købspris/m28.333 Årlig leje/m2933 
Mdl. boligudgift fordelt over fem år6.048 Månedlig leje5.878 
Udbudte ejerlejligheder16Udbudte lejelejligheder25 
Indbyggertal16.940Befolkningstilvækst i procent/10 år0,3 


I lighed med Kalundborg får Nykøbing Falster stort set ikke del i den generelle befolkningstilvækst på 4,6 procent over de næste 10 år. Det er derfor heller ikke overraskende, at en centralt beliggende 3-værelses lejlighed kan fås for 600.000 kr. Fordelt over fem år, giver det en månedlig nettoydelse på 6.048 kr., hvilket nogenlunde matcher prisen for en tilsvarende lejelejlighed.

5000 Odense

Købspris lejlighed1.690.000 Boligareal (BBR)82 
Købspris/m220.610 Årlig leje/m21.183 
Mdl. boligudgift fordelt over fem år6.325 Månedlig leje8.488 
Udbudte ejerlejligheder117Udbudte lejelejligheder317 
Indbyggertal180.302Befolkningstilvækst i procent/10 år5,6 


Med en befolkningstilvækst lidt højere end på landsplan i landets tredjestørste byområde, er der intet overraskende i en kvadratmeterpris på små 21.000 kr. for en centralt beliggende ejerlejlighed. I lighed med København er det også i Odense markant dyrere at bo til leje end at eje.   

5700 Svendborg

Købspris lejlighed1.140.000 Boligareal (BBR)96 
Købspris/m211.875 Årlig leje/m2927 
Mdl. boligudgift fordelt over fem år6.857 Månedlig leje7.787 
Udbudte ejerlejligheder17Udbudte lejelejligheder37 
Indbyggertal17.068 Befolkningstilvækst i procent/10 år2,4 


Svendborg og Sydfyn har et godt ry og ligger i kort kørselsafstand fra de mange arbejdspladser i Odense. Det er måske forklaringen på, boligpriserne ikke er presset helt i bund. Set over et langt forløb er det lidt billigere at eje frem for at leje. I ovenstående eksempel er boligudgiften for en lejer cirka 900 kr. højere hver måned set i forhold til en ejerlejlighed.

5800 Nyborg

Købspris lejlighed1.050.000 Boligareal (BBR)92 
Købspris/m211.413 Årlig leje/m2821 
Mdl. boligudgift fordelt over fem år6.136 Månedlig leje6.609 
Udbudte ejerlejligheder53Udbudte lejelejligheder50 
Indbyggertal17.268 Befolkningstilvækst i procent/10 år3,0 


Ejerlejlighedsmarkedet i Nyborg er præget af nybyggeri i et attraktivt parkområde nord for centrum og kun 100 meter fra Storebælt og af et mindre byggeri på havnen. Priserne ligger i niveauet 26.000 til 30.000 kr. pr. m2. I det ældre lejlighedsbyggeri i centrum er der tale om ’provinspriser’, hvilket giver en lejeudgift kun marginalt højere end prisen for at bo i en tilsvarende ejerlejlighed.   

6100 Haderslev

Købspris lejlighed695.000 Boligareal (BBR)92 
Købspris/m27.554 Årlig leje/m2820 
Mdl. boligudgift fordelt over fem år6.375 Månedlig leje6.601 
Udbudte ejerlejligheder31Udbudte lejelejligheder46 
Indbyggertal22.101Befolkningstilvækst i procent/10 år-1,0 


Med udsigt til et direkte fald i indbyggertallet over de næste 10 år, er det lave prisniveau på både en ejerlejlighed og en lejelejlighed ikke overraskende. I eksemplet er valgt en 3-værelses ejerlejlighed til en kvadratmeterpris på 7.554 kr., hvilket er det laveste niveau i hele undersøgelsen.  

6700 Esbjerg

Købspris lejlighed775.000 Boligareal (BBR)54 
Købspris/m214.352 Årlig leje/m2931 
Mdl. boligudgift fordelt over fem år4.884 Månedlig leje4.399 
Udbudte ejerlejligheder79Udbudte lejelejligheder208 
Indbyggertal72.037Befolkningstilvækst i procent/10 år0,5 


Esbjerg er landets femtestørste by, men med udsigt til et stort set uændret indbyggertal over de næste ti år. Prisen på en typisk 2-værelses ejerlejlighed ligger på 700.000 til 800.000 kr., hvilket udgør en tredjedel af niveauet i København. Med en stor ældre boligmasse er det relativt let at finde en billig lejebolig, som ofte fås til 4.000 til 5.000 for en 2-værelses lejlighed.

7100 Vejle

Købspris lejlighed1.495.000 Boligareal (BBR)84 
Købspris/m217.798 Årlig leje/m2911 
Mdl. boligudgift fordelt over fem år7.249 Månedlig leje6.696 
Udbudte ejerlejligheder145Udbudte lejelejligheder312
Indbyggertal57.655Befolkningstilvækst i procent/10 år7,1 


Vejle befinder sig i et vækstområde, både hvad angår økonomi og indbyggertal, hvilket afspejler sig i en for provinsbyerne relativ høj kvadratmeterpris på små 18.000 kr. for en typisk ejerlejlighed. Som flere af de østjyske kystbyer, rummer Vejle et stort udvalg af lejeboliger, som typisk udlejes til omkring 900 kr. i årlig leje pr. kvadratmeter. Omregnet svarer det til små 7.000 kr. månedligt for en 3-værelses lejlighed.

7400 Herning

Købspris lejlighed1.695.000 Boligareal (BBR)125
Købspris/m213.560 Årlig leje/m2919 
Mdl. boligudgift fordelt over fem år7.892 Månedlig leje10.052 
Udbudte ejerlejligheder25Udbudte lejelejligheder163
Indbyggertal50.332Befolkningstilvækst i procent/10 år4,0 


I lighed med andre store jyske provinsbyer som Esbjerg, Horsens og Vejle er Herning præget af et ejerlejlighedsmarked med boligpriser på det jævne. Med en kvadratmeterpris på cirka 14.000 kr. er vi er langt fra det opskruede prisniveau i Aarhus og København. Det betyder også, at en alene-boende har gode muligheder for enten at anskaffe sig en relativt billig lejebolig eller en ejerlejlighed, der er til at betale.  

8700 Horsens

Købspris lejlighed850.000 Boligareal (BBR)62 
Købspris/m213.710 Årlig leje/m21.027 
Mdl. boligudgift fordelt over fem år5.248 Månedlig leje5.571 
Udbudte ejerlejligheder54Udbudte lejelejligheder358 
Indbyggertal59.449 Befolkningstilvækst i procent/10 år10,7 


Prismæssigt ligger de ældre ejerlejligheder i Horsens på niveau på Herning, mens lejeniveauet er en spids højere med en kvadratmeterpris på cirka 1.000 kr. årligt. Med udsigt til en kraftig befolkningsvækst i kombination med et relativt højt lejeniveau, kunne der være plads til prisstigninger ud over det normale på ejerlejlighedsmarkedet.

8900 Randers

Købspris lejlighed505.000 Boligareal (BBR)56 
Købspris/m29.018 Årlig leje/m2828 
Mdl. boligudgift fordelt over fem år5.051 Månedlig leje4.057 
Udbudte ejerlejligheder82Udbudte lejelejligheder209 
Indbyggertal62.482Befolkningstilvækst i procent/10 år3,7 


På trods af sin smukke og centrale beliggenhed i det østjyske landskab, er Randers lidt af et stedbarn med hensyn til priserne på ejerlejligheder. Udbuddet af især lejelejligheder er stort i Jyllands fjerdestørste by og med et lejeniveau på omkring 800 kr. årligt pr. kvadratmeter, afspejler det en begrænset efterspørgsel. Ud fra ovenstående bekræfter Randers tendensen til, at lave ejerlejlighedspriser gør det mere attraktivt at leje.

9000 Aalborg

Købspris lejlighed1.250.000 Boligareal (BBR)62 
Købspris/m220.161 Årlig leje/m21.022 
Mdl. boligudgift fordelt over fem år5.686 Månedlig leje5.544 
Udbudte ejerlejligheder293Udbudte lejelejligheder711
Indbyggertal117.351Befolkningstilvækst i procent/10 år5,8 


Med et stort udbud af lejelejligheder til en rimelig pris, burde byens mange studerende ikke have de store problemer med at finde en hæderlig bolig. Kvadratmeterprisen for en centralt beliggende ejerlejlighed er cirka det halve af prisen for en tilsvarende bolig i København og Aarhus. En 2-værelses lejelejlighed fås til 5 – 6.000 kr., hvilket også er væsentligt billigere end i landets to største byer.

9800 Hjørring

Købspris lejlighed945.000 Boligareal (BBR)76 
Købspris/m212.434 Årlig leje/m2746 
Mdl. boligudgift fordelt over fem år5.721 Månedlig leje4.961 
Udbudte ejerlejligheder10Udbudte lejelejligheder125
Indbyggertal25.780Befolkningstilvækst i procent/10 år-2,8 


Med udsigt til en negativ befolkningstilvækst er det ikke overraskende, at den nordjyske købstad har nogle af landets laveste huslejer og laveste kvadratmeterpriser på ejerlejligheder. En nyrenoveret 3-værelses ejerlejlighed i centrum fås til en kvadratmeterpris på 12.400 kr. Det giver en samlet boligomkostning, der er lidt højere end en tilsvarende lejebolig. 

Sådan gennemskuer du det lokale boligmarked

Til brug for dataindsamlingen har vi valgt udlejningsportalen, boligportal.dk. Der er tale om et betalingssite, men nogle udlejere vælger at betale sig til fri kontakt med de boligsøgende. 

Som boligsøgende er der imidlertid masser af gratis muligheder for at komme i kontakt med en udlejer. Prøv fx med Den Blå Avis, Gul & Gratis, annoncer i lokalaviserne og ikke mindst Google, som hurtigt guider dig frem til et stort udvalg af nybyggede private lejeboliger.

For at få kontakt med en udlejer, er det altså ikke et must med et dyrt abonnement på en boligportal. Men en kortvarig og billig adgang til portalen kan være en god indgang til det lokale boligmarked.

Bemærk fx den grønne bjælke, der signalerer med fri kontakt til udlejer. Det er første tegn på, at boligerne ikke lejer sig selv ud, og at efterspørgslen er begrænset. Andre tegn er tilbud om en eller to måneders gratis husleje, ingen forudbetalt leje og/eller et depositum på mindre end tre måneders husleje.

I alle tilfælde er der tale om lejligheder, hvor lejeniveaet er så højt, at der skal ekstra goder til for at tiltrække lejerne.