Vi bliver flere og flere danskere, og vi klumper os mere og mere sammen.

I en ny befolkningsfremskrivning forventer DREAM og Danmarks Statistik, at:

 • indbyggertallet i Danmark vokser fra 5,87 millioner i 2022 til 6,25 millioner i 2045.
 • der i 2029 for første gang vil bo flere end 6 millioner indbyggere i Danmark.
 • den danske befolkning i 2060 vil være på næsten 6,4 millioner.

Befolkningstal i Silkeborg og Skanderborg Kommune stiger mest

På kommunebasis har Danmarks Statistik lavet en befolkningsfremskrivning fra 2022 til 2045. Her forventes det, at der vil være befolkningsfremgang i 66 kommuner, mens der vil bo færre indbyggere i 32 kommuner.

Det har tidligere primært været i hovedstadsområdet, at det blev forventet, at befolkningstilvæksten ville være størst, men nu har særligt en række østjyske kommuner meldt sig ind i kampen. De tre nabokommuner Silkeborg, Skanderborg og Horsens Kommuner er således de kommuner, der forventes at vokse forholdsvist mest fra 2022 til 2045. I procent vil de ifølge befolkningsfremskrivningen vokse med 24-27 procent. og indbyggertallet forventes at gå fra:

 • Silkeborg: 97.000-124.000
 • Skanderborg: 64.000-80.000
 • Horsens: 94.000-117.000

Også Syddjurs, Odder og Vejle er på top 10-listen.

Stor befolkningstilvækst i Solrød, Rødovre og Hillerød

I hovedstadsområdet er Solrød, Rødovre og Hillerød Kommune med på top-listen over de kommuner, hvor den største befolkningstilvækst forventes, som nummer 4, 5 og 10. Hillerød Kommune er ny på listen. Dream og Danmarks Statistik regner med, at der vil bo 14-17 procent flere indbyggere i de tre kommuner i 2045.

Middelfart er som nummer 9 på listen den eneste fynske kommune i top 10.

Lidt lavere vækst i landets største kommuner

Ingen af landets fire største kommuner er blandt de kommuner, hvor der ifølge befolkningsfremskrivningen vil komme forholdsvist flest nye indbyggere. Både Aarhus, Københavns og Aalborg Kommune holder sig dog pænt til, mens befolkningstilvæksten i Odense forventes at blive 6,4 procent på de 23 år.

De fire kommuner har følgende placering på listen over de 98 kommuner med størst befolkningsvækst. 

 • Aarhus Kommune: 11
 • Københavns Kommune: 14
 • Aalborg Kommune: 18
 • Odense Kommune: 38

10 kommuner med flere end 100.000 indbyggere i 2045

I 2045 vil 10 kommuner ifølge statistikken have flere end 100.000 indbyggere. Det er København, Aarhus, Aalborg, Odense, Vejle, Silkeborg, Horsens,Esbjerg, Randers og Frederiksberg Kommuner.

Danskere vil bo i store og mellemstore byer

Danmarks Statistik forventer, at tendensen med en befolkning, der især bosætter sig i de store og mellemstore byer, fortsætter. Det er der en forklaring på, mener Stine Lea Jacobi, programchef i Realdanias program, Mulighedernes Danmark.

- Grundet øget boligefterspørgsel og prisstigninger i de større byer skaber det ringe ud i nabokommunerne. Derfor ses en positiv udvikling primært i kommunerne beliggende tæt på storbyerne, siger hun.

10 kommuner med færre end 20.000 indbyggere

I 2045 vil der ifølge befolkningsfremskrivningen være færre end 20.000 indbyggere i følgende 10 kommuner:

 1. Læsø
 2. Fanø
 3. Samsø
 4. Ærø
 5. Langeland
 6. Dragør
 7. Vallensbæk
 8. Lemvig
 9. Morsø
 10. Struer

Færre indbyggere i 30 kommuner i 2045

Det er især i mindre kommuner i Nord- og Vestjylland og Sønderjylland, ø-kommuner inklusive Lolland og Guldborgsund Kommuner samt enkelte sjællandske og østjyske kommuner, at der ifølge prognosen vil bo færre mennesker i fremtiden. Men også større kommuner som Gentofte, Frederiksberg og Esbjerg forventes at få en nedgang i indbyggertallet.

Den største tilbagegang vil ifølge befolkningsfremskrivningen ske i Lolland, Skive og Lemvig Kommuner, hvor der forventes en nedgang på lidt mere end 10 procent.

Færre indbyggere giver udfordringer

Fordi befolkningsfald kan skabe sociale og økonomiske udfordringer, arbejder bl.a. flere organisationer, kommuner og Folketinget allerede på projekter, der skal løse eller afhjælpe yderkommunernes fremtidige befolkningsudfordring.

- Det er svært at vende udviklingen, især for de kommuner, der ikke ligger tæt på storbyerne. Det kræver både omstilling til den nye virkelighed samt fokus på udvikling, hvis man skal tiltrække og fastholde befolkningen i fremtiden. Så vi kan sagtens se kommuner, der på samme tid river overflødige huse ned på landet og bygger nyt i hovedbyerne, hvor der kan forventes stigende efterspørgsel på bl.a. mindre lejeboliger, siger Stine Lea Jacobi.

Boligpriser påvirkes af indbyggertal

Befolkningsudviklingen kan få stor betydning for udviklingen i boligpriserne. For jo flere, der ønsker at bo et bestemt sted, jo mere vil priserne blive presset op.

Omvendt vil et fald i indbyggertallet betyde lavere efterspørgsel efter boliger, og det vil ramme boligpriserne ved enten at stige mindre end andre steder eller direkte falde. Nogle steder kan det blive svært at sælge huse, der af den ene eller anden grund ikke er så attraktive.

Selv om indbyggertallet falder i en kommune, kan det sagtens stige i en række af byerne i kommunen. Omvendt kan indbyggertallet også falde i byer i kommuner, hvor indbyggertallet vil stige.