Efter et langt fald i antallet af indbrud er der nu for første gang i længere tid kommet flere anmeldelser om indbrud i boliger.

Siden 2011 er der blevet anmeldt færre indbrud år for år, og specielt i 2019 og 2020 var der et stort fald. I 2020 blev der anmeldt det laveste antal indbrud i danske huse, lejligheder og sommerhuse siden 1977, viser opgørelser fra Danmarks Statistik.

Corona gav færre indbrud

I 2020 og i 1. kvartal 2021 har corona-pandemien hjulpet ekstra med til færre indbrud. Mange har arbejdet hjemme og holdt ferie tæt på hjemmet, og indbrudstyve ønsker ikke at begå indbrud, når beboerne er hjemme, eller hvis de kan møde naboer eller forbipasserende.

Men i 2. kvartal 2021 blev der anmeldt 3.158 indbrud i boliger - 12 procent flere end i 2. kvartal 2020.

- I de sidste mange kvartalsopgørelser på indbrudsområdet har vi set en pæn nedgang. Nu ser vi pludselig en stigning, og det minder os om, at den lykkelige situation, at Danmark nu er åbnet op igen, også har en bagside. Vi skal helst ikke inspirere indbrudstyvene til at genoptage deres aktiviteter, så det gælder om, at vi alle hjælper hinanden med at passe på vores hjem, siger Britt Wendelboe, programchef i Bo trygt, der er en indsats skabt af TrygFonden og Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

Skab liv i nabolaget

Hun opfordrer danskerne til at holde godt øje og skabe liv i nabolaget.

- I sommerferien handler det meget om at få sit hjem til at se beboet ud og få koordineret med sine naboer, hvem der er hjemme hvornår, og at man i kvarteret lige sørger for at gå en runde om hinandens huse, generelt holder øje og hilser på fremmede.

- Også efter ferieperioden gælder det om at have gode naborelationer og hjælpe hinanden med at skabe liv i boligområderne. Selvom samfundet nu er åbnet igen, vil mange formentligt stadig arbejde mere hjemmefra, end de har gjort hidtil. Tal med dine naboer om, hvornår I arbejder hjemme, og har du et telefonopkald, så tag det, mens du går en tur i dit nabolag. Vi skal indtage vores boligkvarter, så indbrudstyvene ikke gør det, råder Britt Wendelboe.

Gem haveredskaber og pas på med at få leveret varer til døren

Bo trygt! opfordrer også til ikke at lade haveredskaber og værktøj stå frit fremme, da de kan bruges til at begå indbrud - hvis de står i skuret, er det bedst at aflåse det med en solid hængelås. Og så skal du passe på med ikke at få leveret varer til døren, hvis du ikke er hjemme.

- Selvom fragtfirmaerne gerne sætter varerne på trappestenen, når du ikke er hjemme, bør du tænke dig om en ekstra gang, inden du benytter dig af det. Varerne kan sende et signal om, at huset står tomt. Få i stedet leveret dine pakker et andet sted eller få naboen til at tage imod, hvis du ikke er hjemme, råder Britt Wendelboe.

Stop indbrud før det sker

Ca. 80% af alle indbrud i Danmark sker i huse. Har du sikret dit mod indbrudstyven? Besøg botrygt.dk – vores kampagneside for indbrudssikring.

Tag testen og få gode råd

Få gode råd mod indbrud på Bo trygt!

Der sker flere end tre gange så mange indbrud i private hjem i Danmark som i vores nabolande pr. indbygger, og tanken om indbrud i eget hjem gør hver fjerde dansker utryg.

Derfor står TrygFonden og Realdania sammen med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd (DKR) bag indsatsen Bo trygt!, hvor målet er at reducere antallet af indbrud i private hjem fra over 29.000 til under 10.000 om året.

Kun hvert 12. hus i Danmark er godt eller meget godt sikret mod indbrud, mens to tredjedele af husenes sikringsniveau vurderes som meget usikker eller mindre sikker.

Få gode råd til, hvordan du let sikrer dit hus mod indbrud på botrygt.dk

Stor stigning i indbrud i Struer, Billund og Rødovre

Fra 2. kvartal 2020 til 2. kvartal 2021 blev der anmeldt flere indbrud i boliger i 54 kommuner og færre indbrud i 39 kommuner. I 5 kommuner var der præcis samme antal indbrud.

Der blev ingen indbrud anmeldt på Bornholm og Læsø, men der blot var et enkelt indbrud i boliger på Fanø, Samsø og Ærø.

Den største procentmæssige stigning i indbrud er sket i Struer, hvor der blev anmeldt 33 indbrud i 2. kvartal 2021 mod 4 indbrud i 2. kvartal 2020. I Billund Kommune steg antallet af indbrud fra 5 til 24 og i Rødovre fra 19 til 86.

Færre indbrud i Nordfyns, Morsø, Aabenraa og Faxe

I Nordfyns Kommune blev der omvendt anmeldt langt færre indbrud - i 2. kvartal 2021 var der 3 indbrud mod 20 i 2. kvartal 2020. I Morsø, Aabenraa og Faxe var der også forholdsvist få indbrud i forhold til for et år siden.

Se indbrud i din kommune

På Videncentret Bolius' Danmarkskort herunder kan du se udviklingen i anmeldte indbrud i boliger i alle danske kommuner siden 2008 og frem til og med 2. kvartal 2021. Klik på din kommune på kortet og se antallet af indbrud i din kommune.

Farven på kortet angiver, hvor mange indbrud der er i forhold til antallet af husstande i 2. kvartal 2021, så du kan se, hvor der er forholdsvist flest og færrest indbrud. Jo mørkere farven er på kortet, jo flere indbrud er der pr. husstand.

Når du klikker på en kommune, kan du bla. se, hvornår der har været flest og færrest indbrud, hvordan kommunen er placeret i forhold til landsgennemsnittet, og hvilken præcis placering kommunen har på listen ud af de i alt 98 danske kommuner.

Færrest indbrud pr. husstand
Flest indbrud pr. husstand
 
 
 
 
 

Top 10: Kommuner med flest indbrud i forhold til antal husstande 2. kvartal 2021

 1. Rødovre
 2. Gentofte
 3. Ikast-Brande
 4. Hørsholm
 5. Rudersdal
 6. Struer
 7. Lolland
 8. Solrød
 9. Lyngby-Taarbæk
 10. Gribskov

Bund 10: Kommuner med færrest indbrud i forhold til antal husstande 2. kvartal 2021

 1. Læsø
 2. Bornholm
 3. Nordfyns
 4. Frederiksberg
 5. Ærø
 6. Aalborg
 7. Tårnby
 8. Morsø
 9. Samsø
 10. København

'4 trin: Sådan sikrer du din bolig mod indbrud'

Flere indbrud i 2 regioner, færre indbrud i 3

Der har været en del flere indbrud i boliger Region Hovedstaden og i Region Midtjylland - bl.a. har der været flere indbrud i København, men færre i Aarhus. Generelt har der været flere indbrud i en del af kommunerne i de to regioner.

Her kan du se anmeldte indbrud i 2. kvartal 2021 i de fem regioner. I parentes fald i procent i forhold til 2. kvartal 2020.

 • Hovedstaden: 1.129 (43,8 %)
 • Midtjylland: 672 (17,7 %)
 • Syddanmark: 657 (-0,9 %)
 • Sjælland: 494 (-4,1 %)
 • Nordjylland: 200 (-29,8 %)